Lidé s handicapem zažívají násilí dvakrát častěji, zákoník je ale nechrání

Organizace vyzývají ke změně zákona, který by měl lépe chránit lidi s handicapem.

Trestní zákoník dostatečně nechrání lidi s postižením, přestože podle výzkumu zažívají násilí dvakrát častěji. Organizace v čele s In IUSTITIA, která se zabývá pomoci obětem předsudečného násilí, proto představila Memorandum kladoucí si za cíl situaci změnit.

Ponižování, výsměch, urážky a výhrůžky násilím. V nemálo případech i násilí samotné, jak fyzické, tak sexuální, zanedbávání péče a finanční vykořisťování. Toto chování vůči lidem s fyzickým i mentálním postižením bohužel není pouze výmyslem scenáristy filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, ale něčím, co řada handicapovaných zažívá na vlastní kůži nejen v institucích. Počet obětí tohoto chování prudce vzrostl a čísla jsou více než alarmující.

„Z výzkumu In IUSTITIA vyplývá, že obětí předsudečného násilí kvůli zdravotnímu postižení se v posledních pěti letech stal každý druhý respondent. To jsou alarmující čísla. Musíme s nimi něco dělat,“ upozorňuje Václav Walach z organizace In IUSTITIA, jejímž mottem je Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Přestože jsou projevy násilí vůči této skupině obyvatel četné, jejich ochrana v trestním zákoníku není dostatečná. Memorandum proto vyzývá vládu a další státní orgány k legislativní změně. Klíčová je novela trestního zákoníku, která by nově měla chránit vedle lidí se zdravotním postižením i jedince napadené kvůli sexuální orientaci či genderové identitě, na které trestní zákoník zatím taky nemyslí.

Po takové úpravě trestního zákoníku by byl trestní čin proti těmto osobám nově kvalifikován jako generální kvalifikovaná skutková podstata a pachateli by tak byl vyměřen vyšší trest, jako je tomu teď při napadení z důvodu rasy či politické orientace.

Memorandum, které proběhlo 1. prosince, zaštítila z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která návrh zároveň plně podpořila. „Plně podporuji konkrétní opatření uvedená v Memorandu. Lidé s postižením jsou daleko častěji obětí útoků z nenávisti a čelí různým formám útlaku, je potřeba zajistit jejich dostatečnou ochranu a věnovat tomuto tématu zásadní pozornost,“ uvedla.

Čtěte dále