Chorvatsko zažalovalo levicovou stranu kvůli vysokému počtu žen na kandidátce

Chorvatská strana Možemo! měla na kandidátce do komunálních voleb ve městě Osijek dvacet tři žen a jen osm mužů. Podle chorvatského státu by měla zaplatit pokutu pro přílišné zastoupení žen na úkor mužů.

Chorvatský stát zažaloval levicovou politickou platformu Možemo! kvůli nadměrnému počtu žen na kandidátní listině pro letošní komunální volby. Informovala o tom sama strana, která ve městě Osijek umístila na kandidátní listinu dvacet tři žen a osm mužů. Strana včera předložila svou obhajobu u Městského soudu v Osijeku. Na navazující tiskové konferenci označila koordinátorka Sandra Benčić žalobu za klasickou absurditu chorvatského právního systému. Podle ní zastoupení žen na kandidátní listině reflektovalo reálný poměr ženských a mužských aktivistů, kteří v té době ve straně působili. Následně kritizovala gramatickou interpretaci zákona, která je podle jejích slov v přímém rozporu s jeho cílem – začleňováním většího počtu žen do politických orgánů.

Podle chorvatského zákona o rovnosti žen a mužů jsou všechny politické strany povinny umístit na volební listiny alespoň čtyřicet procent žen. Zákon byl přijat kvůli nízkému zastoupení žen v politických funkcích a na jiných mocenských pozicích, přestože je jich v populaci více než mužů a zároveň jsou v porovnání s nimi také statisticky vzdělanější. Cílem zákona z roku 2003 bylo po třech volebních cyklech dosáhnout 52procentního zastoupení žen v politických orgánech. To se však nestalo, protože ženy na kandidátních listinách obvykle končí na posledních místech a do politických orgánů se dostávají jenom zřídka. Například v chorvatském parlamentu, která má 151 mandátů, je pouhých 35 poslankyň.

Strana Možemo! upozorňuje, že výklad právní normy ze strany státního zastupitelství není v souladu se smyslem tohoto zákona. Snaha zabezpečit větší participaci žen v politice totiž dle tohoto výkladu paradoxně skončila tím, že zákon chrání zastoupení mužů.

Možemo! je první politickou stranou, které se v moderní historii nezávislého chorvatského státu podařilo na první místa kandidátních listin dostat více žen než mužů. Strana často ve veřejném prostoru tematizuje své aktivní úsilí tvořit politiku otevřenou ženám. „Je čirý nesmysl, abychom za toto své úsilí byli potrestáni,“ pronesla Benčić. Strana by podle žaloby měla státu zaplatit pokutu ve výši čtyřiceti tisíc chorvatských kun (zhruba 135 tisíc českých korun).

Že je kauza pro stranu důležitá i z důvodu adekvátního výkladu zákona, jehož smyslem je ve skutečnosti rovné zastoupení žen v politice, potvrzuje i jejich odhodlání pokračovat s případem k ústavnímu nebo evropskému soudu. Benčić uvedla, že strana taktéž hodlá podat pozměňovací návrh, který by jasněji definoval, že označení „podreprezentované pohlaví“ se v právním ustanovení vztahuje především na ženy.

Čtěte dále