V Izraeli se rozhořel nový boj, tentokrát o zmrzlinu

Americký výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s ukončuje prodej na palestinských územích okupovaných Izraelem. Kritické gesto vůči izraelské protipalestinské politice vyvolalo bouřlivé reakce.

Minulé pondělí oznámil americký výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s, že ukončí prodej svých produktů na palestinských územích okupovaných Izraelem, tedy za tzv. zelenou linií. „Prodej zmrzliny Ben & Jerry’s na okupovaných územích není v souladu s našimi hodnotami,“ stojí v oficiálním prohlášení firmy. V prostředí korporátního světa jde o jednu z nejjasněji formulovaných kritik izraelské politiky osidlování palestinských území připojených k Izraeli po šestidenní válce v roce 1967. Od roku 1967 na nich nepřetržitě pokračuje výstavba izraelských osad, mezinárodním právem považovaných za nelegální. Mimo sporná území, tedy v Izraeli samotném, nicméně firma hodlá s prodejem pokračovat.

Nový typ terorismu

Otázka, zda v chladících pultech supermarketů za zelenou linií bude na výběr ze sortimentu zmrzliny Ben & Jerry’s, vzbudila bouřlivé reakce. Izraelský premiér Naftali Benet prohlásil, že firma Ben & Jerry’s se rozhodla získat novou „protiizraelskou“ identitu a její krok prohlásil za „morální pochybení“. Jinak umírněný ministr zahraničí Jair Lapid dokonce prohlásil krok firmy za „ostudnou kapitulaci před antisemitismem, BDS (globální hnutí, které se ekonomickým, kulturním a akademickým bojkotem snaží docílit konce okupace palestinských území, rovnoprávnosti Palestinců v Izraeli a návratu palestinských uprchlíků – pozn. autorky) a vším, co je špatného na protiizraelském a protižidovském diskursu“. Izraelský prezident Isaac Herzog zase nazval bojkot „novým typem terorismu“. Ve Spojených státech izraelský velvyslanec Gilad Erdan vyzval 35 amerických států, které přijaly „antiBDS“ zákony, aby sankcionovaly společnost Unilever, jejíž dceřinou společností je Ben & Jerry’s.

„Prodej zmrzliny Ben & Jerry’s na okupovaných územích není v souladu s našimi hodnotami,“ stojí v oficiálním prohlášení firmy. V prostředí korporátního světa jde o jednu z nejjasněji formulovaných kritik izraelské politiky osidlování palestinských území.

V Austrálii bude Ben & Jerry’s produktům odňata košer licence a jedna z největších agentur pro certifikaci košer ve Spojených státech společnost Kof-K odnětí licence zvažuje. Izraelská nezisková organizace Šurat ha-Din, která úzce spolupracuje s izraelskou vládou a izraelskými tajnými službami, požádala izraelské úřady o registraci nové značky Ben & Jerry’s Judea a Samaří. Nový konkurent Ben & Jerry’s by prodej omezil pouze na Západní břeh (tedy oblast známou pod biblickým názvem Judea a Samaří) a kromě tradičních příchutí, jako je „Chunky Monkey“, by vyráběl i příchutě nové. Mezi nimi by údajně figurovala i příchuť „Frozen Chosen People“ a na kelímku s ikonickou grafikou zelené pastviny a černobílé krávy originálních Ben & Jerry’s zmrzlin by se vyjímal obrázek otce sionismu Theodora Herzla.

Proč právě zmrzlina?

Proč je to právě zmrzlina, co v záplavě celé řady aktuálních problémů budí tak bouřlivé reakce? Jsou snad izraelští politici takoví milovníci americké zmrzliny, že se její stažení z okupovaných území stává krucíální otázkou?  Vždyť i kdyby žili za zelenou linií (jako že tam nežijí), zajet si do Izraele pro kelímek zmrzliny je pro ně záležitostí pěti minut (což ovšem neplatí pro palestinské obyvatele, pro které je taková cesta díky checkpointům, povolením a jiným administrativním překážkám záležitostí několika hodin). Problém není ani v dopadu na ekonomiku státu Izrael, která rozhodně nezávisí na zmrzlinářské firmě.

