Summit G20: „Od Říma po Glasgow, vy jste ten problém,“ rezonuje davem

Důvody k protestu proti římskému summitu G20 se různily. Slyšet byli klimatičtí aktivisté a antiglobalisté, ale i hlasy za lepší pracovní podmínky nebo svobodu Palestiny. Rezonovalo hlavně jedno slovo – solidarietà.

Skupinu G20 tvoří devatenáct nejbohatších a největších zemí světa a Evropská unie. Na pravidelných summitech řeší jejich zástupci problémy sužující svět. Společně hledají řešení, na kterých se mezi sebou dohodnou a občas je také plní, jindy ne. Každý rok se třeba země G20 intenzivně věnují otázce klimatu – a to tak intenzivně, že přes všechno mluvení o tématu a prezentaci na sociálních sítích zapomínají funkční kroky opravdu realizovat. Z tohoto a mnoha jiných důvodů je summit G20 vždy doprovázen masivními protesty, ve kterých slyšíme (nejen) silné antiglobalistické hlasy.

Tento rok se summit konal v Římě. Místo setkání a důležité osobnosti hlídalo přes 6500 policistů a vojáků, kteří ve městě zavřeli veřejné komunikace na deseti kilometrech čtverečních. Doprava byla po celou dobu trvání akce zcela tragická (a to ještě více, než je v Římě zvykem). Hlavní jednání, na něž přiletěly soukromými letadly (nejen) celebrity světové politiky jako Joe Biden, Justin Trudeau či Emmanuel Macron, se konalo v sobotu. Hned ráno přibližně padesát aktivistů blokovalo vjezd na samotný summit. Ve tři hodiny pak začala demonstrace svolaná desítkami organizací a hnutí.

Foto Alarm / Magdalena Dušková

Tisíce lidí se setkalo na Piazzale Ostiense a mířilo k Piazza della Bocca della Verità. Pochod doprovázela dodávka s obrovskými reproduktory, ze které se občas skandovalo či zpívalo a jindy z ní pronášeli řeč zástupci a zástupkyně místních organizací. Když kolos projížděl okolo policejních konvojů (které ho ze všech stran obklopovaly), na chvilku se zastavil a dav dal najevo svůj názor na jejich přítomnost. Vše ale probíhalo v klidu, na místě byly kapely s bubny, mezi jednotlivými proslovy hrála hudba, tančilo se a celková atmosféra byla plná optimismu. Ještě aby ne, dav byl tak obrovský, že člověk neviděl na jeho konec. Mísili se tu mladí se starými, Kurdové s Palestinci, LGBTQ+ aktivisté s odboráři z fabrik z celé země.

„Environmentalismus bez antikapitalismu je jen zahradničení“

Zatímco mocní rozhodovali o osudu všech (jak to tak bývá), ulicemi Říma zněly silné antiglobalizační a antikapitalistické hlasy. Současný systém, jejž lidé v jednacím sále reprezentují, vykořisťuje jak celou planetu, tak absurdní množství lidí. Jsou to hlavně země globálního Jihu, které počínání G20 nejvíce pociťují; na jednáních přitom mají velmi omezené zastoupení. Toto arogantní elitářství bohatých je v přímém rozporu s jakýmkoli kolektivním řešením globálních problémů a krizí, které nás v budoucnosti čekají.

Aktivistka z Fridays for Future se chopila mikrofonu a zapáleně mluvila o greenwashingu současných garnitur – není to však jen klima, na kterém si zástupci zemí zvyšují popularitu. Stejným způsobem přistupují třeba i k údajnému boji s nerovnostmi. Letos se například země zavázaly ke zvýšení globální korporátní daně na 15 procent. Zní to sympaticky, zatím však nevíme jistě, na koho se bude tato daň přesně vztahovat a jak důsledné budou státy v jejím zavádění. Pokud by zástupci G20 opravdu chtěli smazat nerovnosti doma i v globálním měřítku, museli by se vzdát všeho, co sami reprezentují. Nerovnosti jsou totiž nedílnou součástí volnotržního individualistického kapitalismu, který spousta zemí G20 otevřeně praktikuje. Buďme však fér – ne všichni členové zastupují neoliberalismus. Mezi členskými zeměmi totiž najdeme i Saúdskou Arábii, Čínu, Rusko, Indii nebo Brazílii. To ale naše vyhlídky do budoucna rozhodně nezlepšuje.

Foto Magdalena Dušková / Alarm

Sobotní demonstrace měla spoustu rovin. Lidé zde protestovali třeba i za uvolnění patentu na očkování. „Přišli jsme do ulic, protože nám dva roky pandemie ukázaly, že tento model růstu a rozvoje je neudržitelný. Nesouhlasíme s tím, že pár supermocností vnucuje celému světu svůj model fungování, který škodí menším a chudším zemím. Toto je nepřijatelné, musíme najít jiné principy, na kterých stavět společnost,“ říká zástupkyně Moci lidu, italské koalice komunistických stran. Do toho někdo na pódiu mluví o neudržitelnosti globalizované ekonomiky a o tom, jak je důležitá podpora lokální produkce (na toto téma si můžete na Alarmu přečíst čerstvý článek Tomáše Uhnáka o dovozu sóji do Česka). Mezitím kolem nás prochází člověk s transparentem „Environmentalismus bez antikapitalismu je jen zahradničení.“

„Jsem proti G20, protože absolutně ignoruje naše naděje do budoucna. Nejde jen o budoucnost celé planety, ale i lokální problémy. Vůbec nevěřím své vládě, která není v nejmenším schopna řešit nezaměstnanost, klima ani bydlení. Já jsem součástí hnutí za dostupné bydlení, téma ale v tuto chvíli není vůbec na stole. Celá takhle konference je jen obrovský greenwashing,“ říká mladá aktivistka Cecilia. V neděli zároveň v Glasgow začala konference Spojených národů ke klimatické krizi, COP26. Na demonstraci v Římě se o téhle akci hodně mluvilo, zejména v kontextu očekávaného zklamání. „Od Říma po Glasgow, vy jste ten problém“, říká jeden z transparentů. Konferenci v Glasgow budeme s Alarmem pokrývat v rámci klimatického týdne, který je součástí naší fundraisingové kampaně. Klimatický týden právě začíná, tak buďte na pozoru!

Abychom však neskončili u pouhého lamentování, je potřeba zmínit i jeden velmi pozitivní jev. Počet lidí v ulicích roste, hnutí se mezi sebou učí spolupracovat a tvořit síť, kterou už nelze z politických pozic přehlížet. Možná tu brzy bude šance prosadit společnost spravedlivou k lidem i samotné planetě, kterou všichni společně obýváme.

Autorka je členka redakce Alarmu.

 

Čtěte dále