Covidová generace není ztracená. Pokud ji ovšem nezatratíme

Pandemický rok se výrazně promítl do kvality vzdělání. Nerovnost vzdělání nejhůře dopadla na děti ze sociálně slabších rodin. Právě ty ale mají zájem se vzdělávat.

Ve středu většina škol rozdala dětem vysvědčení a papírově tak ukončila pandemický školní rok. Víme, že pro české děti byl nejdelší v Evropě, a četli jsme emotivní komentáře o ztracené generaci, které covid sebral dětství. Jenže dopady školního lockdownu nejsou v tuto chvíli ani uzavřené, ani jednoznačné. Vysvědčení sice zdánlivě hodnotí školní výkony, může ale postihnout jenom svrchní vrstvu celé zkušenosti. Skutečné dopady na znalosti a hlavně na psychiku covidových žáků a žákyň se teprve budou ukazovat – postupně a také o dost méně přehledně, než ukazuje hodnocení na pětibodové stupnici.

Nadpoloviční většina rodičů s nižším vzděláním by pro své děti uvítala individuální nebo skupinové doučování ve škole.

Hlavní problém všech shrnujících hodnocení je, že z principu nejde zobecnit rozdílné zkušenosti dětí z rozdílných socioekonomických prostředí, z různých škol a s jedinečnými osobnostními rysy. A i když se pečlivou analýzou podaří identifikovat děti, jež jsme v lockdownu nechali vzadu za zbytkem vrstevníků, o to těžší bude připravit pomoc, která právě tyto děti vtáhne zpátky. Dobré vodítko jak pro analýzu, tak pro další kroky nabízí nejnovější výzkumná zpráva společnosti PAQ Research Daniela Prokopa a jeho kolegů. Kolektiv autora oceňovaných Slepých skvrn se tématu vzdělávání a nerovnému přístupu k němu věnuje dlouhodobě a poslední zjištění zhruba potvrzují to, co se dá očekávat takřka při každé krizi: že nejhůř dopadne na nejslabší.

O vzdělání je zájem

Šestatřicet procent dětí výzkumníkům potvrdilo, že se během distanční výuky nestihly naučit požadovanou látku. Důležité přitom je, že pravděpodobnost selhání roste u dětí z neúplných rodin a u dětí rodičů s nižším vzděláním. Tato zjištění odpovídají dobře známé vlastnosti českého školství: že silně reprodukuje sociální nerovnost dětí a proměňuje ji v nerovnost vzdělanostní. Děti vzdělaných rodičů tak mají bez ohledu na individuální vlohy výrazně větší šanci samy dosáhnout lepšího vzdělání a zase je zajistit pro své děti.

Nejde přitom jen o rozdíly v aspiracích jednotlivých sociálních skupin, tedy o to, že by třeba dělnické rodiny viděly smysl jen v manuálních povoláních (ve známém výzkumu to ukázal sociolog Tomáš Katrňák). Je to i otázka kompetencí: méně vzdělaní rodiče mají menší šanci dětem látku vysvětlit a procvičit ji s nimi. Obzvlášť výrazný rozdíl mezi rodiči s vysokoškolským vzděláním a rodiči bez maturity je podle zjištění projektu Kalibro v možnostech vysvětlit dětem matematiku, patrný je ale i v humanitních předmětech.

A tady se skrývá největší naděje zmiňovaného výzkumu Jany Bicanové, Karla Garguláka a Daniela Prokopa: nadpoloviční většina rodičů s nižším vzděláním by pro své děti uvítala individuální nebo skupinové doučování ve škole. Není tedy pravda, že o vzdělání nebo budoucnost dětí nejeví zájem, jen si uvědomují limity svých možností. Z předchozí výzkumné zprávy PAQ přitom víme, že ochotu pomoci vyjadřují víc než čtyři pětiny učitelek a učitelů, navzdory pocitům vyčerpání a stresu, které při distanční výuce zažívali.

Zacílit pomoc správným směrem

Potřebám rodičů a dětí teď vychází vstříc i ministerstvo školství, které rozděluje základním a středním školám 250 milionů. Dají se použít jak na doučování, tak na adaptační a socializační programy a ministr Plaga slibuje školám i rozsáhlou a metodickou podporu. Tu učitelé oceňovali už během lockdownu právě pro důraz na individuální přístup k žákům a žačkám a důraz na jejich psychickou pohodu.

Zatímco ministerské peníze bude možné využít až od září, rozbíhají se dobrovolnické projekty během prázdnin. V Brně například Masarykova univerzita pořádá dva turnusy letního doučování právě pro děti ze znevýhodněného prostředí, ze sociálně slabých rodin nebo rodin, kde není čeština hlavní jazyk. A právě důraz na vytipování a motivaci potřebných dětí je zásadní. I z výzkumu PAQ Research je jasné, že oslovit musíme děti, které cítí deficity z distanční výuky – primárně děti z neúplných rodin nebo z rodin, které na doučování samy nestačí. Do dálkové výuky se podle České školní inspekce nezapojilo asi deset tisíc dětí. Ty jsou náš hlavní cíl a smyslem doučování musí zůstat srovnání laťky z uplynulého školního roku, a ne třeba příprava na přijímačky pro rodiče ambiciózních páťáků a deváťáků.

Generace lockdownových žáků není ztracená. Děti přišly o kontakt s vrstevníky a běžnou frontální výuku. Místo toho se však většinou naučily organizovat si čas, zvládly nové komunikační nástroje a získaly jedinečnou zkušenost života v hraniční situaci. Když jsme teď školní rok formálně uzavřeli, další práce: nezapomenout na děti, které si se situací z jakýchkoliv důvodů nemohly poradit. Vyslechnout je a pomoct jim. Jako učitelé je můžeme přes prázdniny dostat na startovní čáru, ze které bude od září celá třída vybíhat. Teprve ve chvíli, kdy to neuděláme, můžeme s definitivní platností mluvit o generaci, kterou jsme ztratili.

Autor je učitel.

Čtěte dále