Organizacím, které pomáhají seniorům a postiženým, hrozí kolaps. Ministerstvo snížilo jejich dotace o čtvrtinu

Kombinace zdražování a inflace spolu se škrty v dotacích ohrožuje fungování řady pomáhajících organizací. Ty se ohledně budoucnosti ocitají v extrémní nejistotě.

„Pokud sociální služby nebudou moci pečovat o své klienty, neumím si představit, jakou spirálu společenských problémů toto rozhodnutí o rozpočtových škrtech roztočí,“ varuje Lucie Siebrová z organizace Anděl strážný, která pomáhá seniorům a zdravotně postiženým. Snížení dotací oproti minulému roku znamená pro řadu pomáhajících organizací velké těžkosti. Úspory ve svých rozpočtech musí dotčené organizace navíc najít během zbylých sedmi měsíců roku. Kvůli rozpočtovému provizoriu byly v tomto roce zatím vypláceny dotace ve stejné výši jako loni a nikdo nepředpovídal tak drastické osekání. Situaci pomáhajících organizací, stejně jako firem a domácností, navíc komplikuje zdražování a inflace.

Našimi klienty jsou převážně senioři, ale i lidé se zdravotním postižením, kteří patří do ohrožených skupin obyvatel.

Koncem května ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo výsledky dotačního řízení pro rok 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2022. Většině organizací byly dotace výrazně sníženy. Hned v pondělí vydala Rada osob se zdravotním postižením (NRZP) vyjádření, podle kterého hrozí kolaps sociálních služeb pro postižené. „Současný stav vystavuje poskytovatele sociálních služeb finanční a právní nejistotě. Nikdo neví, co se stane, když nedojde k dostatečnému dofinancování sociálních služeb. Není zřejmé, kdo by převzal poskytování péče klientům, a především těm klientům, kteří se bez služeb nedokáží obejít, a není ani zřejmé, kdo by vlastně zaplatil odstupné pracovníkům a z jakých prostředků,“ píše se v dokumentu.

NRZP také vyzvala všechny dotčené organizace k sepsání dopisu ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Podle NRZP bylo dofinancování ministerstvem přislíbeno, ale není jasné, v jaké výši nebo v jaké podobě. Což situaci organizacím komplikuje včetně toho, že jim znemožňuje plánování.

Jednou z ekonomicky ohrožených organizací je i Anděl strážný, který poskytuje sociální služby seniorům a zdravotně postiženým. „Skutečně není v našich silách v sedmi měsících ušetřit 25 procent z rozpočtu na celý rok, navíc v situaci, kdy inflace neustále roste, zvyšují se náklady nejen na energie a pohonné hmoty, bez kterých se jako terénní sociální služba neobejdeme, ale zvyšují se náklady téměř na vše,“ říká vedoucí tísňové péče v Andělu strážném Lucie Sieberová. „Našimi klienty jsou převážně senioři, ale i lidé se zdravotním postižením, kteří patří do ohrožených skupin obyvatel. Jen náklady na bydlení u nich často tvoří víc než 40 procent jejich příjmů. Současná situace pro ně představuje extrémní zátěž, kterou jim naši sociální pracovníci pomáhají řešit mj. v rámci příspěvku na péči, příspěvku na bydlení a dalších dávek,“ vysvětluje Sieberová rizika případného výpadku sociálních služeb. Její organizace se stejně jako řada jiných pokusí apelovat na ministra Mariana Jurečku dopisem, aby zajistil dodatečné financování, které by kolapsu sociálních služeb zabránilo.

Čtěte dále