Podle dat z Rejstříku zahájených exekucí jsou největšími věřiteli dětí veřejné instituce

Společnost Tady a teď analyzovala data Rejstříku zahájených exekucí v Plzeňském kraji. Ukázalo se, že nejvíce děti dluží obcím a institucím, které jsou s obcemi spojeny.

Plzeňská společnost Tady a teď, která se dlouhodobě věnuje problematice dětských dluhů, analyzovala data z Rejstříku zahájených exekucí (RZE). Zaměřila se na strukturu dětských dluhů v Plzeňském kraji. Data ukazují na konkrétní subjekty, jež dětské dluhy generují, nebo na nejčastěji zastoupené exekutorské kanceláře. Kromě počtu aktuálních dětských dlužníků z dat dále vyplývá, kolik mladých dospělých si nese dluhy z dětství.

Data z RZE, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti, získala společnost Tady a teď ve spolupráci s poslancem Lukášem Koláříkem (Piráti), který je jedním z iniciátorů novely nového občanského zákoníku (NOZ). Podle těchto dat jsou největšími věřiteli dětských dluhů v Plzeňském kraji obce a instituce s obcemi přímo spjaté (dopravní podniky) či příspěvkové organizace obcí (knihovny). Velkým generátorem dětských exekucí v Plzeňském kraji je rovněž Fakultní nemocnice Plzeň, řízená Ministerstvem zdravotnictví.

Společnost Tady a teď se problematice dětských dluhů věnuje dlouhodobě. Z jejích zkušeností vyplývá, že veřejnoprávní věřitelé často využívají argumentu péče řádného hospodáře, který brání plošnému zastavování dětských dluhů.

Organizace proto považuje za důležité, aby navrhované změny NOZ obsahovaly také ustanovení, z něhož bude zřejmé, že odpuštění dluhu osobě, která v době vzniku dluhu nebyla plnoletá, se nepovažuje za porušení povinností spojených se správou majetku. Pro veřejnoprávní instituce to může znamenat ujištění, že nebudou dále čelit právním následkům. Pro dětské dlužníky to znamená osvobození od dluhu. Navrhované změny NOZ a občanského soudního řádu by měla Poslanecká sněmovna PČR projednat v úterý 26. ledna 2021.

 

Čtěte dále