Odborářky z Alzheimercentra úspěšně uzavřely kolektivní smlouvu

Význam péče o seniory a seniorky stále roste. Těžká práce ale není vždy adekvátně ohodnocena. To se týkalo i soukromého domova pro seniory Alzheimercentrum v Jihlavě.

„Po šesti měsících vyjednávání uzavřely zástupkyně zaměstnanců v Alzheimercentru Jihlava kolektivní smlouvu, která přinese zlepšení pracovních podmínek v jednom z největších soukromých poskytovatelů sociálních služeb pro seniory a lidi s demencí,“ uvádí v tiskové zprávě odborová organizace ALICE, organizující zaměstnance a zaměstnankyně sítě třinácti Alzheimercenter. Kolektivní smlouva platí do konce roku 2023 a zaměstnavatel přislíbil, že podmínky dohodnuté s odbory rozšíří i na dalších asi 900 zaměstnanců v ostatních dvanácti domovech spadajících pod Alzheimercentrum.

V situaci, kdy společnost stárne a počet seniorů se zvyšuje, význam tohoto typu péče roste. A adekvátně tomu by měly podle odborářek růst i mzdy v tomto odvětví.

Alzheimercentrum s celkem patnácti sty lůžky spadá pod společnost Unicapital Healthcare. Tuto síť pečujících zařízení minulý rok prodal miliardář Pavel Hubáček skupině Penta CZ, která ji letos přebírá, a která již v Česku provozuje vlastní síť zařízení pečujících o lidi s Alzheimerovou chorobou. Nová síť bude mít 24 center s celkem dvěma a půl tisíci lůžky, půjde tak o největší síť zařízení tohoto typu v České republice.

Práce v sociálních službách a péči o seniory patří nejen v Česku k těm nejnáročnějším a zároveň nejhůře placeným. Podle starší ankety odborářské ALICE má menší nebo větší problém vyjít s penězi skoro polovina zaměstnanců a zaměstnankyň. Podobná situace panuje i v dalších zemích: „Více než polovina zdravotníků v průzkumu UNI uvedla, že jejich mzda jim neposkytuje slušnou životní úroveň, což znamená, že nejsou schopni si zajistit základní životní potřeby, jako je bydlení, jídlo a doprava,“ informuje web ALICE o situaci, kterou podchytil mezinárodní výzkum ve čtyřiceti zemích. Poměry v oboru navíc zhoršila pandemie covidu.

V situaci, kdy společnost stárne a počet seniorů se zvyšuje, význam tohoto typu péče roste. A adekvátně tomu by měly podle odborářek růst i mzdy v tomto odvětví. „Sektor soukromých domovů seniorů se rychle rozvíjí a pracují v něm tisíce převážně žen, které vykonávají velmi náročnou a záslužnou práci. Naše odborová organizace jim poskytuje zázemí a podporu při prosazování jejich práv a zájmů. Na vyjednávání v Alzheimercentru se ukázalo, že má smysl se odborově organizovat,” řekla předsedkyně ALICE Nikol Hladíková.

V jihlavském domově pro seniory působí odbory ALICE od května 2021, současná dohoda se zaměstnavatelem je tak výsledkem několikaměsíčního vyjednávání. „Podařilo se nám vyjednat navýšení mezd, které si všechny kolegyně určitě zaslouží po náročných měsících práce během pandemie,“ uvedla už v minulosti místopředsedkyně odborové organizace ALICE Dana Búriková.

V případě takto důležité péče, jakou je ta o seniory, má výše platu vliv i na kvalitu služeb. Ta přímo souvisí s hodnotou, jakou společnost přisuzuje péči, což se po celém světě projevuje zejména v současné situaci, kdy státy čelí pandemii covid-19. „Naše společnosti příliš dlouho snižovaly význam péče jako ‚ženské práce‘ a během pandemie jsme svědky toho, jaké tragické důsledky přináší nedostatečné finanční zajištění, podhodnocování a přetěžování zdravotníků,“ prohlásila generální tajemnice UNI Global Union, které sdružují celosvětově více než dvacet milionů pracovníků v sociálních službách, Christy Hoffmanová.

„Často slyšíme, že covid-19 všechno změnil, avšak jedna věc, která se dostatečně nezměnila, je to, jak si vážíme zaměstnankyň v sociálních službách – zejména v dlouhodobé péči. (…) Pokud chceme kvalitní péči – a pokud chceme odrazit tuto pandemii a zabránit jejímu dalšímu šíření – musíme přehodnotit pečovatelskou práci a musíme si vážit práce lidí v sociálních službách,“ uvedla také Hoffmanová.

Čtěte dále