Pracovníci Institutu Terezínské iniciativy stojí za bývalou ředitelkou. Hrozí odchodem

Spor týkající se vedení Institutu Terezínské iniciativy eskaluje. Poté, co nově jmenovaná správní rada odvolala ředitelku institutu Terezu Štěpkovou, napsali jeho pracovníci otevřený dopis, ve kterém hrozí hromadným odchodem.

Čtení romských jmen v rámci veřejného čtení jmen obětí holokaustu – Jom ha-šoa zřejmě stálo za konfliktem, který po nedávném odvolání ředitelky Institutu Terezínské iniciativy (ITI) pokračuje otevřeným dopisem pracovníků této instituce. Nezisková organizace Institut Terezínské iniciativy (ITI), kterou založila Terezínská iniciativa, vytváří databázi 175 tisíc obětí holokaustu z celého Československa. Kromě toho organizuje celorepublikovou akci – Veřejné čtení jmen obětí holokaustu – Jom ha-šoa. Skutečnost, že ředitelka ITI Tereza Štěpková stála za tím, že se v rámci akce budou nadále číst i romská jména obětí, byla zřejmě důvodem jejího odvolání. Štěpková v organizaci pracovala dvacet let a od roku 2012 ji vedla. Správní rada ji odvolala ze dne na den bez udání důvodu. Na její místo dosadila právníka Martina Thiela. Pracovníci ITI se nyní obávají, že databáze obětí i další projekty budou pozastaveny nebo zrušeny.

Geneze sporu o čtení romských jmen

Podle bývalé ředitelky ITI Terezy Štěpkové začal konflikt okolo čtení romských jmen v roce 2018, kdy se ITI dostal do sporu s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Spor byl podle Štěpkové způsoben nevyjasněnými očekáváními ze strany muzea v konkrétním projektu a následným nátlakem na ni jako ředitelku ITI.

Předseda správní rady ITI se k dopisu zaměstnanců odmítl vyjádřit a na dotaz, proč byla odvolána Tereza Štěpková, odkázal na tiskovou zprávu, kterou k tomuto tématu nechala správní rada vydat.

Na podzim téhož roku se v Pavlátově článku publikovaném v časopise Terezínská iniciativa (číslo 93) poprvé oficiálně objevily výhrady ke čtení jmen romských obětí během akce Veřejné čtení jmen obětí holokaustu – Jom ha-šoa: „Jestliže však ITI organizuje svou nejvýznamnější veřejnou, svým záměrem chvályhodnou akci předčítání jmen obětí Jom ha-šoa s odkazem na tento termín, navíc datem v přímé vazbě na izraelský pietní svátek, potom nutno dodat, že zcela ignoruje jeho duch. Tento památný den se v hebrejštině v úplnosti nazývá Jom ha-šoa ve ha-gvura, neboli Den připomínky obětí šoa a hrdinství. V okleštěném pojetí ITI naproti tomu splývá s Památným dnem obětí holokaustu a předcházení proti lidskosti 27. ledna, není, jak by se slušelo, využit k programové připomínce židovského odboje za druhé světové války, ani neupozorňuje na aktuální kontext: exterminační hrozby Izraeli, zemi stále s největším počtem přeživších šoa,“ napsal Leo Pavlát. Předsednictvo Terezínské iniciativy se nejprve za čtení romských jmen postavilo, později ale svůj postoj změnilo.

V prosinci 2019 přinesl předseda Terezínské iniciativy Michal Stránský na jednání správní rady stanovisko předsednictva, v němž stálo, že členové „nepovažují za vhodné, aby byla při Jom ha-Šoa čtena jiná než židovská jména,“ což bylo mimo jiné doprovozeno argumentem, že by to mohlo být velmi špatně vnímáno veřejností. Stanovisko bylo také zveřejněno v září 2020 v časopise Terezínská iniciativa. Správní rada ITI se za čtení romských jmen postavila. Následně ji předseda Terezínské iniciativy Michal Stránský odvolal a jmenoval novou správní radu, která měla k této otázce zamítavý postoj. Ředitelka ITI přesto odmítla ustoupit od čtení romských jmen s tím, že „rozdělování lidí na základě jejich původu jde proti základním zásadám hodnot lidskosti a lidské sounáležitosti vůbec,“ jak napsala již dříve ve svém vysvětlujícím komentáři pro Alarm. „Úsilí nového vedení Terezínské iniciativy a jí založeného Institutu o tematické zúžení poslání organizace směrem ke konzervativnímu pojetí holokaustu a rozdělování židovských a romských obětí je neslučitelné s mými postoji a hodnotami, podle nichž jsem organizaci devět let vedla,“ dodává k současné situaci Štěpková.

