Fotoreport: Letošní Klimakemp se nesl ve znamení boje proti energetické chudobě a fosilním zdrojům

Ruská invaze na Ukrajinu se propsala i do témat klimatického a sociálního hnutí. Letošní Klimakemp tak přinesl i debaty o možnostech řešení energetické chudoby nebo workshop, jak si svépomocí zateplit dům.

Energie má sloužit lidem, ne zisku! Tak znělo heslo letošního Klimakempu, který se konal od 3. do 9. října na louce u Děhylova poblíž Ostravy. Jeho hlavním tématem se i tentokrát stalo propojení sociálních a klimatických krizí, především otázky energetické chudoby a krize bydlení a jak jim čelit spravedlivou transformací. Právě takové propojení bude pro zvládnutí klimatické krize klíčové. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, vztah české společnosti ke změnám klimatu je rozporuplný: na jedné straně většinově převládá názor, že ke klimatické změně skutečně dochází a je nutné ji řešit, na straně druhé se ale velká část společnosti obává sociálních a ekonomických dopadů navrhovaných řešení.

Otázku klimatickou a otázku sociální nelze vnímat odděleně, a právě Klimakempy jsou dlouholetým ztělesněním tohoto principu. Náhlá a brutální invaze Ruska na Ukrajinu a její dopady na ceny energií v Evropě i v Česku mají za následek mimo jiné to, že se na pořad dne dostává téma energetické chudoby. Součástí Klimakempu se tak letos staly i přednášky a workshopy věnující se průzkumu možností, jak sociálně citlivě transformovat naši fosilní energetiku nebo jak si zateplit dům.

Spravedlivá transformace – která je tématem Klimakempů dlouhodobě – podle organizátorů znamená hlavně systémovou „podporu komunitních obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví obcí a komunit.“ Pro ekosociální hnutí Limity jsme my, které Klimakempy pořádá, se jedná o dlouhodobé téma a také způsob, jak se vyhnout dilematu mezi státním a privátním vlastnictvím v energetice a místo toho ji dostat pod skutečnou demokratickou kontrolu.

Letošní volba místa konání vyplynula i z toho, že do Moravskoslezského kraje míří 20 miliard korun z Evropského fondu spravedlivé transformace. Hrozí ale, že peníze nebudou vynaloženy ani spravedlivě, ani významně nepřispějí k potřebné transformaci. Jak hnutí upozorňuje, žádný z předschválených „strategických projektů“, které jsou terčem kritiky veřejnosti i Evropské komise, neřeší akutní problém energetické chudoby, dostupnosti bydlení nebo rekvalifikaci pracujících v uhelném průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte dále