Odvrácená strana liberalizovaného trhu s energiemi. České domácnosti čeká krutá zima

Riskantní a nezodpovědné jednání energetických podnikatelů zaplatí občané. Pád Bohemia Energy odkryl celou řadu problémů liberalizovaného trhu v Česku.

Turbulentní vývoj na trhu se zemním plynem a elektřinou v posledních dnech přinesl pád jednoho z velkých hráčů mezi dodavateli energie v ČR. Společnost Bohemia Energy se zhruba 900 tisíci odběrnými místy oznámila, že se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům. Bohemia Energy není prvním obchodníkem s energiemi, kterého strmý růst cen energií na burze položil na lopatky. Již na začátku podzimu oznámily svůj konec firmy Eagle Energy a A-Plus Energy. Vzhledem k nízkému počtu zákazníků, které tyto společnosti měly, se však zprávy o jejich konci ani nedostaly do médií.

Mladý muž v obleku a dravá politika

U dodavatele formátu Bohemia Energy, který se za deset let vyšvihl z pozice malé firmy v poměrně velký kolos, se takové problémy nečekaly, přestože první signály o tom, že je firma v nesnázích, se začaly objevovat již koncem září. Tehdy chtěla Bohemia Energy s použitím právních kliček vypovědět již uzavřené smlouvy na dobu určitou, které zákazníkům garantovaly fixní ceny.

Dá se očekávat, že až dodavatelé poslední instance rozešlou bývalým zákazníkům Bohemia Energy rozpisy záloh, budou značně vysoké.

Právě Bohemia Energy na liberalizaci trhu s energiemi vydělala zdaleka nejvíc. Étos mladého sympatického obchodníka, který oproti zkostnatělým molochům typu ČEZ nebo RWE nabízí nový svěží přístup, silně rezonoval v reklamách a mediálním obrazu Bohemia Energy. Cílevědomý projekt bývalého automobilového závodníka Jiřího Písaříka sázel nejen na neokoukanou tvář, ale především na dravou akviziční politiku a relativně nižší ceny.

Příběh Vlasty, téměř osmdesátileté vdovy, která žije sama v domku v malé vsi kousek od Olomouce, lze brát jako souhrnný příklad všech negativních důsledků otevření trhu s energiemi příslovečné „neviditelné ruce“. V roce 2014 se před jejím domkem objevil mladý pán v obleku. Tvrdil, že je z ČEZ, jmenuje se Jiří a prý jen potřebuje zkontrolovat faktury a aktualizovat telefonní kontakty. Po krátké příjemné návštěvě podepsala Vlasta „protokol“ o návštěvě. Za pár týdnů se ovšem ozval její stávající dodavatel ČEZ, který chtěl ukončit smlouvu. Zmatená Vlasta okamžitě volala dceři Kateřině, jestli by jí mohla nějak pomoct. Vůbec nevěděla, co se děje. Její dcera strávila několik následujících dní s telefonem na uchu a snažila se na zákaznických linkách ČEZ a Bohemia Energy zjistit, k čemu došlo.

Prokousat se hlasovými automaty až k lidským operátorům, kteří často používají roboticky naučené fráze a nesrozumitelnou terminologii, evokovalo temné obrazy pitoreskních úředníků hovořících byrokratickým ptydepe z Kafkova románu Zámek. Úsilí dopátrat se, co se stalo na odběrném místě její matky Vlasty, pak připomínala snahu zeměměřiče K. proniknout konečně do sídla hraběte Westwesta. Navíc ji telefonáty stály docela dost peněz. Bohemia Energy v té době neprovozovala bezplatnou zákaznickou linku, ale linku na standardním telefonním čísle, kde za hovor vždy platí volající. Bezplatnou linku začala provozovat až v roce 2019.

Nová smlouva

Ukázalo se, že papíry, které paní Vlasta podepsala sympatickému mladíkovi, nebyly žádné protokoly o návštěvě, ale nová smlouva a plná moc pro Bohemia Energy k vyřízení změny dodavatele. A pan Jiří nebyl zaměstnancem ČEZ, ale podomním prodejcem z agentury, které si tehdy dodavatelé pronajímali pro získání nových akvizic. V roce 2014 ještě neexistovala novela energetického zákona výrazně chránící konečné spotřebitele. Ze smluv, které zákazníci s podomním prodejcem podepsali, se tak nedalo jednoduše vyvázat. Než lidé zjistili, že podepsali přepis k jinému než stávajícímu dodavateli energie, uplynula už většinou lhůta, během které se dalo od smlouvy odstoupit. Stejně tak se teprve začínaly rodit dnes již obvyklé obecní vyhlášky zakazující podomní prodej.

