Příspěvky developerů jsou pro město svým způsobem sametovou revolucí, říká náměstek primátora

Hostem podcastu Bulvár byl Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Mluvili jsme o nově zavedených příspěvcích developerů.

„K částce, kterou developeři budou městu odvádět, jsme došli porovnáním praxe v různých městských částech, kde už k jednáním o příspěvcích s developery docházelo v minulosti. Vznikla dohoda, která byla pro většinu z nich akceptovatelná,“ říká náměstek Petr Hlaváček k tomu, proč částky pohybující se ve dvou hladinách – 700 a 2300 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy – nejsou vyšší. Svaz městských částí navrhoval zavést taxu dva tisíce korun za metr čtvereční už v nižším tarifu. „Předpokládáme, že nová metodika, podle které se budou příspěvky odvádět, přispěje ke kooperaci aktérů, ke komplexnosti území a novému chápání investora a developera jako partnera, a ne jako vetřelce. Oni by zase díky tomu mohli město začít vnímat jako partnera, a ne jako nepředvídatelného činitele inklinujícího k obstrukci,“ dodává architekt a urbanista k novince, která má ambici sladit postup všech pražských čtvrtí. Doposud s developery jednaly jen některé a v mnohých případech nemuseli developeři městu odvádět nic. Až teď by se – v případě, že se kvůli výstavbě bude měnit územní plán – měli finančně podílet na místní infrastruktuře, občanské vybavenosti nebo sociálních bytech.

Procento bytů, které budou investoři v rámci stavebních projektů muset přenechat radnici, popřípadě je provozovat za dostupnou cenu, však není v nové metodice pro spoluúčast developerů pevně zakotveno. Na rozdíl od mnoha měst západní Evropy se v Praze developeři s městem budou muset nejprve dohodnout, na co přesně peníze půjdou. Například na pražském Žižkově budou přispívat primárně na výstavbu škol. Náměstek pro územní rozvoj přibližuje fungování nové metodiky právě na příkladu nově plánované čtvrti okolo Nákladového nádraží Žižkov, kterou spolu s primátorem Hřibem nedávno propagoval ve videu. Tvrdí v něm, že na Žižkově začne revoluce v oblasti dostupného bydlení. Bytů postavených za peníze developerů však nebude víc než desítka. Podle Hlaváčka je přesto dohoda o příspěvcích developerů pro Prahu druhem „sametové revoluce“. Značí podle něj obrat v přístupu města. V podcastu Hlaváček mluví také o jiných nástrojích, kterými se město snaží mírnit bytovou krizi, mimo jiné o projektech Pražské developerské společnosti.

Čtěte dále