Jan Malý Blažek: Pro participativní bydlení u nás teď hledáme nástroje, zajímá spoustu lidí

Ekonom a sociální geograf Jan Malý Blažek působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V Bulváru vysvětluje, že participativní bydlení, v současné krizi obzvlášť atraktivní, spočívá v hledání dohody. 

„Potřebujeme si především definovat, na jakých principech by u nás participativní bydlení mohlo fungovat,“ vysvětluje Jan Malý Blažek hlavní účel online sympozia Možnosti a limity participativního bydlení. „Popularitou tohoto tématu jsem sám překvapený. Věnuju se tomu už dlouho a vycházím z alternativních, environmentálních pozic. Zajímaly mě dřív primárně eko-komunity, řešil jsme modely, jaké tu nikdy neexistovaly. Krize bydlení teď ale nabízí trhliny pro nové možnosti, jak bydlení v Česku řešit, a tak se najednou pojmy známé dřív pouze v radikálních kruzích dostávají do mainstreamu,“ říká Blažek. Ilustruje to vystoupením bývalé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové v Událostech, komentářích, kde ubezpečovala, že i na ministerstvu se zabývají komunitním bydlením.

„Podle nás přesně nevědí, co to je, tento termín se používá v lifestylových časopisech, ale přesněji to u nás definované není. Proto nabízíme pojem participativní bydlení. Účastnické principy můžeme objevit v různých známých formách včetně nájemního, družstevního nebo obecního bydlení, i v Baugruppe nebo cohousingu. Musíme zjistit, co by u nás mohlo fungovat nejlépe. Každému kolektivu to navíc sedí trochu jinak.“ Podle Jana Malého Blažka se participativně bydlí po celé Evropě, její východní část je však vůči těmto modelům více nedůvěřivá. „Je to zdiskreditovaná forma bydlení, vnímaná jako státní. Bydlení je u nás silně individualizovaná záležitost. Komunitní princip zní většině lidí příliš alternativně a družstva se u nás vnímají spíš jako cesta k vlastnictví.“

Během sympozia se budou moct o různých modelech participativního bydlení vice dozvědět zástupci českých obcí. Spolupráce mezi týmem odborníků a politickou reprezentací je už navázaná v případě měst Liberec, Jihlava, Pardubice nebo Hrádek nad Nisou. „Každý z těch projektů je v jiné fázi a každé město vstupovalo s jiným záměrem,“ poznamenává Malý Blažek. „Města u nás před pár lety zjistila, že je třeba něco začít dělat. Momentálně mají ta rychlejší už v ruce nějaké koncepce bydlení, Jihlava má dokonce zásady spolupráce s developery, což je skvělé. Ale jinak obce většinou přesně nevědí, jak si s krizi bydlení poradí.“ Podle Blažka je důležité, aby města stavěla byty pro sociálně slabé a pro pečující profese a pracovala i na dostupném bydlení. „Pak je tady ještě zcela neprobádaná oblast participativního bydlení, která nám při tom všem může pomoct.“

 

Čtěte dále