Příběh paní Vlasty měl však dobrý konec. Ceny u Bohemia Energy se poté, co přišlo první vyúčtování, ukázaly jako nižší než ty u ČEZ. Prvotní rozčarování se tak proměnilo v relativní spokojenost. Vlasta nakonec u Bohemia Energy prodloužila smlouvu na dalších pět let a přepsala k firmě i plyn.

Za úspěchem Bohemia Energy nicméně nestály jen nekalé praktiky. O mlhavou a právně nejasnou zónu podomních prodejců se otřelo mnoho podnikatelských subjektů na trhu s energiemi a mnohým z nich vyměřil Energetický regulační úřad poměrně vysoké pokuty. Velký podíl na úspěchu Bohemia Energy měly právě nízké ceny, které společnost nabízela.

Jak k tomu mohlo dojít?

Zuzana z Brna přešla k Bohemia Energy, protože jí to doporučila sestra. „Nechtěla jsem se spálit, tak jsem si nejdříve všechno pořádně prošla. Porovnala jsem si ceníky a až pak si zavolala k nim na linku. Chovali se jako solidní firma, do ničeho mě netlačili, tak jsem přešla k nim. Za celou dobu, co jsem u nich, jsem neměla jediný problém.“

Až nyní se však ukazuje, proč mohla společnost levné ceny vůbec nabízet. Zjednodušeně řečeno: v době, kdy zákazníkům prodávala energie, je sama neměla nakoupené, neboť na burze spekulovala a počítala s tím, že ceny budou stále padat, a marže tak bude o to vyšší. Když ceny na trhu začaly růst a Bohemia Energy ztratila schopnost spekulovat, její obchodní model se začal hroutit. A než by šel Písařík do ztráty, raději firmu položil. Spokojená idyla nízkých cen s Bohemia Energy skončila i pro obě ženy.

„Ve čtvrtek mi přišla SMS od nějakého GasNetu, že mi končí smlouva u Bohemia Energy a že si mám do tří dní najít nějakého nového dodavatele, jinak mi bude dodávat poslední instance,“ usmívá se trpce Zuzana. „Vůbec jsem netušila, o co jde. Jméno GasNet mi nic neříkalo, myslela jsem si, že jde zase o nějaké energošmejdy a volala jsem tedy na Bohemku, co to má znamenat, ale po půlhodině vyzvánění mě to přestalo bavit. Chtěla jsem se přihlásit do samoobsluhy na stránkách Bohemia Energy, jenže místo obvyklých webowek, na mě vybaflo strohé oznámení, že skupina Bohemia Energy končí. Odkaz na samoobsluhu zmizel. Našla jsem si tedy na internetu stránky GasNetu a volala na jejich linku. Sice to taky trvalo, než mi to někdo zvednul, ale vysvětlili mi alespoň, co je to dodavatel poslední instance a proč mi přišla SMS právě od nich.“ Podobné zkušenosti má i Vlasta: „Nejdřív mi volala dcera, že Bohemia zbankrotovala, pak jsem to slyšela večer ve zprávách. Mezitím mi chodily různé zprávy na telefon od distribuce ČEZ a GasNetu, ale od Bohemie mi první informace přišly až v pátek.“

Palčivé místo energetického podnikání

Jak Zuzana, tak Vlasta se nepřímo dotkly jednoho z palčivých míst energetického podnikání v Česku, jehož nedostatky v posledních dnech vyhřezly na povrch. Tím problémem, obzvlášť mezi malými koncovými odběrateli, je slabá znalost toho, jak energetický byznys funguje. Chybí jednoduchý manuál, který by spotřebiteli vysvětlil základní pojmy. Třeba jaký je rozdíl mezi obchodníkem/dodavatelem a distributorem, což si často pletou i novináři, kteří s pojmy žonglují dost svévolně. „Sakra, to jsem potřeboval slyšet. Distributor je ten, co vlastní ty trubky, co mám ve stupačkách a obchodník ten, co mi prodává plyn, co těma trubkama teče!“ smál se Zdeněk, když večer u piva přišla řeč na současnou energetickou krizi.

