Lidé z covidových hostelů na ulici neskončí, město otevře novou ubytovnu

Šedesátka lidí, na jejichž situaci upozorňovala v posledních týdnech iniciativa Spát doma, si může oddechnout. Od 1. července se mohou nastěhovat do městské ubytovny.

V uplynulých týdnech se den po dni před pražskou radnicí fotili lidé s transparenty s číslicemi. Ty označovaly klesající počet dní, které zbývaly šedesáti obyvatelům tzv. humanitárních hostelů, jejichž provoz tento měsíc končí. V hostelech našlo během covidu útočiště kolem sto padesáti lidí. Poté, co bylo ohlášeno, že se provizorní ubytování zavře, nemělo šest desítek z nich kam jít a nebylo pro ně zajištěno náhradní bydlení. Iniciativa Spát doma proto začátkem června zorganizovala protest, při kterém desítky lidí přespaly ve spacácích přímo před budovou radnice. O týden později aktivisté a aktivistky zřídily provizorní „ubytovnu“ na chodbě ve 2. patře magistrátu, kde si rozložili lehátka v blízkosti kanceláří radních. Všechny tyto aktivity měly vytvořit tlak na vedení města, aby pro zbývající šedesátku lidí zajistilo ubytování.

Stále nemáme komplexní městský plán na ukončování bezdomovectví.

Mnohým obyvatelům tzv. humanitárních hostelů se díky ubytování povedlo stabilizovat své životy. Část z nich si sehnala práci i bydlení. Tito lidé nicméně patří k těm nejzranitelnějším, mnozí trpí zdravotními potížemi či prodělanými traumaty. Ne všichni byli tedy podle pražských sociálních pracovníků schopni se postavit na vlastní nohy, někteří potřebují kontinuální podporu. Radní Adam Zábranský už dříve uvedl, že město rozhodlo o ukončení provozu humanitárních hostelů, protože šlo o nesystémové řešení. „Nechtěli jsme si dál pronajímat cizí budovy. V posledních měsících to ale přehodnocujeme. Kvůli řešení jsme jednu budovu koupili a druhou, která byla prázdná, jsme připravili k užívání.“ Tyto budovy radní nazývá městskými ubytovnami. Současně ubezpečil, že se jedná o pronájmu dalšího z objektů, který by pomohl překlenout situaci, kdy ubytoven není dostatek. „Na rozdíl od předchozích vedení města je pro nás ukončování bezdomovectví jednou z oblastí, kterou aktivně řešíme a chceme se jí věnovat i do budoucna,“ dodal Zábranský. Pronájem třetí budovy se následně podařilo dojednat a v pondělí rada města schválila její provoz. Radní o tom informoval na svém facebookovém profilu.

„Jsme rádi, že radní vzal svůj závazek vůči městu vážně a plán vytvořil a dojednal. Stejně děkujeme všem radním, kteří návrh podpořili,“ uvádějí k novému vývoji situace lidé z iniciativy Spát doma a děkují také ostatním organizacím, které je podpořily. „Stále však nemáme komplexní městský plán na ukončování bezdomovectví. Chybí městské byty, chybí pokrytí sociální prací. Chybí i dostupné bydlení, aby další lidé nekončili na ulici. Nadále by bylo vhodné se na téma bydlení pořádně společensky zaměřit, ideálně formou občanských shromáždění, k jejichž přijetí je část rady dle svých slov otevřená. Je pro nás v tuto chvíli přijatelné, že šlo hlavně o uhašení aktuální krize. Budeme ale nadále adresovat systémovou nepřipravenost na komplexní ukončování bezdomovectví,“ uvádí iniciativa na svých sociálních sítích.

Čtěte dále