Alice oznámila působnost ve čtyřech dalších zařízeních Alzheimer Home

Odborová organizace zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách Alice rozšířila minulý týden své působení do čtyř dalších zařízení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou.

Ve čtvrtek 13. října přišla Odborová organizace zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách Alice se zprávou, že se jí podařilo rozšířit působení ve čtyřech domovech, které spadají do sítě zařízení Alzheimer Home. Tento řetězec pobytových zařízení přešel v letošním roce pod společnost Penta Hospitals. Alice nově působí na pobočkách v Českých Budějovicích, Zlíně, České Lípě a Filipově. Již před rokem a půl začala působit na pobočce v Jihlavě. „Společně se stovkou našich kolegyň a kolegů v Českých Budějovicích, Zlíně, České Lípě, Filipově a Jihlavě, kde už odbory jsou, jsme si dneska hrdě nasadili/y placky s heslem ‚Chci férové podmínky v Alzheimer Home‘,“ uvedla organizace Alice na svém facebookovém profilu.

Jednotlivec pracovní podmínky na pracovišti nezmění.

Odborová organizace Alice vznikla v červenci 2020, jedná se o jednooborovou organizaci, která působí na různých pracovištích. V odborech se organizují jak lidé z větších zařízení, tak lidé z menších domovů důchodců. Sdružují i individuální členy, kteří jsou organizovaní v Alici, ale nemají zatím ohlášenou působnost na svém pracovišti. Těm odbory pomáhají v pracovněprávních otázkách a snaží se zároveň, aby se do odborů zapojilo víc lidí, a mohly tam tak ohlásit svou činnost. „Protože jednotlivec pracovní podmínky na pracovišti nezmění,“ vysvětluje předsedkyně  odborů Alice Dana Búriková.

Tam, kde odbory ohlášené jsou, pomáhá Alice zaměstnancům zlepšit pracovní podmínky a vyjednat kolektivní smlouvy. „Když jsme v Jihlavě založili odbory, byli jsme ještě pod Alzheimer centrem, pak jsme přešli pod Pentu, která převzala celé Alzheimer centrum. V tu chvíli jsme podepisovali kolektivní smlouvu a věděli jsme, že se musíme rozšířit do dalších center, abychom vyjednali lepší podmínky i pro ně. Proto jsme opravdu rádi, že jsme mohli ohlásit působnost v dalších centrech a zvýšili si tak šanci na férové kolektivní vyjednávání.“ vysvětluje Búriková.

Mezi největší problémy zaměstnanců v sociálních službách patří nedostatek personálu a nízké mzdy, což je podle Dany Búrikové provázané. „Kvůli tomu, že tam jsou nízké mzdy, je tam nedostatek zaměstnanců, a tím pádem se tam nikomu nechce jít pracovat, protože je tam strašně moc práce navíc. Je to začarovaný kruh.“

Alice mimo jiné požaduje, aby vedení Alzheimer Home dorovnalo sedmnáctiprocentní inflaci, a poskytlo tak zaměstnancům férové mzdy garantované kolektivní smlouvou.

Název odborů Alice je inspirován Alicí Masarykovou, která byla průkopnicí v profesionalizaci sociální práce a sociálních služeb v Československu. Založila například Československý červený kříž, jehož byla předsedkyní, nebo Vyšší sociální školu.

Čtěte dále