Papež změnou církevního práva potvrdil, že ženy mohou k oltáři

Oficiální pověření žen službou u oltáře, které vydal papež František, sjednocuje instituce s pastorační praxí. O možnosti jáhenského svěcení pro ženy jedná už druhá papežova komise. 

Papež František povolil oficiální pověřování žen službou u oltáře. Už dříve ženy v rámci mše kázaly, četly z Bible nebo ministrovaly. Nyní tato praxe získala institucionální rámec, ženy mohou být oficiálně pověřeny rolí akolytky nebo lektorky. Nařízení platí pro celou římskokatolickou církev, i když může být některými arcibiskupy omezeno.

Dostatečnou „feminizaci“ církve podle kardinála Duky dokládá přítomnost žen v církevním školství, v nemocnicích, věznicích, armádě a charitě.

Papež změnil kanonické právo prostřednictvím apoštolského listu Spiritus Domini neboli Pánův Duch z 11. ledna. Zpřístupnění laických úřadů ženám podle listu lépe vystihuje všeobecného ducha křtu. Větší zastoupení žen je v římskokatolické církve v současnosti velmi diskutované téma. Objevilo se v jednání Amazonské synody v souvislosti s významnou rolí žen ve vedení místních komunit. Před rokem papež jmenoval italskou právničku Francesku Di Giovanni do funkce náměstkyně pro vztahy Vatikánu s ostatními státy. Stala se první tak vysoce postavenou ženou ve vatikánském sekretariátu.

Zatím ani jáhenské svěcení

Pověřený akolyta nebo akolytka mohou vést bohoslužbu slova nebo podávat kalich při eucharistii, kterou ale vede kněz. Lektor nebo lektorka předčítají při mši z Bible. Úkoly lektora a akolyty jsou svěřovány lidem ještě před jejich jáhenským svěcením. Ženy tedy stále nemají přístup ani k nejnižšímu stupni svěcení. K prověření otázky svěcení žen byla papežem už v roce 2016 ustanovena komise, ale výsledek jejího jednání se jasně nepřiklonil ani k zákazu ani k povolení svěcení. V roce 2020 tedy papež pověřil druhou komisi, která se má znovu zabývat možností jáhenského svěcení pro ženy. Podle profesora Tomáše Petráčka by v budoucnosti jáhenky mohly v katolické církvi mít své místo. „Nezazněly žádné zásadní teologické nebo antropologické argumenty, které by tomu bránily. Jáhenky už dříve v církvi svěceny byly, jak potvrzuje řada historických prací, v češtině například výborná kniha Ivana Folettiho,“ uvedl Petráček pro Alarm.

„Je to naprosto přirozené. Jedná se o projev vývoje církevního práva. Před padesáti šedesáti lety bylo například nemyslitelné, aby ženy ministrovaly. Dnes běžně ministrují a tato změna proběhla bez oficiální diskuse nebo schválení. Měla o tom rozhodovat biskupská konference, ale když nerozhodla, je rozhodnutí ponecháno na jednotlivých biskupech a ti tuto roli ženám běžně zpřístupňují,“ vyjádřil se k rozhodnutí pro Alarm Michal Kaplánek, docent praktické teologie z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a bývalý ředitel církevní školy Jabok. Na to, že tato změna sjednocuje instituce s pastorační praxí všude ve světě, upozornila také Kate McElweeová, ředitelka mezinárodní organizace, který bojuje za ženskou ordinaci.

Církev je ženám prý otevřená

K papežově rozhodnutí se kriticky vyjadřují například konzervativci pod twitterovým příspěvkem polské Biskupské konference. Papežovo rozhodnutí označují za ničení liturgie nebo známku blížícího se konce katolické církve. Pražské arcibiskupství zase uvádí, že se jedná pro opatření spíše pro země třetího světa, jelikož v České republice už ženy běžně tyto funkce vykonávají. Kardinál Duka k tomu dodává: „Spekulace, že papež František otevírá cestu ke kněžskému svěcení žen je z tohoto pohledu mimo téma.“ Dostatečnou „feminizaci“ církve podle něj dokládá přítomnost žen v církevním školství, v nemocnicích, věznicích, armádě a charitě. V těchto úřadech mnohdy ženy i převládají, což vykládá jako znak dostatečné otevřenosti církve ženám.

„Měla jsem obrovskou radost, když v kostele u babičky na vesnici začala ministrovat jedna malá holčička. I když jsem z toho měla pocit, že je to spíš tím, že neměli dost chlapečků. Sama nevím, jestli bych ministrovat chtěla, spíš mě láká role akolytky, protože ta může se svátostí navštěvovat nemocné. Obávám se ale, že vzhledem k mojí orientaci nemám moc šanci něco takového pro svoji církev dělat,“ uvedla pro Alarm k zavedeným pravidlům Veronika Dočekalová, terapeutka a bývalá předsedkyně sdružení queer křesťanů Logos.

Jak situace ohledně postavení v katolické církvi může být vnímána zvenku, ukazují i názory členů jiných českých církví. „Skutečně doufáme, že jednoho dne v naší bratrské katolické církvi budou mít ženy možnost získat kněžské svěcení,“ komentuje diskusi o ženách v církvi Karel Müller, evangelický farář z dua Pastoral Brothers. „Přáli bychom si, aby i katoličky měly rovné příležitosti s katolíky, jako mají evangeličky s evangelíky. Ženy v naší církvi mohou být voleny do kterékoli funkce, za což jsme Bohu vděční,“ uzavřel farář.

 

Čtěte dále