Blíží se COP27. Proč je partnerství Coca-Coly problematické?

Pražskou konferenci o Green Dealu sponzorovaly fosilní korporace. Sponzorem klimatické konference COP27 bude zase společnost Coca-Cola – největší světový znečišťovatel plasty.

Egyptská vláda na konci září oznámila podepsání dohody o spolupráci se společností Coca-Cola, kterou představuje jako sponzora Konference OSN o změně klimatu (COP27). Ta se bude konat během letošního roku v Šarm aš-Šajchu od 6. do 18. listopadu. Cílem klimatické konference je dosáhnout pokroku v oblasti financování adaptace, ztrát a škod způsobených klimatickou krizí. Společnost Coca-Cola je přitom podle auditu organizace Break Free From Plastic největším světovým znečišťovatelem plasty.

Sto miliard lahví

Coca-Cola ročně vyrobí více než 100 miliard plastových lahví na jedno použití, což významně zvyšuje globální šíření plastů, které se rozkládají stovky až tisíce let. Navíc tak přispívá k akceleraci již probíhající klimatické krize. V roce 2019 zveřejnila Greenpeace International zprávu, která uvádí, že Coca-Cola za rok vyrobila 2 981 421 tun plastů (více než další plastoví znečišťovatelé PepsiCo a Nestlé). Pro představu: 99 procent plastů je vyrobeno z fosilních paliv, osm milionů tun plastů ročně skončí v oceánech a pouze 9 procent plastového odpadu se celosvětově recykluje.

Důsledkem takového partnerství je podkopání samotného smyslu akce.

Pokud Coca-Cola nepřizná, že se jedná o velký problém, nevysvětlí, co udělá pro splnění svých klimatických cílů, a hlavně neukončí svou závislost na plastech, jedná se o čistý greenwashing. Důsledkem takového partnerství je podkopání samotného smyslu akce. Celkové snížení produkce plastů a ukončení výroby plastů na jedno použití je v souladu s cílem udržet globální oteplování pod 1,5 stupně. Ukončení závislosti Coca-Coly na jednorázových plastech je důležitou součástí odklonu od fosilních paliv, ochrany komunit a boje proti změně klimatu.

Coca-Cola argumentuje, že chce „pokračovat ve zkoumání možností, jak nepřispívat ke změně klimatu napříč celou svou výrobou“. Dále také tvrdí, že nepopírá realitu změny klimatu ani potřebu přispívat ke snaze snížit emise skleníkových plynů. Údajně již snížila své emise skleníkových plynů o 30 procent od roku 2010. Jejím cílem je také do roku 2030 dosáhnout toho, aby čtvrtina jejích produktů byla používána opakovaně, a kolem roku 2040 se chce stát uhlíkově neutrální.

Lakování na zeleno?

Coca-Cola jakožto největší světový výrobce plastů ale není ekologicky odpovědnou společností a volba Coca-Coly jako sponzora COP27 je absurdní: společnost totiž ve skutečnosti žádnou snahu o snížení nadměrného používání plastů neprojevila. Mohla již přijmout spoustu zásadních opatření – například více využívat ekologičtější obaly, jako je sklo. Stále ovšem lpí na recyklovatelných plastech, které však nejsou recyklovatelné donekonečna, což společnost nutí používat nově vyrobené plasty, a neustále tak rozšiřovat začarovaný kruh plastového odpadu. Opustit plast tedy chce – ale co nejpozději. Tak by se dal shrnout přístup Coca-Coly. Problémem nejsou ani tak klimatické cíle známého výrobce nealkoholických nápojů, ale příliš vzdálený horizont jejich uskutečnění. Pokud chce jít společnost skutečně příkladem, měla by již nyní přejít na ekologičtější obaly a dekarbonizovat svou výrobu. Klimatická změna již probíhá a s nutnými opatřeními musíme přijít co nejdříve.

Ačkoliv tedy Coca-Cola alespoň rétoricky bere v úvahu problém životního prostředí, její činy tomu neodpovídají. Je zjevné, že opatření, která dosud Coca-Cola podnikla, jsou s ohledem na naléhavost klimatické krize nedostatečná. Dekarbonizace je dlouhodobý úkol a každou snahu můžeme vítat, také je ale třeba mít se na pozoru před strategiemi mnohých nadnárodních firem, které sice změnu klimatu nepopírají, ale místo toho volí subtilnější strategie komunikace s veřejností.

Historická odpovědnost, klimatická spravedlnost, reparace za ztráty a škody budou letos nejspornějšími tématy jednání na COP27. Pokud chce Coca-Cola skutečně vyřešit plastovou a klimatickou krizi, musí svoji závislost na jednorázových plastech ukončit. Je to důležitá součást odklonu od fosilních paliv, ochrany komunit a boje proti změně klimatu.

Autor je mediální koordinátor klimatické kampaně Greenpeace.

Čtěte dále