Univerzity za klima organizují klimatickou stávku

Studenti a studentky vysokých škol plánují na příští týden sérii stávek za klima. Chtějí vládu upozornit na to, že dostatečně neřeší ani klimatickou krizi, ani energetickou chudobu.

Iniciativa Univerzity za klima, která vznikla na jaře 2019 v reakci na středoškolské hnutí Fridays for Future, na příští týden chystá klimatickou stávku na českých univerzitách. Ve dnech mezi 14. a 17. listopadem se tak na některých fakultách uskuteční tzv. okupační stávka, kterou studenti a studentky oznámili na pražském nábřeží na dohled od Strakovy akademie, kde sídlí česká vláda. Právě k ní míří požadavky studentské klimatické iniciativy.

„Všichni víme, že je potřeba hlavně zavřít uhelné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji energie. Tato transformace musí být spravedlivá a nesmí dopadnout na pracující a nejzranitelnější skupiny obyvatel. Ne další prázdné sliby, které tak často slýcháme od našich vlád, ale konkrétní a systémová opatření jsou cestou k udržitelné a spravedlivé společnosti, ve které nebudeme míst strach o budoucnost. Ať už jde o tu za desítky let, nebo o tu za měsíc,“ řekla zástupkyně iniciativy Anežka Lindaurová.

Iniciativa po vládě požaduje vytvoření energetické koncepce státu do konce letošního roku. Ta má být založena na rozvoji obnovitelných zdrojů energie a úsporách.

Na půdě několika škol v Praze, Brně a Olomouci tak dojde ke studentským stávkám, jejichž součástí budou přednášky a workshopy s klimatickými a sociálními tématy, jako je řešení energetické chudoby nebo spravedlivá transformace uhelných regionů. Iniciativa přitom zdůrazňuje, že její akce nejsou namířené proti vedení fakult a jejich zaměstnancům, a vyzývá je, aby se k akci přidali.

Požadavky studentů a studentek jsou velmi konkrétní a jasně formulované: vláda si podle nich musí dát řešení krize jako svou prioritu, což by mělo prakticky znamenat zřízení zvláštní instituce pro boj se změnami klimatu, která by koordinovala vládní i celospolečenské úsilí o spravedlivou zelenou transformaci. Taková instituce – ať už v podobě zvláštního ministerstva nebo například vládního zmocněnce – by měla být nezávislá na lobby zájmových skupin a zároveň disponovat dostatečnými pravomocemi a odborným zázemím. Iniciativa také po vládě požaduje vytvoření energetické koncepce státu do konce letošního roku. Ta má být založena na rozvoji obnovitelných zdrojů energie a úsporách.

Studenti a studentky dále volají po zavedení uhlíkové daně a uhlíkové dividendy a zdůrazňují také nutnost dodržet slíbený konec uhelných elektráren do roku 2033. Upozorňují i na to, že ministerstva dosud ignorují pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ve věci klimatické žaloby a nevyvozují z něj žádné důsledky. Součástí požadavků je mimo to okamžité vystoupení z energetické charty, která dosud fosilním korporacím umožňovala žalovat jednotlivé státy za jejich klimatickou politiku. Dosud z ní vystoupily tři evropské země a iniciativa vyzývá, aby se k nim přidala i Česká republika.

Závěrečný požadavek pak zdůrazňuje nezbytnost toho, aby zelená transformace energetiky a ekonomiky probíhala udržitelně, demokraticky a spravedlivě. To se má týkat zvláště uhelných regionů, kam směřují například peníze z evropského Fondu spravedlivé transformace, které by neměly končit v rukou uhlobaronů a jiných znečišťovatelů. S tím souvisí i důraz na urychlení přijetí legislativy zásadní pro rozvoj komunitní decentralizované energetiky – vláda by dle iniciativy měla přijmout novelu energetického zákona tak, aby byla účinná už od 1. ledna příštího roku.

Čtěte dále