Proč chce polská národně konzervativní vláda ovládnout muzea a galerie?

Polská vláda vyměnila několik ředitelů významných kulturních institucí. O proměně tamní kulturní krajiny jsme mluvili s novinářem a umělcem Igorem Stokfiszewským.

„Ministr kultury používá proti současnému umění brutální jazyk. Umělce označuje jako bolševiky, používá nacistický termín ‚zvrhlé umění‘ a tak dále,“ říká Igor Stokfiszewski. Ministr kultury Piotr Gliński také nepohodlným ředitelům neprodlužuje smlouvy a na uvolněná místa dosazuje spřízněné osoby. Dlouhodobě se tak kulturní infrastruktura uzavírá kritickým a angažovaným kurátorům a umělcům. Přestože jsou tyto personální změny legální, z pohledu polské umělecké obce nejsou ministrovy kroky legitimní. „Má to velký vliv na to, co se v umění děje. Současná polská vláda se snaží ovládnout důležitá muzea, galerie a divadla, aby v nich nastolila nový program, orientovaný na vlastenectví a tradiční hodnoty, nebo dokonce pravicovou politickou propagandu. To je třeba případ Ujazdowského zámku ve Varšavě,“ říká host šestého dílu Rautu, autor knih Zwrot polityczny (Politický zvrat) a Prawo do kultury (Právo na kulturu). „Umělecká svoboda v Polsku je v ohrožení. Od konce devadesátých let u nás platí zákon, který politikům umožňuje cenzurovat práci umělců kritických k církvi. Současná vláda tento zákon využívá dost často, stejně jako další nástroje ekonomické cenzury,“ konstatuje Stokfiszewski.

Situace si všímá i světový tisk. Kroky resortu kultury souvisejí s širšími snahami vlády o proměnu společenského diskurzu a upevnění moci. Politici ze strany Právo a spravedlnost dlouhodobě zasahují do nezávislosti soudů, médií a úřadů. Bezmála čtyřicetimilionová země se tak dostala do sporu s Evropskou unií, jejíž představitelé kritizují polskou vládu za porušování principů právního státu. Umění a kulturu vláda využívá ke konstruování falešného narativu polského národa, který bagatelizuje či zamlčuje problematické kapitoly historie státu. „V Muzeu druhé světové války v Gdaňsku se konala výstava, která kriticky ukazovala podíl Poláků na druhé světové válce. Ředitel dosazený Ministerstvem kultury a národního dědictví změnil obsah výstavy tak, aby zdůraznil pozitivní roli církve během války a odpor Poláků proti holokaustu, přestože z historie víme, že Poláci byli poměrně antisemitští a naše historická role v otázce holokaustu pozitivní není,“ říká publicista.
Podcast Raut je součástí projektu Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě, který vede iniciativa tranzit.cz v rámci aktivit platformy bienále Ve věci umění. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondy EHP) v rámci programu Kultura. Série vzniká za podpory Státního fondu kultury České republiky. Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE.

Čtěte dále