Posilování registrovaného partnerství nic nevyřeší. Potřebujeme manželství pro všechny

Co slibuje nová vládní koalice udělat pro deset procent voličů, kteří jsou lesby, gayové, bisexuálové, trans nebo obecně queer, tedy pro zhruba 820 tisíc lidí? Mnoho toho není.

Slovo lesba, gay, bisexuál, intersex, trans nebo queer se na dvaačtyřiceti stranách textu koaliční smlouvy neobjeví ani jednou. V koaliční smlouvě se také bohužel nemluví o otevření manželství stejnopohlavním párům. Krok, který si přeje 97 procent neheterosexuálních a trans lidí v České republice, který má podporu 65 procent populace a který udělala už celá západní Evropa se skoro celým zbytkem demokratického světa, nenašel u koalice podporu. K odstranění diskriminace, kdy je manželství někomu zakázáno pouze na základě sexuální orientace a pohlaví, se vznikající vláda nezavázala, a jako vládní návrh tedy příslušná novela předložena pravděpodobně nebude. Stále ale může kterákoli poslankyně nebo poslanec předložit a podpořit novelu o manželství pro všechny jako poslanecký návrh. Bylo tomu tak ostatně i v předchozím volebním období. A někteří z nich ochotu novelu znovu předložit již veřejně deklarovali.

Která práva jsou všechna?

Přeci jen najdeme ve smlouvě jeden bod týkající se stejnopohlavních párů: „Podpoříme úpravu právních podmínek pro registrované partnery (např. v Občanském zákoníku).“ Co to znamená? Je to rozšíření registrovaného partnerství o všechna práva manželů, nebo jen o některá? A která to jsou? Co znamená přesun registrovaného partnerství do Občanského zákoníku a jaké jsou jiné možnosti, když tato je jen „například“?

Formující se vláda nenašla odvahu v koaliční smlouvě odstranit diskriminaci v manželství jednou pro vždy. Snad ji najde Sněmovna.

Mnozí politici, kteří nesouhlasí s manželstvím pro všechny, slibovali, že by místo manželství dali registrovaným partnerům všechna práva, ale neříkali by tomu manželství. Takové hlasy zaznívaly poslední čtyři roky opakovaně a některé i dost hlasitě. Větu v koaliční smlouvě je tedy možné vykládat třeba tak, že text smlouvy je odrazem těchto veřejně deklarovaných návrhů některých politiků a že koaliční strany podpoří rozšíření registrovaného partnerství o všechna práva a povinnosti, které mají manželé. Včetně – a to je důležité – společných rodičovských práv (přiosvojení dítěte, společné osvojení).

Na druhou stranu „úprava právních podmínek“ také může znamenat jen drobné dílčí změny, jako například právo na vdovské a vdovecké důchody, ale bez mnoha jiných podstatných výhod manželů, zejména společných rodičovských práv. Což by samozřejmě tisícům duhových rodin a zejména jejich dětem vůbec nepomohlo. Například předseda lidovců Marian Jurečka v aktuálním vydání Respektu řekl, že budou jednat o úpravě jen „některých parametrů“ registrovaného partnerství.

Salámová metoda

Náš postoj coby iniciativy Jsme fér je od začátku konzistentní: jediným řešením, které přinese lidem skutečnou rovnoprávnost a zároveň právní ochranu a jistoty dětem v rodinách dvou maminek nebo dvou tatínků, je rovnoprávné manželství. Pouhé rozšiřování registrovaného partnerství je problematické z několika důvodů.

Zaprvé nadále zachovává rozdělování lidí do dvou kategorií, tedy jasnou diskriminaci. Zadruhé hrozí, že ve Sněmovně nastane nedůstojný a nekonečný handl o to, která práva nám ještě dají a která už ne. Nemalá část těch, kteří jsou proti manželství pro všechny, je totiž zároveň proti společným rodičovským právům stejnopohlavních párů a budou je chtít z novely odstranit. Po takovém „vykostění“ by zbyla jen drobná rozšíření práv (vdovské a vdovecké důchody, společné jmění apod.), která by pak byla prodávána jako pokrok. Zatřetí, rozšíření registrovaného partnerství neodstraní riziko přijetí zákazu manželství pro všechny v ústavním zákoně. Ten by nad námi nadále visel jako Damoklův meč. Je to oblíbený nástroj oprese stejnopohlavních párů v některých zemích východní Evropy a také u nás ho podpořila v minulém volebním období značná část našich poslanců a poslankyň (i těch znovu zvolených). A nakonec: pouhé rozšíření registrovaného partnerství je ukázkovým příkladem salámové metody, která je, paradoxně, vyčítána právě nám. Před patnácti lety jsme vám dali registrované partnerství a vy teď zase něco chcete? To slýcháme dodnes. A přitom když jasně řekneme, že řešení podstatné části našich problémů je rovnoprávnost v manželství, jen najednou salámová metoda v podobě rozšiřování registrovaného partnerství v pořádku. Obávám se, že ukrojení dalšího kolečka salámu povede k zabouchnutí dveří skutečné rovnoprávnosti na mnoho let dopředu.

Máme před sebou jako společnost skutečné hrozby: klimatickou změnu, ekonomické dopady pandemie, nedostupné bydlení a mnohé další. Láska mezi dvěma ženami nebo dvěma muži, jejich touha po rovnoprávnosti a u některých i chuť založit rodinu mezi ně rozhodně nepatří. Naopak, čím svobodnější a soudržnější naše společnost bude, tím snáze zvládne skutečné hrozby. Česká republika je na manželství pro všechny připravená a nastal nejvyšší čas. Není důvod dělat mezikroky, které toho moc nevyřeší. Formující se vláda nenašla v koaliční smlouvě odvahu odstranit diskriminaci v manželství jednou pro vždy. Snad ji najde Sněmovna. Jsem přesvědčena o tom, že není daleko doba, kdy nám bude připadat absurdní, kolik času a energie jsme kdysi museli vynaložit na tak jednoduchou a samozřejmou věc, jako je dát všem občanům stejná práva, včetně jejich dětí. Nic víc, nic míň.

Autorka je právnička a aktivistka.

Čtěte dále