Nová zpráva OSN potvrzuje dramatický rozsah klimatické krize a vyzývá ke koordinované reakci

Doposud nejobsáhlejší zpráva o klimatické změně Mezivládního panelu pro změnu klimatu varuje před nevratnými dopady stoupání globální teploty.

V pondělí 9. srpna zveřejnil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) první část své šesté hodnotící zprávy. Potvrzuje v ní, že probíhající změna klimatu i široké spektrum extrémů počasí jsou důsledkem lidské činnosti. Na zprávě se podílelo přes 230 mezinárodních vědců a expertů. Profesor Tim Palmer z Oxfordské univerzity sdělil webu BBC: „Zpráva uvádí, že je nezpochybnitelné, že lidská činnost oteplila atmosféru, oceány i souš a že toto oteplování bude pokračovat, dokud budeme do atmosféry vypouštět skleníkové plyny. Je velmi těžké si představit, že by jakýkoli důvěryhodný vědec toto zpochybňoval.“

Zpráva varuje, že některé zásadní a negativní dlouhodobé změny už nelze ovlivnit. Ať už do budoucna vlády jednotlivých zemí přijmou jakákoliv opatření, budou i nadále tát ledovce, bude pokračovat acidifikace oceánů a stoupat hladina světových vod.

I přes pesimistický výhled ale zpráva IPCC konstatuje, že je stále reálné dodržet závěry Pařížské dohody z roku 2015, jež si vytkla za cíl nedopustit zvýšení globální teploty do konce století o více než 2 °C a pokud možno pouze o 1,5 °C. Podmínkou je ovšem omezení celosvětových emisí o polovinu do roku 2030 a dále na tzv. čistou nulu do roku 2050. Nicméně i při zachování globálního oteplení do 1,5 °C bude docházet k extrémním a bezprecedentním přírodním katastrofám, varují vědci.

Současný vývoj navíc splnění těchto cílů nenapovídá. Zpráva varuje, že uhlíkový rozpočet, který má lidstvo od 1. ledna 2020 ještě k dispozici, činí 400 miliard tun CO2. Právě tolik CO2 lze ještě vypustit do atmosféry, abychom zajistili 67procentní pravděpodobnost, že se průměrná globální teplota nezvýší do konce tohoto století o více než o 1,5 °C. Nedojde-li k zásadnímu omezení současných emisí, vyčerpá lidstvo zbývající uhlíkový rozpočet už přibližně v roce 2030.

Zprávy IPCC tvoří zásadní podklady pro tvoření klimatických politik jednotlivých vlád. Nejnovější zpráva vychází tři měsíce před 26. konferencí OSN o klimatu (COP26) ve skotském Glasgow. Na této konferenci by měly být dohodnuty nové závazky jednotlivých zemí v otázce klimatu. Závěry expertů z IPCC zní jasně: v současnosti je nutná bezodkladná spolupráce na globální úrovni. Každá desetina stupně, o kterou se oteplení podaří snížit, bude mít nesmírný význam pro budoucnost lidstva.

Celá řada států se nyní zavazuje k boji s klimatickou změnou. Minulý měsíc představila Evropská unie balík navrhovaných opatření, jež by měla zmírnit dopady klimatických změn, jako například konec prodeje aut na benzinový a naftový pohon do dvaceti let. Tyto změny ale musí projít složitými vyjednáváními. Klimatičtí experti je proto hodnotí jako nedostatečné.

V reakci na zprávu již představitelé Evropské unie uvedli, že si jsou vědomi „ohromné naléhavosti“ potřeby společné a koordinované reakce na klimatickou změnu.

Čtěte dále