Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů rezignovala na protest proti novému řediteli

Poradní orgán se domnívá, že se nový ředitel ústavu Ladislav Kudrna dopustil plagiátorství. Nesouhlasí ani s budoucím směřováním instituce pod jeho vedením.

Ve středu 27. dubna rezignovali na své funkce členové a členky vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). V prohlášení vydaném na stránkách ÚSTR píší: „Vyjadřujeme pochybnost, zda je kandidát schopen garantovat plnění základních předpokladů profesionality práce historika.“ Jako důvod uvedla rada důvodné podezření z plagiátorství, jehož se měl Ladislav Kudrna dopustit ve své knize Bojovali a umírali v Indočíně. Jak vyplývá z dokumentace zveřejněné na stránkách ÚSTR, vědecká rada své stanovisko, že se Kudrna dopustil závažného zpronevěření vůči etickým standardům profese, předala senátem volené Radě ÚSTR již v roce 2021. Ta přesto v březnu tohoto roku zvolila ředitelem ÚSTR Kudrnu, který ve funkci 1. května nahradí dosavadního ředitele Zdeňka Hazdru.

Se jmenováním Ladislava Kudrny do funkce rada nesouhlasí, „neboť jím předložená koncepce vrací do profilu ústavu ideologický a konfrontační politický pohled na dějiny“.

Vědecká rada ve středečním prohlášení zároveň vyjádřila podporu dosavadnímu směřování ÚSTR, které dle názoru rady „přineslo pozitivní výsledky pro image ÚSTR doma i v zahraničí“. Naopak se jmenováním Ladislava Kudrny do funkce rada nesouhlasí, „neboť jím předložená koncepce vrací do profilu ústavu ideologický a konfrontační politický pohled na dějiny“, jak se uvádí v prohlášení. Členové rady na své funkce rezignují k 30. dubnu 2022, jelikož za daných okolností nespatřují „možnost nadále plnit funkci rady na základě vědeckých standardů“.

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele ústavu a garantuje dodržování vědeckých standardů v instituci. Je složena z tuzemských i zahraničních odborníků z prestižních pracovišť, včetně profesora Marka Kramera z Harvardovy univerzity, profesorky Libory Oates-Indruchové z univerzity ve Štýrském Hradci či profesora Detlefa Brandese z Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Vědecké radě předsedá docent Peter Bugge z univerzity v dánském Aarhusu.

Čtěte dále