Adiktologické služby byly v Česku na čtvrt hodiny zastaveny. Adiktologové žádají rezignaci protidrogové koordinátorky 

Českou adiktologií zmítá největší spor za poslední roky. Experti volají po odvolání Jarmily Vedralové z funkce národní koordinátorky pro protidrogovou politiku. Hrozí kolaps adiktologických služeb.

Na patnáct minut do stávky – pro takový postup se v úterý 4. října rozhodly protidrogové služby v České republice, aby daly najevo nesouhlas se stávající vládní protidrogovou politikou. Provoz byl ochromen v řadě českých měst. Celorepublikový protest adiktologických služeb se konal pod záštitou Asociace nestátních organizací, která sdružuje české sociální a zdravotní služby pomáhající závislým a jejich rodinám. Podle asociace jsou adiktologické služby od nástupu ředitelky Odboru protidrogové politiky a národní protidrogové koordinátorky Jitky Vedralové pod tlakem. Žádají proto její rezignaci.

Může nastat kolaps protidrogové politiky

Se závislostmi se v Česku potýká v širším měřítku kolem čtyř milionů lidí. Nejde pouze o lidi s drogovou závislostí, ale i o lidi postižené alkoholismem či závislostí na tabákových výrobcích nebo o gamblery. Jejich závislostmi bývají postižené celé rodiny a bez komplexní a kvalitní meziresortní práce se právě tito lidé mohou ocitnout v ohrožení. Experti poukazují na to, že závislosti mají dopad na zdraví, vztahy i práci.

Ve své tiskové zprávě Asociace nestátních organizací uvádí: „Národní protidrogová koordinátorka a současně ředitelka Odboru protidrogové politiky je ve funkci od roku 2018. Za tuto dobu adiktologické služby byly nuceny čelit opakovaným pokusům o zrušení adiktologické péče přesunem pod Ministerstvo zdravotnictví, proti kterému nijak nevystoupila, opakovaným pokusům o snižování finančních prostředků, které jdou do péče o závislé, absolutní nečinnosti Odboru v oblasti závislostí na alkoholu a tabáku a mnoha dalším problémům, vyplývajícím z nekompetentnosti vedení české protidrogové politiky“.

Poskytovatelé adiktologických služeb se obávají, že připravený návrh zákona o agentuře pro koordinaci a financování služeb, který nabízí řešení pro adiktologickou péči v České republice a který vznikl v rámci rozsáhlého projektu za desítky milionů korun, má ve skutečnosti skončit v koši a krátce po volbách má proběhnout další pokus o přesun protidrogové agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Jak však opakovaně upozorňují odborníci, adiktologická péče obsahuje i významnou část sociálních služeb, které do působnosti ministerstva zdravotnictví spadat z podstaty nemohou, a ty by pravděpodobně byly zrušeny. Personální devastace Odboru protidrogové politiky tak může být posledním hřebíčkem do rakve české racionální integrované protidrogové politiky, budované desítky let.

Chybí komunikace a odcházejí lidé

Podle adiktologických organizací vyvrcholila situace odchodem Viktora Mravčíka a personální destrukcí Odboru protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, které patří ke klíčovým institucím zabývajícím se monitoringem závislostí. Během posledních let z tohoto útvaru odešli hned čtyři zásadní lidé. Na tiskovém briefingu zástupci vybraných organizací upozorňovali, že Mravčík patřil k nejlepším odborníkům v oboru a jeho práce měla mezinárodní přesah: „Za to, jakým způsobem pracoval, byla Česká republika vnímána jako jedna z racionálních zemí, co se přístupu k závislostem týká.“

Protidrogová politika v současné době spadá pod Úřad vlády. Na tiskovém briefingu byli zástupci Podaných rukou, Magdaleny, Sananimu a dalších organizací. Experti také opakovali, že proti jmenování Vedralové protestovali už v roce 2018, když uspěla ve výběrovém řízení. V posledních letech se prý vztahy s Vedralovou zhoršily a jediným řešením je její odvolání.

Čtěte dále