Po Španělsku a Berlínu i Oakland. Pandemie vede k experimentům s nepodmíněným příjmem

Krize způsobená koronavirovou pandemií nutí politiky zamýšlet se nad možností základního nepodmíněného příjmu. Města a státy po celém světě spouštějí vlastní projekty.

Koronavirová pandemie s sebou přináší také globální šíření extrémní chudoby a nezaměstnanosti. Světová zdravotnická organizace očekává v důsledku pandemie největší nárůst chudoby za posledních dvacet let. Odhaduje se, že extrémní chudoba zasáhne v následujících letech až 124 milionů lidí na celém světě. Podobně jako v období jiných převratných globálních změn se tak znovu otevírá debata o potřebě základního nepodmíněného příjmu. Základní nepodmíněný příjem, tedy pravidelná peněžní dávka vyplácená občanům státem, je vnímán jako jeden ze způsobů řešení momentální krize. Platba, kterou přijímají všichni občané bez jakýchkoli podmínek, by mohla zčásti vyřešit zvyšující se nerovnosti, nezaměstnanost a ohrožení chudobou. Země, které již pilotní projekty nepodmíněného příjmu vyzkoušely nebo je spouštějí, zaznamenávají snížení krátkodobé chudoby, vyrovnání nerovností ve zdravotní péči a zlepšení duševního i fyzického zdraví obyvatel.

Kalifornský Oakland spustil program garantovaného příjmu koncem minulého měsíce.

Od počátku pandemie volá po zavedení základního nepodmíněného příjmu skupina britských poslanců napříč politickým spektrem, kteří sepsali petici za spuštění zkušební verze programu. V reakci na krizi způsobenou koronavirem schválila španělská vláda během minulého léta základní minimální příjem pro 850 tisíc nejvíce ohrožených domácností. Minulý rok také znovu ožila Evropská občanská iniciativa za bezpodmínečný základní příjem, která sbírá podpisy po celé Evropě. Na jaře se spouští pilotní projekt také v Berlíně, kde bude následující tři roky vyplácena dávka 120 lidem. Ve Vídni zkoušejí první experiment s garantovaným zaměstnáním, kdy by mělo být každému déle než rok nezaměstnanému jedinci zajištěno důstojné zaměstnání. Oxfordská studie zase ukazuje, že přes 70 procent obyvatel Evropské unie a Spojeného království se vyjádřilo k myšlence univerzálního příjmu pozitivně.

Ve Spojených státech navrhují demokraté platbu ve výši jednoho tisíce dolarů měsíčně pro každého dospělého občana. Bývalý prezidentský kandidát Andrew Yang měl plán univerzální dávky ve svém volebním programu. Kalifornský Oakland spustil program garantovaného příjmu koncem minulého měsíce. „Chudoba, které jsme dnes svědky, není výsledkem osobního selhání, ale je to chyba systému. Garantovaný příjem je jedním z nejslibnějších nástrojů pro změnu systému, rasovou rovnost a ekonomickou mobilitu posledních dekád,“ vyjádřila se starostka Oaklandu Libby Schaaf. Pilotní projekty byly spuštěny i v dalších městech USA. Do iniciativy Starostové za nepodmíněný příjem se zapojilo již přes 40 starostů a starostek amerických měst. Přes veškeré pokusy však nedošlo k prosazení nepodmíněného příjmu na celostátní úrovni. Tyto místní snahy by tak mohly být vzorem pro federální program.

K problémům, které budou přetrvávat ještě dlouho po pandemii, bude potřeba přistupovat zcela odlišným způsobem, než bylo zvykem doposud. „Naším úkolem je vybudovat nový systém přerozdělování příjmů, který poskytne společnosti a každému jednotlivci mnohem větší odolnost,“ píše Guy Standing ve svém příspěvku pro časopis Wired.

Čtěte dále