Nový ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů čelí obvinění z plagiátorství

Podle vědecké rady i vedení ústavu se Ladislav Kudrna dopustil pochybení vůči vědecké etice. Kudrna zvažuje právní kroky. Nastoupit do funkce má 1. května.

Ladislav Kudrna, jenž k 1. květnu nastupuje do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), se údajně dopustil plagiátu v jedné kapitole své knihy Bojovali a umírali v Indočíně s podtitulem První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii, jež vyšla v roce 2010. K tomuto závěru dospěla vědecká rada ÚSTR. Ústav nyní zveřejnil na svém webu dokumenty, ze kterých vyplývá, že se vedení ústavu i vědecká rada zabývaly údajným Kudrnovým pochybením již v roce 2021. Posléze se případem zabývala rovněž Rada ÚSTR, jež je volena horní komorou poslanecké sněmovny.

Jak se podezření z plagiátorství promítnou do výkonu Kudrnovy funkce, zatím není jasné.

Vedení ÚSTR dle dokumentů na stránkách ústavu obdrželo již v prosinci 2020 anonymní podnět týkající se podezření z plagiátorství v jedné z prací svého zaměstnance Ladislava Kudrny. Ten se měl dopustit rozsáhlého doslovného kopírování prací jiných autorů. Ve vyjádření z 19. dubna 2021 pracovní skupina Vědecké rady ÚSTR uvedla, že „Ladislav Kudrna nedodržel zásady vědecké práce, v doslovném znění převzal a pod svým jménem přetiskl velmi rozsáhlé pasáže dalších autorů – buď doslovně, nebo s drobnými stylistickými úpravami“. Opsané pasáže dokládá obsáhlý rozbor rovněž dostupný na stránkách ÚSTR.

Rada o podezření věděla už před volbou ředitele

Vedení ústavu uznalo, že podezření z plagiátorství je důvodné. Ladislav Kudrna byl se stanoviskem vědecké rady seznámen 22. dubna 2021. Sám Kudrna se bránil tím, že převzaté pasáže řádně ocitoval. Rozsah převzatých pasáží nicméně dle stanoviska rady představuje závažné pochybení vůči vědecké etice. Rada ÚSTR nezavázala vedení ústavu k žádnému konkrétnímu postupu a to se pro projednání celé záležitosti rozhodlo Kudrnu dále nesankcionovat.

Předseda Rady ÚSTR – tedy orgánu, který volí ředitele instituce – Eduard Stehlík na dotazy Alarmu pouze uvedl, že se „pan docent Kudrna žádného plagiátorství nedopustil“. Po žádosti o upřesnění odpovědi uvedl, že se Rada ÚSTR věcí zabývala před rokem a dospěla k závěru, že o plagiátorství nešlo. Tento závěr je však v rozporu s detailním zkoumáním vědecké rady i postojem vedení ÚSTR. S názory Eduarda Stehlíka navíc nesouhlasí radní Jiří Junek. Podle něj jsou podezření z plagiátorství opodstatněná. Dodal také, že s výsledky zkoumání Vědecké rady ÚSTR byli radní, volící ředitele, seznámeni už před volbou, ale většina členů rady je nepovažovala za nijak zásadní. „Většina členů rady volila Ladislava Kudrnu navzdory zjištěním prezentovaným Vědeckou radou ÚSTR,“ vysvětluje Junek. Sám se nyní obává, že plagiátorská kauza strhne na ÚSTR vlnu negativní pozornosti. „Řediteli a historiku Zdeňku Hazdrovi se podařilo ÚSTR stabilizovat a jeho obraz se nyní může opět změnit k horšímu. Pro tento typ instituce je zjištění vědecké rady rozhodně nepříjemné a bylo jen otázkou času, kdy se to veřejnost dozví,“ řekl Jiří Junek deníku Alarm.

Kudrna zvažuje právní kroky

Na dotaz, jestli informace o plagiátorství nepoškodí ÚSTR, odpověděl předseda rady Eduard Stehlík následovně: „Tuto otázku by si měl položit ten, kdo zveřejnil na oficiálním webu materiály z uzavřeného, tedy důvěrného jednání Rady ÚSTR obsahující osobní informace podléhající GDPR.“ Celou kauzu pak vnímá jako účelovou snahu o diskreditaci Ladislava Kudrny.

Rada ÚSTR se plagiátorstvím zabývala na jednáních 26. března a 11. srpna 2021. Kudrna byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů zvolen tajným hlasováním 2. března 2022. Stávajícího ředitele Zdeňka Hazdru nahradí ve funkci 1. května. Jak se nyní zveřejněná podezření z plagiátorství promítnou do výkonu jeho funkce, zatím není jasné. Sám Ladislav Kudrna na dotazy deníku Alarm uvedl, že se zjištěními Vědecké rady ÚSTR odmítá nadále jakkoliv zabývat a zvažuje právní kroky.

Kniha Bojovali a umírali v Indočíně, v níž se sporná kapitola nachází, byla předložena jako Kudrnova habilitační práce na Slezské univerzitě v Opavě, za niž obdržel titul docent. Dle vyjádření ÚSTR je nyní na Slezské univerzitě, jak s touto skutečností naloží.

Čtěte dále