Pracovníci ITI se postavili za bývalou ředitelku

Počátkem července byla ředitelka odvolána. Za odvolanou ředitelku se postavili všichni zaměstnanci ITI a požadují, aby správní rada přehodnotila své rozhodnutí a vyhlásila výběrové řízení. „Nový ředitel Martin Thiel nastoupil 1. července a hned si vzal dvoutýdenní dovolenou. Nikdo z nás nevíme, jaké má záměry. Velmi těžko teď vysvětlujeme partnerským organizacím v Česku i v cizině, co se u nás děje. Máme rozpracované vzdělávací projekty pro školy a další aktivity, teď vůbec nemáme záruku, v jaké formě budou projekty pokračovat,“ říká jedna z pracovnic Marie Smutná. V pátek zveřejnili pracovníci ITI otevřený dopis, ve kterém se vůči odvolání ohrazují, jelikož ho považují za účelové a zmanipulované. „Jednání obou posledních správních a dozorčích rad, které se zaměřovalo pouze na vybrané aspekty činnosti ITI, a to čtení romských jmen na akci Veřejné čtení jmen obětí holokaustu – Jom ha-šoa, a na hledání chyb v práci ředitelky a celé organizace, vedlo v posledních měsících k nejistotě mezi pracovníky, která ohrožuje a do jisté míry paralyzuje naši další činnost,“ píší pracovníci v otevřeném dopise, kde zmiňují i to, že „opakované nabídky, že přijdeme svou činnost osobně správní radě představit, nebyly vyslyšeny, což považujeme za velmi nešťastné a v rozporu s tím, co má být posláním správní rady obecně prospěšné společnosti.“

Pracovníci požadují revokaci usnesení o odvolání Terezy Štěpkové z pozice ředitelky ITI a vypsání řádného výběrového řízení na tuto pozici. Dále chtějí, aby odstoupili členové správní rady ITI včetně jejího předsedy Pavla Štingla, který podle nich „od svého nástupu do funkce v říjnu 2020 nedokázal napětí mezi Terezínskou iniciativou a ITI vyřešit.“ V dopise navrhují najmout mediátora, který by napomohl k lepší komunikaci a v případě, že by vedení terezínské iniciativy na jejich výzvy nereagovalo, uvádějí, že jsou „v krajním případě připraveni podat hromadnou výpověď se všemi důsledky, které z toho vyplynou pro nás osobně, pro organizaci, správní radu i zakladatele.“

Předseda správní rady ITI se k dopisu zaměstnanců odmítl vyjádřit a na dotaz, proč byla odvolána Tereza Štěpková, odkázal na tiskovou zprávu, kterou k tomuto tématu nechala správní rada vydat. V předmětné tiskové zprávě se ale o důvodech odvolání nic nepíše, je v ní pouze informace, že Terezu Štěpkovou vystřídal na postu ředitele právník Martin Thiel a dále, že institut byl založen především kvůli podpoře výzkumu dějin Terezína v letech 1940 až 1945 v souvislosti s nacionálně socialistickým „konečným řešením židovské otázky“. Na tiskovou zprávu odkázal ve vyjádření pro Alarm také předseda Terezínské iniciativy, který se k odvolání i dopisu odmítl vyjádřit s tím, že v zakládací listině Institutu Terezínské iniciativy se píše, že „ředitele jmenuje a odvolává správní rada“ a že on členem správní rady není. „Avšak vím, že správní rada ITI se dlouhodobě pokoušela dohodnout a řešit problémy s odvolanou ředitelkou Terezou Štěpkovou. Ke jmenování nového ředitele ITI a odvolání Terezy Štěpkové vydala tiskovou zprávu a v té je obsaženo vše podstatné,“ uvedl Michal Stránský.

 

Čtěte dále