Právě nepřehlednost a nesrozumitelnost fungování trhu s energiemi a skladba finální ceny energetických komodit tzv. alternativním dodavatelům při jejich růstu hrály do karet. Určitým vyvrcholením liberalizace trhu s energiemi byl vznik tzv. prostředníků či správců odběrných míst, kteří se v dodavatelském řetězci vložili mezi obchodníka a koncového zákazníka. Prostředníci chytře využívají výše zmíněného faktu, že pro běžného smrtelníka může být oblast obchodování s energiemi nesrozumitelnou bažinou vyhlášek a pravidel. Svým klientům nabízejí, že na svá bedra převezmou starost o ceny, fixaci termínů smluv, přepisy apod. Zatímco s běžným obchodníkem uzavíráte smlouvu, kde se vám zaručuje, že vám za předem daných smluvních podmínek dodá energii do vašeho odběrného místa, u tzv. prostředníků už odběratelem ve vašem domě nebo bytě (čili odběrném místě) nejste vy, ale právě onen prostředník. Za relativní pohodlí se platí rizikem, že v případě finančních nesnází, nebo neschopnosti prostředníka platit finanční závazky, vše odskáčou zákazníci. To, že jim něco hrozí, zjistí až ve chvíli, kdy na dveře klepe montér distribuční společnosti, který se chystá odnést měřidlo a odpojit vás tím od sítě. I tito prostředníci se s počátkem letošního podzimu dostali do problémů.

Energetický regulační úřad již 16. září na svých stránkách zveřejnil varování před jedním z nich: „Upozorňujeme klienty P&M true family, s.r.o., která vystupuje též pod obchodním názvem 123ušetři.cz a která funguje jako správce odběrných míst plynu, na nebezpečí přerušení dodávek plynu do jejich odběrného místa, a to v souvislosti s ukončením smlouvy mezi P&M true family a jejím dodavatelem zajišťujícím dodávku do odběrných míst ve správě této společnosti.“

Připravte se na velký šok

Přes všechno liberální uvolňování má naše legislativa pojistku pro případy krachů dodavatelů, jakým byl Písaříkův moloch. Je jím právě existence dodavatele poslední instance. V případě, že stávající dodavatel není schopen zajistit energii, zákazníci automaticky přecházejí pod některého z velkých dodavatelů, jako jsou ČEZ, E.ON, Innogy, Pražská plynárenská nebo PRE, a ten na následujících šest měsíců garantuje dodávku. Který z nich bude vaším dodavatelem poslední instance, závisí na tom, jestli odebíráte plyn nebo elektřinu a kde ji odebíráte. Můžete se však připravit na cenu, která výrazně přesahuje to, co jste doposud platili. Jestliže jste za 1 MWh odebraného plynu platili průměrně okolo 850 korun, nyní se dle ceníků dodavatelů poslední instance můžete připravit na cenu atakující částku 4000 korun. Spočítat, kolik budete doopravdy platit, je poněkud ošemetné, protože do celkové ceny plynu se promítají stálé platy distribučním společnostem, daně a další faktory. Ceny se také mohou lišit v závislosti na tom, v které oblasti energie odebíráte.

Obecně se dá říct, že podíl stálých nebo regulovaných plateb (na něž nemají ceny růstu na burzách energií takový vliv) na celkové částce z faktury činí něco mezi 30–50 procenty. Zbytek ceny je čistá cena energií, která aktuálně prodělává raketový růst. Energetický regulační úřad nabízí na svých stránkách kalkulátor, kde si lze navolit přesné parametry odběrného místa a porovnat nabídku napříč trhem. Rozhodující však budou následující dny, kdy začnou dodavatelé poslední instance obesílat své nové zákazníky s informacemi o tom, co je čeká. Zde je potřeba se připravit na velký šok.

Pád Bohemia Energy totiž přišel před zimní topnou sezónou. Nejobvyklejší způsob vyúčtování pro domácí odběry je faktura jednou za rok. Abyste nemuseli platit jednou ročně částku převyšující leckdy celý plat, jsou vaše platby rozprostřeny do měsíčních záloh. Spotřeba energie dramaticky stoupá v zimních studených krátkých dnech a klesá v letních teplých dlouhých dnech. Na měsíčních zálohách to ale nepoznáte. Ty jsou po celý rok stejné. Jenže dodavatel poslední instance garantuje dodávku na šest měsíců, které spadají právě do oněch zimních měsíců, kdy jsou skutečné spotřeby energií vysoké. Navíc k dodavatelům poslední instance přicházejí zákazníci, s jejichž platební morálkou nemají noví obchodníci žádné zkušenosti.

Dá se tedy očekávat, že až dodavatelé poslední instance rozešlou bývalým zákazníkům Bohemia Energy rozpisy záloh, budou značně vysoké a při prvním prodlení s platbou bude následovat mimořádná faktura a hrozba odpojení od sítě. Stejně tak se dá předpokládat, že mnoho lidí, kteří tu možnost mají, začne přecházet na pevná paliva či jiné druhy energie, protože nebudou schopni vysoké zálohy platit. Malí podnikatelé nebudou schopni držet nasmlouvané ceny a začnou krachovat.

