Chorvatsko sníží daň na menstruační produkty

Chorvatská vláda na popud neziskových iniciativ sníží daň na menstruační pomůcky z 25 na 13 procent.

Vláda Chorvatské republiky minulý týden přijala nový balík daňových úlev. Kromě snížení DPH na potraviny, jakožto jednoho z hlavních opatření, jež občanům a občankám uleví v době rostoucí inflace, vláda oznámila i snížení daně na menstruační produkty ze stávajících 25 procent na 13 procent. Cílem Iniciativy za snížení daně z menstruačních pomůcek a Iniciativy poslankyň chorvatského parlamentu, ale bylo zmíněnou daň snížit na 5 procent. Petici, pod niž iniciativy začaly sbírat podpisy koncem minulého roku s cílem snížit daň na menstruační produkty na zákonné minimum, podepsalo více než 24 tisíc občanů a občanek.

Podle výzkumu jsou lidé nucení kupovat menstruační produkty nižší kvality, zatímco více než 10 procent lidí nemá možnost zajistit si dostatek vložek na pravidelnou výměnu.

Intenzivní diskuzi o úrovni menstruační chudoby v Chorvatsku akceleroval průlomový výzkum spolku riječské organizace PaRiter. Z šetření vyplynulo, že třetina lidí v Chorvatsku na vložkách šetří z důvodu jejich vysokých cen. Podle výzkumu jsou lidé nucení kupovat menstruační produkty nižší kvality, zatímco více než 10 procent lidí nemá možnost zajistit si dostatek vložek na pravidelnou výměnu. Stejné procento lidí si vložky nemůže dovolit vůbec. Výzkumu se zúčastnilo až 6084 osob, které měly v posledním roce menstruaci. Od zveřejnění výsledků průzkumu se řada chorvatských základních, středních a vysokých škol včetně územních samosprávných celků, rozhodla v rámci svých institucí snížit menstruační chudobu poskytováním hygienických  potřeb zdarma.

Autorky průzkumů ale po zveřejnění jeho výsledků apelovaly na potřebu zahájení komplexního výzkumu, který by toto téma prozkoumal hlouběji a šířeji. Studie, kterou vláda Chorvatské republiky slíbila provést za účelem zjištění rozsahu menstruační chudoby, se v Chorvatsku ale stále neuskutečnila. Podle sdružení PaRiter proto stále není zřejmé, na základě jakých údajů se vláda rozhodla zavést novou sazbu ve výši 13 procent.

Na negativní dopady tzv. „tamponové daně“ upozorňuje i Zpráva o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen, přijatá Evropským parlamentem v červnu 2021, jenž všechny své členské státy „vyzývá, aby odstranily tzv. tamponovou daň, a to tak, že využijí flexibilitu zavedenou směrnicí o DPH a uplatní na toto základní zboží osvobození od DPH nebo nulovou sazbu DPH.“

Čtěte dále