Na Benátské bienále pojede projekt zaměřený na pracovní podmínky zdejších architektek a architektů

Národní galerie Praha vyhlásila projekt o pracovních podmínkách architektů a architektek vítězem soutěže o účast na 18. bienále architektury v Benátkách 2023.

Vítězný koncept navazuje na projekt Drazí architekti…, interaktivní výstavu Pře(d)stav si Prahuvýzkum autorského týmu architektky Elišky Pomyjové a socioložky Terezie Lokšové z roku 2020.

Právě z výše jmenovaného výzkumu vyplývá, že architekti a architektky v České republice čelí špatným pracovním podmínkám, jakými jsou toxické pracovní prostředí, přesčasy a „nocovky“, diskriminace, ponižování, nejistota, chybějící sociální zajištění tzv. švarcsystému, neadekvátní hodnocení nebo neplacené stáže. Prekarizující pracovní podmínky a nízké platové ohodnocení jsou navíc nejčastějším důvodem k odchodu z oboru a zvyšují riziko vyhoření.

„Pokud se od architektů očekává, že budou pracovat eticky, musíme mluvit o pracovních podmínkách a toxické kultuře v architektonické profesi,“ říká kurátorský tým Elišky Pomyjové, Karolíny Pláškové a Jana Netušila k připravované Laboratoři již ne-více-prekarizované budoucnosti (The Laboratory of No-More-Precarious Future).

Projekt by tak měl sloužit jako „laboratoř pro kolektivní přemýšlení a sdílení know-how“. Součástí projektu, který má být platformou pro setkávání, budou on-line a off-line diskuse, workshopy a mentoringy. Kurátorský tým chce nejen na problémy upozorňovat, ale především chce hledat jejich řešení a usilovat o zlepšení stávající situace.

Konkrétní podoba bude kombinovat různá média na různých místech – v plánu je digitální hub před českým pavilonem v Giardini, výstavní prostor v Arsenale, webové stránky a další publikační činnost.

Podmínky architektů a architektek při studiuv profesní praxi jsou v posledních letech velmi diskutované téma. Problémy přetěžování studentů, ponižování ze strany pedagogů a ohrožení psychického zdraví během studia rozebírá i epizoda podcastu Zdravíčko ze 4. patra studentů a studentek Fakulty architektury VUT v Brně. 

Čtěte dále