Ježíš se narodil v chlévě. Církevní firma s jeho jménem v názvu dnes nabízí 1+kk za 18 tisíc

Prastarý monogram Krista vítězného se objevil v Praze na Zličíně. Značku XP nese projekt komerčního nájemního bydlení pražského arcibiskupství. To chce vlastnit až tisíc bytů v Praze.

Podle historika Lactantia měl císař Konstantin I. Veliký v noci před rozhodující bitvou s Maxentiem u Milvijského mostu přes Tiberu v roce 312 sen: viděl na nebi znamení ΧΡ – symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Christos a je tvořen řeckými písmeny Χ (chí) a Ρ (ró) – a slyšel hlas, že s tímto znamením zvítězí. Ráno nařídil vojákům, aby si písmena napsali na štíty, a skutečně zvítězil.

Nyní se tento prastarý monogram Krista vítězného objevil v Praze na Zličíně. Značku XP totiž nese nový projekt nájemního bydlení pražského arcibiskupství s názvem XPlace. Do roku 2030 chce arcibiskupství v rámci tohoto projektu vlastnit asi tisíc bytů. Koupilo byty od developerů na Zličíně, chystá se stavět na Budějovické, Střížkově, Zlíchově, ve Stodůlkách.

Investorské plány

Pokud jste například student či studentka nebo senior či seniorka, můžete si v domě nesoucím znamení Ježíše Krista pronajmout 1+kk za pěkných 18 tisíc měsíčně; rodina pořídí 3+kk za 32 tisíc. Při pohledu na znamení XP nad komerčním nájemním bydlením se nabízí otázka, komu a v jakém boji toto znovuobjevení starobylého monogramu tentokrát přinese vítězství.

Pokud jste například student či studentka nebo senior či seniorka, můžete si v domě nesoucím znamení Ježíše Krista pronajmout 1+kk za pěkných 18 tisíc měsíčně.

Nový projekt by měl zřejmě podle pražského arcibiskupství znamenat především vítězství nad jeho dosavadními nezdary v oblasti investic, jejichž symbolem je např. ztrátová investice do luxusního hotelu Clara Futura v Dolních Břežanech nebo nezodpovědný aktuální prodej Jindřišské věže, kdy arcibiskupství odmítá nadřadit veřejný zájem nad soukromý. Arcibiskup Jan Graubner k projektu nájemního bydlení a k dalším investorským plánům arcidiecéze řekl: „Hledáme uspořádání, které nám umožní hlásat lidem radostnou zprávu další stovky let.“ Bydlet v komerčním nájmu pod značkou XP tedy znamená podpořit financování církve do budoucna, i poté, co skončí vyplácení takzvaných náhrad od státu v rámci církevních restitucí.

Byznys, nikoliv charita

Generální vikář Jan Balík dodává, že tento projekt je sice byznys, a nikoli charita, ale že „všechny peníze, které církev získá komercí, nebudou sloužit přepychu církve, ale pastoraci, školství, charitě a opravě a údržbě kulturního bohatství“. Paradoxem této komerce zaštítěné Kristovým jménem je, že bydlení v domech značky XPlace není vzhledem k výši platů církevních zaměstnanců, učitelů a učitelek v církevních školách nebo pracovníků charity dostupné ani pro ně.

Balík sice zmiňuje, že církev disponuje i charitativním bydlením pro seniory a lidi, kteří potřebují pomoct, nicméně žádný komplexní projekt dostupného či sociálního bydlení arcibiskupství dosud nepředstavilo – nepočítáme-li ovšem čtyři sociální byty, které v roce 2020 otevřela Arcidiecézní charita. V tomto se pražská arcidiecéze vydala jinou cestou, než např. Biskupství plzeňské, které nedávno svým projektem Pomoci bydlet ukázalo, že skloubit komerční a dostupné bydlení je pro církev (v tomto případě ve spolupráci s neziskovkami) možné. Nehledě k tomu, že takovýto sociálně udržitelný způsob podnikání či investování by člověk od křesťanské církve tak nějak očekával.

Monogram XP, odkazující na imperiální pojetí křesťanství, v názvu čistě komerční firmy obchodující s nájemním bydlením tak názorně ilustruje, jak se vedení současné české katolické církve vzdálilo od učení svého zakladatele, který se narodil v chlévě, v prekérních podmínkách, bez pořádné střechy nad hlavou.

Autor působí ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Čtěte dále