Ukrajina zvažuje legalizaci manželství pro všechny

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina zváží schválení duhových manželství.

Před časem se Ukrajina rozhodla ratifikovat Istanbulskou úmluvu, chránící obyvatelky a obyvatele před domácím a sexuálním násilím. Tento týden pak prezident Zelenskyj oznámil, že se bude diskutovat také o případném schválení manželství pro všechny. Tomuto rozhodnutí přispěla i petice dovolávající se rovných práv, kterou zatím podepsalo přes 28 tisíc lidí.

Každá petice na Ukrajině, která získá více než 25 tisíc podpisů, může být zaslána k projednání prezidentovi. Ten je pak povinen na ni odpovědět do deseti dnů. I když nejsou duhové svazky na Ukrajině trestné, stejnopohlavní manželství ani partnerství nejsou zatím v zemi uznávaná. U těchto vztahů je, stejně jako v České republice, mnoho právních rozdílů. Patří mezi ně nemožnost adopce nebo nabývání společného majetku. Petici podpořila i organizace Kyiv pride, která dlouhodobě bojuje za práva LGBTQ+ lidí a v hlavním městě Ukrajiny pořádá každoroční „pochody hrdosti“.

V ukrajinských diskusích „Proč právě teď?“ hraje roli i fakt, že momentální stav neumožňuje pozůstalým vojáků, padlých v boji proti Putinově agresi, vyzvednout si jejich těla a řádně je pohřbít. Toto právo mají zatím jen heterosexuální páry. I proto je toto téma zásadní právě během válečného konfliktu. Nelze však zatím s jistotou říct, zda se nakonec duhové sňatky uzákoní.

V České republice se o možnostech „manželství pro všechny“ mluví už několik let. Zatím se však nenašla politická síla, která by uzákonění stejnopohlavních manželských svazků skutečně prosadila. A to i přesto, že manželství pro všechny u nás dle několika různých výzkumů podporuje přes 65 procent obyvatelstva. Politické diskuse o stejnopohlavních manželských svazcích ale bývají zahlcené dezinformacemi a předsudky. A ačkoliv jedním z hesel současné Fialovy vlády bylo, že by Česká republika měla směřovat na Západ, v oblasti lidských práv, genderové rovnosti nebo právě LGBTQ+ práv se nic takového zatím neděje. Linie, která Českou republiku v realizaci těchto práv od pomyslného západu odděluje, tak navzdory proklamacím zůstává stále stejná.

Čtěte dále