„Ukrajina vede válku proti Bohu,“ říká radikální katolický biskup

Minulý čtvrtek v Praze vystoupil fundamentalistický biskup Richard Williamson. Ďábel prý chodí médii, vakcíny nefungují a zdravý rozum představuje Putin.

Křižíkův sál Českého svazu vědeckotechnických společností je večer 8. září skoro plný. Sedí tu asi padesát lidí, drtivá většina z nich je slušně oblečena, snad až na dva kluky – jeden z nich má na triku nápis CUNT, druhý NEW WORLD ORDER – a na mě. Překvapivě se na této akci sešlo i dost mladých, z nichž většina ale nemá s typickými středoškoláky nic společného. Jedna dívka si sice před přednáškou dělá selfie, zbytek teenagerů ale sedí v tichosti a kouká před sebe. Přednáška „Od Krista k Antikristu. Rozvrat křesťanské civilizace“ začíná. Všichni si stoupnou a latinsky se pomodlí. Pak si zase sednou a ani nedutají. Biskup Richard Williamson, známý pro své radikální názory, začíná dunivým hlasem: „Liberalismus a modernismus jsou jako infekce.“ První část přednášky se věnuje zdravému rozumu, konkrétně samozřejmosti axiomu 2 + 2 = 4. Tato pravda podle něj symbolizuje všechny další pravdy – ať už striktní rozdělení genderových rolí, nebezpečí vakcín proti covidu nebo manipulaci katolíků progresivisty. Je zkrátka jasné, jak věci podle zdravého rozumu, tedy podle Boha, jsou. Každý, kdo tyto pravdy zpochybňuje, podle Williamsona pomáhá ďáblu.

Ženy patří do kuchyně

Dnes jsou lidé zastávající základní pravdy (2 + 2 = 4, ženy patří do kuchyně, rozvody jsou hřích) prý diskriminováni. A protože každý člověk potřebuje přátele a lásku, ustupují obyčejní katolíci liberální propagandě – vstupují do kompromisu s progresivistickým světem, aby nebyli ostrakizováni. Nikoli však Richard Williamson, který věří, že liberalismus s sebou nese „velký omyl“, který dává prostor ďáblu. Proto také biskup dlouhodobě kritizuje Svatý stolec. Představa, že se má římskokatolická církev adaptovat na novou dobu, byla prý začátkem jejího úpadku. „V nebi nemohou být lži, ale lidé si myslí, že ano. Že ti protestanti jsou vlastně milí. Že také rádi hrají golf, že mají stejné toustovače jako my. A co, že je jejich víra trochu jiná? Přichází ďábel, ale na nauce přeci tolik nezáleží,“ pošklebuje se Williamson. Liberalismus je skrytý v protestantismu. Protestanti nemohou do nebe. Vítězství na Bílé hoře bylo to nejlepší, co naši zemi mohlo potkat.

Ačkoli je tento biskup oficiálně exkomunikován, nachází obecenstvo všude po světě. Stejně jako další ultrakonzervativní hlasy, které čím dál častěji promlouvají i do politiky.

Dvaaosmdesátiletý Brit pronikavě sleduje své posluchače. Ti hltají každé jeho slovo a často přikyvují, jen dívka, která si před přednáškou fotila selfie, teď pod stolem chatuje na svém telefonu. Občas si googlí jména, která Williamson v přednášce zmiňuje. „Je obrovská propaganda říkat, že ženy mohou stejně tak pilotovat letadlo jako muži. Nebo že mohou být policistkami. Ženy dnes v nemravných oděvech hrají tenis, dělají gymnastiku… A to celé řídí nepřátelé Boha. Je přirozeností žen chtít se líbit mužům – to aby si mohly najít manžela.“ Přibližně čtrnáctiletá dívka vedle mě tiše sedí se sepjatýma rukama. Směje se biskupově vtipu o ženě-policistce, která chce pachatele pustit na svobodu, protože jí ho je líto. „Rozvod je ďábelský nástroj. Soudní síně jsou potřísněné krví, protože lidé v nich trhají něco, co dal Bůh dohromady. Manželé musí zůstat spolu, rozvod je jako prvotní hřích.“ Dívka hltá každé slovo a vášnivě přikyvuje.

Plakát upozorňující na Williamsonovu přednášku se na internetu objevil všehovšudy asi třikrát. Vždy úplně bez kontextu. V Křižíkově sále byly ale vyvěšené plakáty nakladatelství Christianitas, na stolech pak rozložené příručky, na jejichž zadní straně stálo: „Vydalo nakladatelství Christianitas, léta Páně 2022 ve spolupráci s The Fatima Center a ikatolik.cz.“ Je tedy pravděpodobné, že přednášku zorganizovalo právě ono nakladatelství. Na svém webu o ní však nepíše a na Facebooku najdeme jen grafiku s pozváním.