Green Deal za to nemůže

Zatímco standardní spotřebitelé, na něž byly přeneseny důsledky riskantního podnikání milovníka rychlých a drahých aut, řeší doslova existenční problémy, ekonomicky liberální novináři, kteří dříve Jiřího Písaříka velebili jako příklad dynamického a úspěšného českého podnikatele, se nyní předhánějí v tom, aby z růstu cen energií obvinili své oblíbené terče. Vladimír Pikora na stránkách Reflexu vidí chybu především v elitách EU a bláznivé politice emisních povolenek, zatímco online plátek Neviditelný viní rovnou celý Green Deal a příklon k iracionálnímu levičáctví. Přitom i bývalý viceguvernér ČNB, nyní poslanec Evropského parlamentu a člen TOP 09 Luděk Niedermayer, kterého asi nelze podezřívat ze sympatií k „zelenému levicovému šílenství“, na stránkách Ekonomického deníku píše: „Rychlý růst ceny emisní povolenky (platba za vypuštění tuny CO2) není způsoben změnou pravidel trhu, ale zřejmě změnou chování firem. Dle nových dat evropského regulátora ACER přispívá dnes (na příkladu německého trhu) její cena zhruba 20 eury do ceny elektřiny, která se pohybuje až kolem 120 euro (…) Nemalá část poslanců v debatě našla viníka: je jím Green Deal. Kulhá to na obě nohy: především, Green Deal je v tuto chvíli jen závazek na snížení emisí do roku 2030 (a 2050), který se nepromítl zatím do jediné změny regulací.“

Budoucí vládu ČR, která bude pravděpodobně tvořena koalicemi tzv. demokratických stan, čeká nelehký úkol. Těžko říct, jak se ho zhostí. Počáteční reakce na oznámení pádu Bohemia Energy nebyly víceméně žádné, pokud mezi ně nepočítáme cynicky rozverné meme na Twitteru europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského. Dříve než budoucí vláda se aktivizovala ta současná. Ohlásila, že v listopadu a v prosinci budou elektřina a plyn osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Měsíčně by tak rozpočet přišel o příjem přibližně miliardy korun. Kromě sympatické pomoci spotřebitelům lze za tímto krokem vidět i snahu Andreje Babiše zatnout sekeru do státního rozpočtu ještě hlouběji, a donutit tak budoucí pravicovou koalici k velkým škrtům při snaze rozpočet narovnat. Především je ale za tímto tahem cítit populistické PR dosluhujícího premiéra. Je však více než pravděpodobné, že by Evropská komise osvobození energií od DPH Babišovi zatrhla. Možná i proto Babiš za pár dní otočil a návrh Evropské komisi ani nepředložil. Mise vypadat v médiích jako ochránce chudých však byla splněna.

Zaplatí to občané

Následně se v otázkách Václava Moravce vyjádřil i pravděpodobný budoucí premiér, předseda ODS Petr Fiala. Ačkoliv projevil starost o peněženky především starších občanů, jeho vystoupení se neslo v nejlepších tradicích ekonomického neoliberalismu. Aby Česká republika udržela ceny energií na přijatelné hladině, je podle Fialy potřeba podpořit budování dalších jaderných elektráren. Za pád Bohemia Energy nemůže podle Fialy riskantní cenová politika miliardáře Písaříka, ale Energetický regulační úřad, který tomu nezabránil. Od předsedy strany, která se pere za to, aby do tržního prostředí nevstupovaly žádné netržní síly, zní tyto poznámky tak nějak podivně. Z Fialových úst samozřejmě nepadlo ani slovo o tom, že by se pravomoci Energetického regulačního úřadu zvýšily a nespoutanému energetickému byznysu v ČR by se nasadila nějaká uzda.

Situace se mezitím dále zamotává a dramatizuje. V sobotu oznámila svůj pád společnost Kolibřík Energie, dodavatel s 28 tisíci klienty. A poslední slovo neřekl ani Jiří Písařík, který svým bývalým klientům nabízí, že jim bude dodávat energie přes jinou svou firmu. O zákazníky Bohemia Energy začínají usilovat i další podivné energetické společnosti, jejichž model podnikání je podobný jako u Bohemia Energy. Zároveň nelze vyloučit, že v nejbližších dnech budou krachovat další dodavatelé energií. Občané ČR mají v tomto případě jedinou jistotu: energetickou šlamastyku zaplatí z velké části právě oni.

Autor je bývalý zaměstnanec energetické společnosti.

Čtěte dále