S novým rokem vznikl Deník Alarm. Co to znamená pro naše pravidelné dárce?

Do roku 2022 jsme vstoupili jako Deník Alarm. Oddělili jsme se od A2 o.p.s. a dál jsme se vydali už jako samostatné médium s vlastní organizací a formální strukturou.

Deník Alarm původně vznikl jako komentářový web kulturního čtrnáctideníku A2, pod jehož hlavičkou formálně fungoval až do konce roku 2021. Po celou dobu společné existence obou redakcí se ve veřejném prostoru opakovaně objevovala řada nepravdivých či zkreslených informací o vzájemné provázanosti, zejména pak finanční a personální. Redakce A2 a Alarmu ale v obou rovinách fungovaly vždy samostatně. Nejčastěji se jednalo o obvinění, že Alarm je financován ze státních dotací, o které se naopak pravidelně a úspěšně uchází kulturní čtrnáctideník A2. Alarm nikdy žádnou takovou dotaci neobdržel a aktem formální odluky chceme i tuto skutečnost zdůraznit.

Jak proběhlo rozdělení redakcí po finanční stránce? A co to znamená pro naše dárce? Odpovídáme na všechny otázky, které mohou ze změny statusu vyvstat. Přikládáme také instrukce pro dárce, kteří nám posílají svůj dar pravidelně, ale i pro ty, kteří o podpoře redakce přemýšlí znovu, anebo i úplně poprvé.

Mění se využití darů se vznikem nové organizace?

Ve struktuře redakčního rozpočtu se toho s příliš nezměnilo a Vaše dary využíváme stejně jako doposud. Většinu vybraných peněz vkládáme do platů redaktorů, autorských honorářů a mezd pro všechny lidi, kteří nám pomáhají dělat Alarm tím, čím je. V loňském roce poslali dárci Alarmu celkově 3,5 milionu korun, což je 75procentní nárůst oproti předchozímu roku. Stabilnější finanční zázemí se snažíme využít co nejefektivněji. Už loni jsme rozšířili naše řady o dvě nové členky redakce, díky nimž se dostalo zasloužené pozornosti nejen našim dárcům, ale také sociálním sítím. Během ledna se novým redaktorem stal náš oblíbený spolupracovník a youtuber Standa Biler. Úroveň našeho obsahu bude nově hlídat literární kritička Eva Klíčová v roli jazykové editorky. Tím ale nekončíme a tento týden jsme vypsali výběrové řízení na klimatického redaktora / redaktorku.

Co se stane se všemi dary, které dorazí v rámci všech dosavadních kampaní?

Všechny kampaně Alarmu, které jsme vedli pod organizací A2 o.p.s., jsou vázané na náš předchozí účet, který stále existuje a bude existovat, dokud bude aktivní byť jediný dárcovský příkaz. Mezi A2 o.p.s. a Deníkem Alarm vznikla smlouva, která upravuje pravidelné finanční vypořádání, a tak se všechny tyto dary dostanou do rukou redakce Alarmu. Pokud tedy máte aktivní pravidelnou měsíční podporu naší redakce z minulosti, Vaše peníze se k nám dostanou. Všechny pravidelné dárce ale zároveň zveme k převedení trvalých příkazů pod novou kampaň. Tímto krokem nám pomůžete sjednotit všechny dary pod hlavičku Deníku Alarm a my tak budeme moci co nejdříve uzavřít průběžné finanční vypořádávání darů s A2, o.p.s.

Jak můžu nyní podpořit Deník Alarm?

Nová dlouhodobá kampaň na podporu naší redakce už běží. Jmenuje se Podporuji Deník Alarm a svůj dar můžete poslat třeba hned. Další možností, jak podpořit chod redakce, je zasílat dar přímo na náš bankovní účet 2102074560/2010. Pokud zvolíte převod nebo trvalý příkaz na bankovní účet, nezapomeňte nám o tom napsat na [email protected], abychom na Vás měli kontakt – třeba kvůli potvrzení o daru.

Dárci s bankovním převodem

Pokud nám posíláte svůj pravidelný dar v kampani bankovním převodem, pak stačí ukončit stávající trvalý příkaz ve vašem bankovnictví. Pak ještě prosím chvíli setrvejte a zadejte údaje pro novou podporu v jakékoliv výši, a to ZDE v rámci nové kampaně, která už i formálně spadá pod Deník Alarm.

Dárci přes platební kartu

Pokud patříte mezi dárce, kteří přispívají platební kartou, máte nyní dvě možnosti. Máte-li na darujme.cz registrovaný uživatelský účet, můžete ve svém profilu příkaz snadno zrušit a nahradit ho novým.

V druhém případě se můžete obrátit přímo na podporu portálu Darujme.cz prostřednictvím e-mailové adresy [email protected], kde Vám stávající příkaz zruší. Ať už využijete kterýkoliv způsob, budeme si nesmírně považovat, když nám zachováte svou přízeň a navážete novou pravidelnou podporou v kampani Podporuji Deník Alarm.

 

 

Čtěte dále