Raut: Sesterství feministické potížistky Audre Lorde promlouvá k druhým skrze odlišnost

Poslouchejte diskusi s Almou Lily Rayner a Kateřinou Kolářovou o knize Sister Outsider afroamerické feministky a básnířky Audre Lorde. Její zkušenost učí chápat odlišnosti druhých a hledat smysl v bolesti.

„S jejími texty jsem se setkávala opakovaně v různých životních obdobích a vždycky jsem tam našla nějaký nový smysl. Pomohly mi v situaci, kdy jsem prožívala obrovské bolesti a nebyla si jistá, že to ještě zvládnu. Lorde píše o tom, jak žít s bolestí a jak v ní najít smysl. V jejím psaní je něco láskyplného, skoro jako bych skrze slova cítila její objetí nebo pohlazení,“ říká umělkyně Alma Lily Rayner.

Akademička a autorka úvodu k českému překladu Sister Outsider Kateřina Kolářová zmiňuje zvláštní naléhavost textů Audre Lorde. Podle ní „… promlouvají skrze napřímo sdílenou životní zkušenost, která musí každého zasáhnout. Je třeba vnímat, že naše (středoevropská) zkušenost je na rozdíl od té její utvářena privilegii.“

Klíčovým pojmem knihy je sesterství. Pro Almu Lily Rayner sesterství znamená, že jsme jako ženy propojené, i když jsme každá jiná. „Sdílíme společná traumata, bolesti, sny a cíle. Kapitalismus nás učí se soustředit více na naše individuální cíle. Přitom to, co je dobré pro jednu z nás, je dobré pro všechny, a pokud jedna z nás není v bezpečí, tak není v bezpečí nikdo z nás. Musíme v sobě vědomě vybudovat pocit solidarity a zvědavosti a touhu podporovat a pochopit ostatní,“ dodává umělkyně.

První český překlad knihy otevírá myšlení Audre Lorde místnímu jazykovému a kulturnímu kontextu. Ačkoliv Lorde píše především o útlaku v kontextu Spojených států amerických, její názory jsou podnětné a aktuální i ve vztahu k otázkám, které zůstávají nevyřešené i v Evropě.

„Podívejme se na nově příchozí imigranty, kteří do Čech přicházejí, a na tzv. ,sociálně vyloučené skupiny‘. Ty jsou outsidery na několika úrovních – etnické, třídní a dalších. Na jejich životech společnosti nezáleží. Jejich životy jsou vnímané jako méněcenné. Mají horší přístup ke zdravotní péči, stát je nechrání tolik jako jiné a tak dále,“ dodává Kolářová.

Audre Lorde se vyjadřovala k sexismu, rasismu, ageismu a homofobii a sociální rozdíly pro ni byly prostředkem k akci a změně. Almu Lily Rayner její texty naučily, že je důležité neztratit naději a dál snít. „Upřímně si myslím, že může existovat společnost bez rasismu a genderově podmíněného násilí, i když nevěřím, že to ještě za svůj život uvidím. Sesterství znamená, že to neděláš jenom pro sebe, ale i pro další generace.“

Podcast Raut je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci umění Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Fondů EHP) v rámci programu Kultura. Série vzniká za podpory Státního fondu kultury České republiky. Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE.

Čtěte dále