Pokud stát nezasáhne, hrozí uprchlíkům sociální vyloučení, vyplývá ze zprávy PAQ Research

Ukrajincům, kteří u nás hledají útočiště před válkou, je potřeba pomoci se zajištěním vyhovujícího bydlení, umožnit jejich dětem vstup do českého vzdělávání a dospělým uznat zahraniční kvalifikace.

Skupina odborníků z organizací PAQ Research, České priority a dalších vědců z českých i zahraničních univerzit zveřejnila obsáhlou studii s doporučeními pro veřejnou správu, jak integrovat ukrajinské uprchlíky do české společnosti. Zpráva je vypracovaná na základě rešerší zahraniční osvědčené praxe i rozhovorů se znalci místních poměrů. Hlavními oblastmi, kterými se zabývá, jsou bydlení, vzdělávání a práce.

Stát by podle odborníků měl také zapracovat na snazším přestupování mezi příbuznými obory na ukrajinských a českých školách nebo odstranit jazykové bariéry při přijímacích zkouškách.

V otázce bydlení autoři zprávy doporučují využít budovy státní správy (ministerstev, krajů, ale například i Lesů ČR nebo armády), které jsou určeny k ubytování – například různá rekreační zařízení nebo bytový fond obcí. Dále radí, aby stát zajišťoval ubytování v hotelích a vykupoval jejich kapacity během dalšího čtvrt roku klidně i za vyšší ceny. Navrhují také štědřeji podporovat lidi, kteří sami ubytovávají uprchlíky u sebe doma. Kvůli tomu by měl stát podle zprávy umožnit garantované komerční nájemní bydlení (stát se zaručí, že pronajímateli bude zaplaceno, i kdyby to nezvládl nájemník), zrychlit výstavbu obecních bytů, a také pomocí daňové politiky motivovat soukromé vlastníky k pronajímání bytů.

Apelují na to, aby se ve vzdělávání myslelo na to, že ukrajinské děti bude třeba začlenit do běžných tříd. „I při dočasné existenci ukrajinských tříd doporučujeme intenzivní výuku češtiny, systematické budování kapacit ve školství a nastavení mechanismů, které zabrání segregaci,“ píše se v materiálu. Je také potřeba zajistit žákům uprchlým před válkou stravování ve školních jídelnách zdarma. Stát by podle odborníků měl také zapracovat na snazším přestupování mezi příbuznými obory na ukrajinských a českých školách nebo odstranit jazykové bariéry při přijímacích zkouškách. Autoři zprávy zmiňují také finanční účast státu na poplatcích v dětských skupinách. Zefektivnit zakládání a zvyšování kapacit dětských skupin a mateřských škol je důležité i pro pracovní uplatnění uprchlíků z Ukrajiny, z nichž většinu tvoří ženy s dětmi. Je také třeba urychlit a zjednodušit uznávání zahraničních kvalifikací.

Čtěte dále