Byty nejsou hotely. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá regulaci Airbnb, která by problém ještě zhoršila

Otevřený dopis kritizuje návrh novely zákona o cestovním ruchu, která podle kritiků problém s krátkodobým ubytováním neřeší, naopak by zlegalizovala, co je dnes nezákonné.

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo návrh novely zákona o cestovním ruchu, která by měla regulovat poskytování ubytovacích služeb typu Airbnb. Reaguje tak na neúnosnou situaci především v Praze, ale i v jiných městech, kde dochází k nelegálnímu poskytování služeb v budovách určených pro bydlení. „Situace v Praze přerostla do stavu vedoucího k výskytu a kumulaci takových jevů, které se neslučují s trvalým bydlením a ochranou zdraví zde žijících lidí ani s veřejnými zájmy na udržitelný rozvoj území a účelné využití veřejných investic koordinovaných územním plánem,“ píše se v otevřenému dopise, který zveřejnila organizace Arnika spolu se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy.

Nový zákon by „hotely v činžácích“, které jsou dnes nelegální, legalizoval. Problém s Airbnb by tak mohl kromě centra Prahy nově zasáhnout i mnohé další obce.

Novela zákona užívání bytů pro krátkodobé pronájmy, které je dnes nelegální, podle kritiků v podstatě legalizuje. To je podle nich v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i potřebami občanů, zvláště pak v době bytové a energetické krize. Podle spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, který se dlouhodobě zasazuje o řešení vylidňování centra a zhoršené kvality života místních obyvatel, návrh novely neřeší příčiny ani následky celého problému. Spolek už léta upozorňuje na to, že je třeba se soustředit na vymáhání už existující legislativy.

Podstatou problému Airbnb je chybné užití staveb – jejich zneužívání pro účely podnikání s ubytováním. V návrhu zákona jsou nově zavedeny pojmy jako „místo ubytování v domě ve stavbě pro bydlení“ nebo dokonce nová živnost „poskytování ubytovacích služeb mimo ubytovací zařízení“, což by znamenalo, že veškeré stavby pro bydlení by mohly být legálně využívány pro krátkodobé ubytování.

„V Praze jsou dnes v centru Prahy využívány tisíce bytů, které by měly sloužit k trvalému bydlení, v podstatě jako hotelové pokoje. Nový zákon by ‚hotely v činžácích‘, které jsou dnes nelegální, protože jsou užívány v rozporu s kolaudací stavby, legalizoval. Problém s Airbnb by tak mohl kromě centra Prahy nově zasáhnout i mnohé další obce. Návrh jednoznačně upřednostňuje podnikání s byty na úkor bydlení i ochrany zdraví všech obyvatel ČR,“ varuje Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Přijetí novely by dle otevřeného dopisu znamenalo rezignaci na ochranu domovů občanů, destrukci stavebního práva a naprosto nepřijatelný zásah do územního plánování obcí, které nebudou moci ovlivnit, co se bude na jejich území dít – jestli se zde bude bydlet, nebo se budou poskytovat ubytovací služby.

„Poslanec Michálek zorganizoval kulatý stůl ohledně nového zákona k Airbnb, a je to ještě větší katastrofa, než jsme čekali. Na jedné straně tvrdí, že současný stavební zákon nebude dotčen a na druhé straně ve speciálním zákonu zavádí pojmy jako ‚místo ubytování v domě ve stavbě pro bydlení‘, což je zásah do samé podstaty stavebního práva i územního plánování v ČR. Jako by autoři zákona snad ani nechápali specifické postavení staveb pro bydlení a zneužívání podpor pro bydlení k podpoře podnikání,“ vysvětluje Petr Městecký ze spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy. Organizace proto požadují přepracování návrhu novely zákona, omezení krátkodobých pronájmů pouze na sdílení vlastního bytu a zahájení kroků k nápravě současného stavu, kdy jsou nelegální „hotely v činžácích“ úřady ignorovány.

Pracovní návrh novely zákona byl představen poslancem Jakubem Michálkem (Piráti) na kulatém stole 15. července 2022, do pátku 22. července byl termín pro první připomínky. Následně má jít návrh novely zákona k vládě a do meziresortního připomínkového řízení a na podzim do sněmovny. K otevřenému dopisu se během pouhých dvou dnů připojilo na třicet spolků a organizací. Za spolek či organizaci se lze stále připojit podpisem.

Čtěte dále