Hnutí Pro život žaluje redakci Alarmu. Spor bude muset rozhodnout soud

Pro-life organizace Hnutí Pro život žaluje redakci Alarmu za komentář, ve kterém je spolek označen za „protiženské hnutí“. Redakce Alarmu to považuje za útok na svobodu slova.

Už před časem jsme informovali o žalobě, kterou na redakci Alarmu podala organizace Hnutí Pro život. Té vadí zejména použití výrazu „protiženské hnutí“ v publicistickém textu Křesťanští fundamentalisté zneužili památku obětí covidu. Redakce Alarmu to považuje za potenciální útok na svobodu slova a svobodné vyjádření, a proto požadavky organizace Hnutí Pro život principiálně odmítá. Zmiňovaný článek je totiž publicistický žánr komentáře, v němž autor vyjadřuje své osobní názory, a v demokratické společnosti by mu mělo být svobodné vyjadřování názorů garantováno.

V případě sporných výroků se tak podle názoru redakce jedná o takzvané hodnotové soudy, jejichž pravdivost či nepravdivost není možné posuzovat. Žaloby podobného typu tak vnášejí do české mediální krajiny tendence, které mohou mít zásadní vliv na podobu české novinařiny a svobody vyjadřování.

Z ustálené judikatury vyplývá, že zatímco existence skutečností může být prokázána, pravdivost hodnotových soudů dokazatelná není, neboť hodnotové soudy skutečnost nepopisují, ale více či méně volně ji interpretují. Svoboda projevu přitom představuje jeden z konstitutivních znaků demokratické pluralitní společnosti, v níž je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy. Obecně platí, že i nadnesené a přehánějící názory, a to dokonce i takové, které mohou někoho urážet, jsou-li proneseny ve veřejné či politické debatě, jsou názory zásadně ústavně chráněnými. Požadavek dokázat pravdivost hodnotového soudu by tak s ohledem na svou nesplnitelnost porušoval svobodu projevu.

Nezávislý soud v nejbližší době nařídí soudní jednání a bude dále rozhodovat, jak naloží s nároky, které Hnutí Pro život v žalobě požaduje po redakci Alarmu. Půjde především o to, zda označení „protiženské a homofobní hnutí“ ve zmiňovaném článku a také pasáže, podle nichž je Hnutí Pro život „fundamentalistické hnutí“ a svou akcí „zneužilo spontánní pietní místo na Staroměstském náměstí pro svou propagandu“, neoprávněně zasahují do pověsti žalobce, kterému by tak náležela veřejná omluva a finanční kompenzace ve výši sto tisíc korun.

Podpořte Alarm, podpořte svobodu slova

I v případě, že bude redakce Alarmu ve sporu úspěšná, přiznané náklady řízení nemusí ani zdaleka pokrýt všechny náklady na právní zastupování Alarmu v dané kauze. Na tento aspekt podobných soudních sporů se Alarm pokusí zaměřit v publicistických článcích, abychom upozornili na toto problematické a zneklidňující nastavení českého právního prostředí, které znevýhodňuje nezávislé subjekty oproti těm finančně zajištěným. Mezitím se ovšem Alarm musí opět obrátit na své čtenáře a sympatizanty, aby zvážili svou finanční podporu redakci, a to nejen kvůli soudnímu sporu, který je momentálně před námi. Kromě finančních nákladů takový soudní spor vyžaduje také energii a čas našeho úzkého redakčního týmu, jež bychom jinak mohli věnovat své další práci.

V tomto případě ovšem považujeme za principiálně důležité hájit hodnoty svobody slova, kterých se často dovolávají i konzervativní zájmové spolky. Pokud jsou pro vás tyto hodnoty stejně zásadní jako pro nás, přidejte se k podporovatelům naší nezávislé a nepočetné redakce, a to nejlépe v dlouhodobé kampani Alarmu na portálu Darujme.cz. Jakýkoliv příspěvek bude pro nás v tomto ohledu klíčový a umožní nám dále se právně bránit před podobnými snahami o umlčování veřejné kritiky.

 

Čtěte dále