Praha zřídila nábytkovou banku pro lidi v nouzi

Pražský magistrát přichází s novým projektem nábytkové banky, která by měla pomáhat jednotlivcům i rodinám se zabydlováním.

Příspěvková organizace města Centrum sociálních služeb od středy provozuje nábytkovou banku, která poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů. Mezi příjemce pomoci by měli patřit samoživitelky i samoživitelé, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním, lidé bez domova nebo lidé po výkonu trestu při svém zabydlování. Důležitou skupinou, kterou chce město podpořit, jsou podle vedoucího nábytkové banky Tomáše Valenty také mladí lidé, kteří opouštějí ústavní zařízení. Projekt iniciovala a pomáhala prosadit radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). Nábytková banka se otevírá po několikaměsíční práci týmu, který na jejím vzniku spolupracoval.

Kromě sociální funkce má nábytková banka také funkci ekologickou, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky.

V praxi bude nábytková banka fungovat tak, že lidé i firmy, kteří budou vyřazovat funkční nábytek, elektrospotřebiče nebo další vybavení domácnosti, budou mít možnost poskytnout ho nábytkové bance. Ta bude komunikovat s různými sociálními službami, které budou svým klientům zprostředkovávat možnost si zde nábytek nebo další vybavení domácnosti vybrat.

Cílových skupin je podle Valenty celá řada. Kromě těch, kteří už dnes spolupracují s nějakou sociální službou, by nábytková banka měla pomoci i rodinám, které na žádnou sociální službu navázáni nejsou a jejich jediný problém je, že jsou chudé. Primárně ale bude nábytková banka spolupracovat s nejrůznějšími sociálními pracovníky, kteří ji zkontaktují, a zjistí tak, zda má na skladě to, co jejich klienti potřebují. V konečné fázi pak přijde na řadu samotné vybírání nábytku a dalších potřeb. „Nechceme lidi, kteří si budou potřebovat zařídit nebo dovybavit domácnost, ochudit o to nejkrásnější, což je samotné fyzické vybírání si nábytku,“ uvedl pro Alarm vedoucí nábytkové banky Tomáš Valenta.

Kromě sociální funkce má nábytková banka také funkci ekologickou, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky. Dává totiž druhou šanci nábytku a elektrospotřebičům, čímž prodlužuje jejich životnost, a je tak jedním z nástrojů řešení vzniku odpadu. V nábytkové bance je zřízena také rukodílna na drobné opravy nábytku z lamina a masivu.

Čtěte dále