Od začátku jsme věděli, že spravedlnost je na naší straně, říká člen spolku Klimatická žaloba

Městský soud v Praze 15. června potvrdil, že stát nedělá dostatek pro odvrácení změn klimatu a nedodržuje závazky stanovené Pařížskou dohodou. O soudním procesu jsme hovořili s Jakubem Zamouřilem.

Městský soud vám dal po skoro třech letech za pravdu a uznal vaši žalobu. S jakou odezvou jste se ze začátku setkávali? Čekali jste výhru?

My jsme od začátku věděli, že spravedlnost je na naší straně, protože nečinnost naší vlády ohledně změny klimatu je evidentní, stejně jako negativní dopady, které změna klimatu už v současnosti způsobuje. Proto jsme také žalobu podávali. Jenom jsme si nebyli jistí, jestli český právní systém umožní soudu rozhodnout v náš prospěch, vzhledem k tomu, že se jedná o žalobu velmi specifickou a podobnou žalobu dosud v ČR nikdo nepodával. To, že soud rozhodl v náš prospěch, bereme jako potvrzení, že český právní systém je nastavený správně a umožňuje ochranu práv obyvatel. Odezva na žalobu je ovšem od začátku smíšená: lidé, kteří si uvědomují závažnost klimatické změny, nás podporují, popírači změny klimatu nám nadávají a většině lidí je to jedno. To je ale v pořádku, mnohem důležitější je pro nás samotný výsledek soudního řízení.

Co je tedy ve zkratce klimatická žaloba a co jste si od ní slibovali?

Jedná se o správní žalobu na nezákonný zásah, což znamená, že jsme soudu namítali, že nečinnost státu proti změně klimatu je protiprávní zásah do našich základních práv, který současně porušuje mezinárodní dohody, k jejichž dodržování se Česko zavázalo. Žalobu jsme podali na vládu ČR a čtyři relevantní ministerstva a v žalobním návrhu jsme žádali přijetí dodatečných a konkrétních opatření k mitigaci (tedy zastavení) a adaptaci (tedy přizpůsobení) změny klimatu.

Dosud jsme neviděli, že by nová vláda přistupovala k ochraně klimatu zodpovědněji než ta předchozí. Doufáme, že to se nyní změní.

Věděli jsme, že dle dělby státní moci soud nemůže ministerstvům přikázat konkrétní opatření, může pouze určit, jestli splňují své zákonné povinnosti, a pokud ne, tak nařídit nápravu. My jsme žádali, aby soud vyšel přímo z Pařížské dohody a uznal jako zákonnou povinnost dodržení spravedlivého uhlíkového rozpočtu, který vyplynul z odborných posudků, které jsme si nechali vypracovat. Nakonec však soud rozhodl mírněji, uznal jako zákonnou povinnost pouze cíl snížení emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990. I tak však rozhodnutí považujeme za úspěch.

Jak vypadal proces vzniku žaloby a jak dlouho trval? Co vás vedlo k rozhodnutí ji vypracovat a podat soudu?

Žalobu jsme připravovali téměř dva roky. Nejprve jsme si nechali naší advokátní kanceláří vypracovat předběžnou právní analýzu, jestli má vůbec smysl tento typ žaloby v českém právu podávat. Z analýzy vyplynulo, že ano, ačkoliv výsledek je samozřejmě nejistý, a tak jsme začali nabírat členy spolku a připravovat samotnou žalobu. Naše advokátní kancelář při její přípravě odvedla výbornou práci a náš úspěch je jistě z velké části díky její přípravě.

Proč je podle vás důležité vstupovat do debaty i těmito nástroji?

Neřekl bych, že se jedná o vstup do debaty. Tuto žalobu považuji za prostou ochranu našich práv jako občanů. Pointa žalob na nezákonný zásah je, že se běžní občané mohou bránit proti rozhodnutím státní správy, pokud jsou tato rozhodnutí protizákonná. Stejně tak protizákonná může být i nečinnost, pokud má stát v nějaké věci povinnost jednat. Žaloba by podle nás měla být vždy až posledním řešením, ale vzhledem k dlouhodobé nečinnosti státní správy i přes aktivity různých našich členů a členek jsme neviděli jiné řešení.

Jak to momentálně vypadá s klimatickými žalobami ve světě? V předchozích letech své vlády žalovali především aktivisté a aktivistky ze zemí západní Evropy, například v Německu. Byly vám inspirací?

Těmito zahraničními žalobami jsme se samozřejmě inspirovali, koneckonců i soud je vzal v potaz při svém rozhodování. První úspěšnou klimatickou žalobou byla žaloba v Nizozemí, kterou podávalo hnutí Urgenda. V posledních dvou letech pak úspěšných žalob začalo přibývat, například v Německu, ve Francii nebo v Irsku. Zajímavostí je, že po soudním rozhodnutí v Německu reagovala tamější vláda prakticky ihned a do dvou týdnů přijala dodatečná opatření. Jsme zvědaví, jak se k tomu postaví česká vláda.

Bude se podle vás stát odvolávat? Je to vůbec možné?

Rozsudek soudu bude pro stát závazný dnem doručení. Žalovaní však mohou napadnout právní posouzení věci Městským soudem kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. To můžeme ostatně i my, protože nám soud částečně nevyhověl. Všichni na to budeme mít dobu dvou týdnů od písemného doručení rozsudku.

Uznání klimatické žaloby je ohromný úspěch, ale do určité míry i velký závazek. Jaký dopad bude mít podle vás na veřejnou debatu i na další kroky vlády?

Předpokládáme, že po tomto rozsudku se rozběhne na vládě a příslušných ministerstvech debata o zavedení dodatečných opatření. Já jsem přesvědčen, že na těchto místech pracuje řada lidí, kteří si uvědomují závažnost klimatické změny, ale dosud měli svázané ruce nařízeními shora či politickou hrou. Tento rozsudek by jim měl rozvázat ruce. Koneckonců právní zástupkyně ministerstva životního prostředí na soudním jednání řekla, že ministerstvo nepřijímá opatření na základě vědeckých poznatků, ale dělá jenom to, co je mu nařízeno. Teď by jim tak nemělo nic bránit v ambicióznějším přístupu.

V průběhu procesu se v České republice vyměnila vláda. Liší se podle vás přístup nové vlády k otázkám řešení klimatické krize?

Dosud jsme neviděli, že by nová vláda přistupovala k ochraně klimatu zodpovědněji než ta předchozí. Doufáme, že to se nyní změní.

Již nyní celosvětově pociťujeme enormní dopady klimatické krize. Podle zpráv IPCC se pro udržení klimatické stability planeta nesmí oteplit o více než 1,5 stupně Celsia. Míříme však k oteplení o tři stupně Celsia oproti teplotám před průmyslovou revolucí. Co plánuje váš spolek do budoucna?

To, co popisujete, je jeden z hlavních důvodů, proč jsme žalobu podávali. O dalších krocích budeme jednat, pokud však alespoň jedno z ministerstev podá kasační stížnost, soudní proces bude pokračovat a my se ho samozřejmě budeme aktivně účastnit.

Čtěte dále