Domácímu násilí čelí nejčastěji ženy či děti, na muže dopadá spíš násilí verbální, vysvětluje Karolína Křížová

V nejnovějším díle feministického podcastu Kvóty představuje Karolína Křížová nový projekt Úřadu vlády zaměřený na problematiku domácího násilí. Co si klade za cíl a jaké skupiny oslovuje?

Karolína Křížová svou prací bojuje proti sexuálnímu a dalšímu genderově podmíněnému násilí na několika frontách. V Konsentu působí jako koordinátorka a lektorka několika projektů s cílovými skupinami – od žáků a žákyň základních škol po rodiče a vyučující, které společně přispívají k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Pečuje také o dobrovolnictvo organizace, které čítá přes 400 osob. Na Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR se poslední rok a půl stará o PR a publicitu projektu zaměřeného na genderově podmíněné násilí.

V práci čerpá mimo jiné ze své psychologické expertízy, kterou získala v rámci bakalářského studia na University of the West of England v Bristolu, kde dvakrát získala Děkanovu cenu za akademickou excelenci i Cenu Britské psychologické společnosti za pregraduální studium. Akademické vzdělání si v současnosti rozšiřuje magisterským studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Do budoucna plánuje projít psychoterapeutickým výcvikem a věnovat se i přímé pomoci lidem, kteří potřebují psychologickou podporu.

V nejnovějším dílu podcastu Kvóty představuje Karolína Křížová nový projekt Úřadu vlády zaměřený na problematiku domácího násilí. S domácím a sexuálním násilím se v Česku stále setkává velká část veřejnosti, zejména žen. V praxi je prevence násilí v blízkých vztazích a pomoc obětem limitována. Mezi hlavní překážky patří stereotypy a mýty, kterými je genderově podmíněné násilí opředené. Dostupnost specializovaných služeb je omezená, osvětě a prevenci není věnována dostatečná pozornost.

Projekt Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR se zaměřuje na zlepšení systému pro prevenci domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem. Jde o rozsáhlý čtyřletý projekt spolufinancovaný Norskými fondy. Jakým způsobem se projekt snaží témata spojená s domácím a sexualizovaným násilím otevírat? Kdo je nejzranitelnější a jakou pomoc oběti tohoto násilí potřebují?

Součástí projektu jsou mimo jiné školení policie, veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovnic nebo pedagogického personálu, workshopy na základních a středních školách, mapování sexismu a násilí v českém kyberprostoru nebo výměna expertízy s norskou organizací Alternativa násilí. I o tom jsou dnešní Kvóty.

Čtěte dále