Proč na sebe umělci berou role sociálních pracovníků?

Výrazný proud současného umění tvoří projekty, které se dají vnímat jako sociální práce nebo komunitní aktivismus, jejich vznik však iniciují výtvarníci. Například Bára Bažantová, s níž jsme mluvili v druhém Rautu.

„V Brně je málo umění mimo velké instituce,“ říká Bára Bažantová, která s přáteli založila umělecko-kurátorskou platformu Fitness 3000. „Díky ní jsme se skamarádili s dětmi z Cejlu. Začala jsem je podporovat v učení, někdy je beru do bazénu. Jednou jsme se šli podívat za mojí kamarádkou, když připravovala sérii obrazů,“ vypráví umělkyně, kterou chudoba zdejších obyvatel překvapila.

Squatterka, aktivistka a umělkyně Bára Bažantová, která je hostkou druhého dílu podcastu o současném umění Raut, žije v Brně, kde studuje Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Ateliéru environmentu. Její projekty se často týkají veřejného prostoru a zapojuje do nich nejrůznější komunity. Projekt Hladová zeď z roku 2019 spočíval v umístění kola štěstí před pobočku úřadu práce. Účastníci si jako výhru mohli vytočit pracovní smlouvu na pracovní pozici při stavbě „hladové zdi“. Tu pak společně s účastníky postavila na bezejmenném náměstí, kterému obyvatelé brněnského Cejlu říkají „Pod platany“.

Ulici Cejl v centru Brna a její okolí po poválečném odsunu německého obyvatelstva zabydleli Romové, kteří se sem stěhovali z východních částí Československa. Čtvrť si vysloužila nálepku vyloučené lokality. Té se sice v posledních letech postupně zbavuje, zároveň se ale stává předmětem zájmu developerů. Hlučné a pulzující prostředí čtvrti ovšem láká i umělce, kteří do ní nejrůznějšími způsoby zasahují a spolupracují s místními obyvateli. „Ohrožuje je navíc zvyšování nájmu spojené s gentrifikací. Cejl prochází proměnou, aby navenek působil přívětivě, zásahy do čtvrti by ale měly být podle mého pro místní obyvatele užitečné.“

Svou pozici ve vztahu k dětem vnímá Bažantová jako problematickou. „Jsem starší, mám zcela jiné postavení než oni. Umělci, kteří se věnují podobným projektům, by podle mého měli svoje projekty konzultovat s odborníky.“ Bažantová, která na Cejlu sama žije, se v minulosti veřejně vymezila vůči aktivitám umělkyně Kateřiny Šedé, která Cejl zmapovala v knižním průvodci nazvaném Brnox. Čím se podle Bažantové jejich přístupy liší? Čím je pozice umělce v roli sociálního pracovníka problematická? A jak se žije původním obyvatelům oblasti Cejlu, která vlivem gentrifikace prochází výraznou proměnou?

 

 

Podcastová série Raut se zaměřuje na okrajové a hraniční formy umělecké tvorby a proměny uměleckých strategií, které vstupují do otevřených a aktivních vztahů s dalšími disciplínami a komunitami. V nadcházejících dílech se zaměříme na umění ovlivněné aktivismem a sociální prací, přehlížené profese uměleckého provozu a problematiku přístupnosti uměleckého vzdělávání. Dramaturgyní podcastu je redaktorka Alarmu Táňa Zabloudilová. Raut je součástí dlouhodobých aktivit projektu Ve věci umění, jejž organizuje iniciativa pro současné umění tranzit.cz a zkoumá v něm možnosti sociální a politické funkce umění. Podcastová série vychází z témat, jimž se projekt Ve věci umění a tranzit.cz dlouhodobě věnují, a zasazuje je do širšího kontextu. První ročník bienále Ve věci umění se uskutečnil v roce 2020 v Praze.

Bienále Ve věci umění je projekt iniciativy pro současné umění tranzit.cz. Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Podcast je součástí projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. Série vzniká za podpory Státního fondu kultury České republiky.

Čtěte dále