Toto nakladatelství je samo o sobě tak trochu tajemstvím. Bylo založeno před dvěma roky s tím, že jeho cílem je spása duší. Prý funguje neziskově a případné finanční přebytky buď rozdá mezi katolické projekty, nebo využije na tvorbu dalších knih. Z rejstříku firem zjistíme, že jeho jednatelem je jakýsi startupista Damián Brhel oceněný Forbesem v žebříčku „30 pod 30 2020“. Na webu inzerují pár knih, na Facebooku jsou aktivní pramálo. Kromě pozvánky na přednášku sdíleli například odkaz na web zavlast.cz, kde pod svým jménem orodují proti Prague Pride. Jde prý o „festival k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží“. Stránka vyzývá všechny katolíky, aby se v dnech pridu modlili o to intenzivněji. Aby „přispěchali na pomoc naší vlasti ohrožené nemravností“. Web odkazuje jak na nakladatelství Christianitas, tak na web Integrálních katolíků (ikatolici.cz). Integrální katolíci jsou tradicionalisté, kteří jsou v rozkolu s římskokatolickou církví, protože ji považují za příliš liberální. Což odpovídá postojům Richarda Williamsona.

Putin jako symbol zdravého rozumu

„Putin není opravdovým agresorem. Je jen zjevným agresorem. Co všechny prolhané noviny a televizní kanály zapomínají říct, je, že od roku 2014 do roku 2020 Ukrajinci svévolně Rusy provokovali. Když se díváte na posloupnost Putinových projevů v těchto letech, zjistíte, že mluví z pozice zdravého rozumu. A to dělá dodnes. Který ze západních státníků se vymezuje proti tomu, aby si děti měnily pohlaví? (…) Moc katolíků čte noviny a kouká na televizi, svatostánek nepřátel Boha. Hrozí nám strašná zima, přijde hlad a tma. Ale nemůže za to Putin.“

Zde se dostává biskup na velmi tenký led – tak tenký, že se na něj u nás zatím skoro nikdo nepustil. Na Ukrajině se prý bojuje proti Bohu. A proto budeme potrestáni. Západ i katolická církev selhávají. Ďábel si cestu k našim duším vždycky najde – a v tomto případě je ďábel liberální ideologie, která podle Williamsona převládá právě na Ukrajině. Proto je potřeba stát za starými pravdami, za tím, že 2 + 2 = 4. Proto je potřeba stát za Putinem. Ideologie fundamentalistických katolíků se s ruským konzervatismem široce protíná. Není zároveň tajemstvím, že z Ruské federace tečou obrovské finanční prostředky do evropských antigenderových hnutí. Podle rozsáhlého výzkumu The Tip of the Iceberg přišly na tyto účely mezi lety 2009 až 2018 z Ruska 4,3 miliardy korun. Organizace, které dříve otevřeně ruský konzervatismus podporovaly, se však se začátkem války na Ukrajině od celého tématu snaží distancovat. Na rozdíl od Williamsona.

Tradicionalistický biskup popírá holocaust

I v rámci římskokatolické církve najdeme odpadlíky, se kterými už nechce mít nikdo nic do činění. Richard Williamson byl vysvěcen arcibiskupem Lefebvrem v roce 1988 proti vůli Vatikánu. Až do roku 2009 byl exkomunikován. Když mělo dojít ke zrušení exkomunikace, nastaly velké protesty, protože Williamson měl už v té době na kontě antisemitské výroky a popírání holocaustu – ostatně za něj byl v Německu dokonce souzen. Jako obhájce si najal člověka, který v minulosti šéfoval Wiking-Jugend (neonacistické organizaci kopírující Hitlerjugend). Přesto byla exkomunikace v roce 2009 zrušena. Nicméně pro svou rebelii proti Svatému stolci je Williamson nakonec stejně exkomunikován. Vyloučilo ho i ultrakonzervativní Kněžské bratrstvo svatého Pia X., jehož byl dlouho součástí.

„Klerici lžou, protože se chtějí líbit modernímu světu,“ říká Williamson. Ale se služebníky ďábla nemůžeme být zadobře, pokud chceme do nebe. A ďábel se prý plíží církví. Své prsty má v současných médiích, v televizi, na univerzitách i v lékařství. Musíme se proto dostat „z temnoty dnešního světa vlevo dole do světla Matky Boží vpravo nahoře“. Ačkoli biskup mluví o obrázku v příručce, který popisuje proces pěti prvních sobot, je zcela jasné, že jde zároveň o politický kompas. Musíme se dostat od zkažené Evropy k Putinovi. Od liberalismu k Ordo Iuris. Přednáška končí, lidé jsou nadšení, čtrnáctiletá dívka se vrhá na kolena. Ačkoli je tento biskup oficiálně exkomunikován, nachází obecenstvo všude po světě. Stejně jako další ultrakonzervativní hlasy, které čím dál častěji promlouvají i do politiky.

Autorka je členka redakce Alarmu.

Čtěte dále