Problém je jinde. Rozhodnutí firmy s dlouhou tradicí sociálního aktivismu se totiž dotklo rozporu, který leží v samotném jádru izraelské identity. Izraelské politické reprezentaci, která Izrael prohlašuje za výspu liberální demokracie západního střihu na nedemokratickém Blízkém východě, bylo dáno najevo, že tento obraz část liberálních západních kruhů nesdílí. A důvodem jsou právě osady na „okupovaných územích“, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a s jejichž výstavbou se nerušeně, bez ohledu na měnící se izraelské administrativy, pokračuje. To, co legitimizuje akce izraelské administrativy, tedy ochrana demokracie, ztrácí svou legitimitu. Nastoupit proto musí sekuritizace, jak poukazuje ve své analýze vztahu mezi legitimizací a sekuritizací americko-izraelská politoložka Ronnie Olesker. Zpochybňování politik státu Izrael v otázce okupovaných území je pak prohlášeno za bezpečnostní hrozbu, tedy cosi, co ohrožuje samotnou fyzickou existenci státu Izrael, či dokonce celého židovského společenství – a nikoliv jen určité aspekty jeho politiky a sebeobraz, který o sobě utváří a který by rád zprostředkoval mezinárodnímu společenství.

Legitimita a bezpečnost

Paradoxně ale právě těmito vyhrocenými reakcemi Izrael ztrácí legitimitu. Firma Ben & Jerry’s se totiž svým symbolickým krokem nijak nedotýká ani existence státu Izraele, ani židovské komunity. Agendou Ben & Jerry’s není ekonomický, kulturní a akademický bojkot celého Izraele tak, jak jej hlásá BDS. (Co se týče řešení izraelsko-palestinského konfliktu, celoplošný bojkot je ostatně poměrně spornou metodou, jak dosáhnout řešení. Izrael totiž často právě na univerzitách a v kulturních kruzích stále ještě poskytuje prostor kritickému myšlení.) Prohlášení Ben & Jerry’s se navíc ani nijak nevyjadřuje k otázce návratu palestinských uprchlíků na území Izraele, dalšímu bodu agendy BDS, který kromě toho, že je jen těžko realizovatelný, je ne zcela neoprávněně v Izraeli považován za konec izraelského státu jakožto státu židovského. A konečně, smysl symbolického aktu firmy Ben & Jerry’s se dokonce ani nijak nerozchází s oficiální izraelskou argumentací. „Argumentem izraelských politiků proti obvinění z apartheidu, je, že je nutno činit rozdíl mezi veřejnou politikou uvnitř zelené linie a mimo ni a že je mylné vymazat tuto hranici a považovat veškerá území, která Izrael kontroluje, za jeden celek,“ píše Michael L. Koplow, analytik Israel Policy Forum. Stejně tak Ben & Jerry’s nestahuje své produkty z celého Izraele, ale pouze z okupovaných území. Ukazuje se tak, že si tak izraelská reprezentace protiřečí, a také to, jak nedemokratická může být debata o určitých tématech v Izraeli.

Dílčí kritiky izraelské politiky často bývají umlčovány nařčením z protiizraelského smýšlení, či dokonce antisemitismu. Přitom právě kritika a přehodnocení izraelské politiky na okupovaných územích – jak poukazuje americký politolog a autor knihy The Crisis of Zionism Peter Beinart, který sám sebe považuje za sionistu – může Izrael a jeho demokracii zachránit. Možná to samé si slibují i zakladatelé firmy Ben & Jerry’s, kteří jsou sami židovského původu. Ale nejde jen o obraz Izraele v očích mezinárodního společenství. Pokud se někdy máme vrátit k možnosti dvoustátního řešení budoucího uspořádání Izraele a Palestiny, které (ač velmi nedokonale) načrtly dohody z Osla z devadesátých let, je třeba vzdát se představy, že okupovaná území jsou součástí Izraele, a jakoukoli kritiku osadnické aktivity považovat za ohrožení Izraele. Jenže právě to, jak ukázala „zmrzlinová aféra“, zatím izraelský establishment nemá v úmyslu.

Autorka je antropoložka, věnuje se židovským studiím.

Čtěte dále