„Zastavte oteplování a destrukci přírody,“ hlásá více než dvě stě zdravotnických časopisů

Odborné zdravotnické časopisy z celého světa se spojily, aby vyzvaly světovou veřejnost k urychlenému řešení „té vůbec největší hrozby pro veřejné zdraví“.

Dvě stě třicet tři světových zdravotnických časopisů vydalo 6. září společný editorial, v němž vyzývají světové vlády, aby začaly urychleně jednat ve věci klimatické krize, a ochránily tak životy a zdraví lidské populace. Jedná se o historický milník. Nikdy předtím se totiž tak velký počet odborných vědeckých časopisů nespojil k podobné koordinované akci, aby společně vydaly takto varovné prohlášení. Toto rozhodnutí podle zástupců British Medical Journal odráží závažnost současné situace.

Společný editorial nejprestižnějších vědeckých časopisů byl zveřejněn těsně před zářijovým Valným shromážděním OSN, na němž budou mít dle jejich slov světoví lídři jedinečnou šanci probrat společný postup ve věci „udržení průměrné globální teploty pod 1,5 stupně Celsia, zastavení destrukce přírody a ochrany zdraví“. Signatáři kolektivního editorialu také apelují na účastníky říjnové konference OSN o biodiverzitě v čínském Kchun-mingu i listopadového klimatického summitu Cop26 v Glasgow, aby brali situaci extrémně vážně a v souladu s tím i jednali.

Signatáři prohlášení odmítají, že by byl současný stav neřešitelný, a naopak volají po radikálním a rychlém postupu ve věci klimatické krize.

Vědci ve společném textu tvrdí, že současné plány na snížení emisí skleníkových plynů a záchranu biodiverzity jsou nedostačující a že je potřeba vypracovat detailní krátkodobé a dlouhodobé plány budoucího vývoje. „Jakožto zdravotničtí profesionálové musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli přechodu k udržitelnému, spravedlivému, odolnějšímu a zdravějšímu světu,“ píše se ve zmiňovaném editorialu. „My, redaktoři zdravotnických časopisů vyzýváme vlády a další činitele k jednání, díky němuž se letopočet 2021 může zapsat do historie jako rok, v němž svět konečně změnil svůj směr.“ Editorial ve stejný den publikovaly časopisy jako British Medical Journal, Lancet, ale nejprestižnější zdravotnické časopisy z Indie, Číny, východní Afriky nebo Austrálie. Kompletní seznam zapojených zdravotnických časopisů naleznete zde.

„Už teď poškozují zdraví oteplování globálního klimatu a ničení přírodního světa, na což experti na zdravotnictví upozorňují už celá desetiletí. Věda je v tomto jednomyslná – globální nárůst teplot nad 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře a pokračování úbytku biodiverzity způsobí katastrofální škody na zdraví, které nebude možné zvrátit,“ píše se ve společném prohlášení. Redaktoři zdravotnických časopisů také upozorňují, že úmrtnost v souvislosti s vysokými teplotami u lidí nad 65 let se za posledních dvacet let zvýšila o celých padesát procent. Globální oteplování má navíc i negativní vliv na sklizně, jejichž objem se od roku 1981 snížil o dvě až šest procent. Tato skutečnost naznačuje, že extrémní vedra a obecná vyčerpanost světových půd znesnadňuje úsilí o řešení problematiky podvýživy.

Signatáři prohlášení navíc odmítají, že by byl současný stav neřešitelný, a naopak volají po radikálním a rychlém postupu ve věci klimatické krize. V celosvětové odpovědi na ni však podle nich musí být centrálním tématem spravedlnost a každá země musí přispět férovým podílem, v němž se zohlední kumulativní emise a historický podíl průmyslu jednotlivých zemí na vzniku současné situace. Stejně tak se ale prý musí zohledňovat současná úroveň emisí a schopnost zemí efektivně reagovat. Bohatší země mají dle vědců a redaktorů zdravotnických časopisů povinnost omezit vypouštění emisí rychleji a razantněji než země chudší. Podobný postup navrhují i v řešení úbytku biodiverzity a ničení přírodního světa.

 

Čtěte dále