Stejná odměna? Státní vs. nestátní sociální služby a desetitisícové rozdíly v platech

Kampaň Stejná odměna upozorňuje na rozdílné finanční podmínky v nestátních neziskových organizacích a těch zřizovaných státem, obcí nebo krajem.

Andrea Bendíková pracuje v nízkoprahovém klubu Diakonie České církve evangelické. Do klubu chodí pravidelně šedesát sociálně znevýhodněných dětí a Andrea se svými čtyřmi kolegy jim pomáhají s věcmi do školy, se kterými jim rodiče pomoci nemohou. Také s nimi řeší problémy v rodině a komunikaci s úřady, například jak si zažádat o občanský průkaz. V centru dětem také pomáhají smysluplně naplnit volný čas, poskytují jim zdarma kroužky – například taneční nebo hudební, čas od času pro ně přichystají výlet za památkami nebo do divadla, kam by se jinak většina těchto dětí nepodívala. Andrea tak dělá velmi potřebnou a společensky důležitou práci. „Vím, že bych jinde byla lépe placená, ale tahle práce má smysl,“ napsala Bendíková.

Neziskovým organizacím jejich fungování komplikuje také fakt, že se každoročně až v březnu nebo dubnu dozvídají, jaký rozpočet budou mít na už probíhající kalendářní rok.

Někteří dobří sociální pracovníci v neziskových organizacích jsou ale v současnosti kvůli nízkým platům – v současnosti ještě de facto snížených inflací a zdražováním, nuceni odcházet do jiných oborů, nebo z periferních oblastí republiky, kde je jejich práce také potřeba, do centra. Stejně tak činí třeba zkušení streetworkeři pomáhající lidem bez domova znovu získat bydlení a práci, správci nocleháren, pracovníci azylových domů, nebo zdravotní sestry v sociálních službách, které se starají například o zdravotně hendikepované nebo o nemocné lidi v důchodovém věku bez příbuzných. Platy takových sester jsou v neziskové organizaci, jakou je například Arcidiecézní charita Praha, o deset až dvacet tisíc nižší, než kolik by měly ve státní příspěvkové organizaci.

Proto začátkem února začala kampaň Stejná odměna, která má za cíl na nerovnost mezi státními příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovkami upozornit. Neziskovým organizacím jejich fungování komplikuje také fakt, že se každoročně až v březnu nebo dubnu dozvídají, jaký rozpočet budou mít na už probíhající kalendářní rok. Tyto peníze přitom mohou být pokaždé jiné. To podle lidí v neziskových organizacích způsobuje značnou finanční nejistotu. „Potřebovali bychom víceleté financování a nějaký predikovatelný systém,“ řekl A2larmu ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa.

Kampaň Stejná odměna organizuje Platforma 10 sdružující deset velkých nestátních organizací, mezi nimi například Charitu Česká republika, Potravinové banky, Sue Ryder, Armádu spásy nebo Naději. Celkem v nich pracuje 12 tisíc zaměstnanců pro 195 tisíc klientů. Vyzývají veřejnost, aby je podpořila sdílením příspěvku na sociálních sítích nebo napsáním e-mailu svým voleným zástupcům. Chtějí tak vytvořit tlak na politiky, aby se podmínky zlepšily i pomocí změny zákona o sociálních službách.

Čtěte dále