Vláda dostala předžalobní výzvu za neplnění klimatických závazků

Občané, kteří se cítí být nečinností vlády proti klimatické krizi poškozováni na svých právech, podali předžalobní výzvu a hrozí žalobou. Podobná žaloba už ve Štrasburku uspěla.

Spolek Klimatická žaloba ČR předal české vládě předžalobní výzvu. Požaduje ráznější akci na záchranu klimatu a ochrany občanů před dopady klimatické změny. Podle spolku vládní dokumenty týkající se ochrany klimatu neodpovídají závazkům, ke kterým se česká vláda přihlásila podpisem Pařížské dohody. Vládní plány podle spolku neomezují dostatečně produkci emisí do roku 2030, ani Českou republiku nepřibližují uhlíkové neutralitě v roce 2050, ke které se rovněž zavázala.

Poslední kapkou bylo pro členy spolku doporučení Uhelné komise těžit uhlí až do roku 2038 bez ohledu na dopady, které to má na klima.

Podle spolku tak vláda porušuje práva svých občanů na ochranu před klimatickou změnou. Spolek proto požaduje, aby „vláda bezodkladně přijala nezbytná opatření na ochranu práv českých občanů ohrožených klimatickou změnou“. Poslední kapkou bylo pro členy spolku doporučení Uhelné komise těžit uhlí až do roku 2038 bez ohledu na dopady, které to má na klima. „Páteční rozhodnutí Uhelné komise skončit s uhelnou energetikou až v roce 2038 je skandální a naprosto nedostačující,“ uvádí Martin Madej, člen rady spolku Klimatická žaloba v tiskové zprávě. Vláda má po doručení předžalobní výzvy třicet dní na to, aby zjednala nápravu v bodech, které spolek Klimatická žaloba ČR vyžaduje. Pokud tak vláda neučiní, podá na ni spolek žalobu ke správnímu soudu.

Tento způsob občanského tlaku na vlády není v Evropě ani jinde ojedinělý. Možný úspěch těchto žalob slibuje nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten nedávno uznal klimatickou žalobu šesti dětí a mladých lidí z Portugalska, kterou podali na 33 zemí včetně Česka. Nejmladší člence skupiny je teprve osm let. Skupina, která žalobu podala, si kladla za cíl vytvořit nástroj, který by vlády donutil rázněji jednat ve věci klimatické krize. „Cílem žaloby je získat právně závazné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který bude po vládách v Evropě vyžadovat, aby podnikly potřebné naléhavé kroky a zastavily klimatickou krizi,“ uvedl spolek na svých stránkách.

 

Čtěte dále