Uhlobaroni špiní české univerzity, připomněli studenti na 30. výročí České konference rektorů

Několik desítek protestujících využilo výročí, aby upozornilo na kontroverzní spolupráce vysokých škol s fosilním průmyslem v čase klimatické krize.

Masarykova univerzita, Karlova univerzita i České vysoké učení technické jsou vysoké školy, které v nějaké podobě „sponzoruje“ uhlobaron. V případě ČVUT jde o Pavla Tykače, Masarykovu a Karlovu univerzitu zase obdarovává uhlobaron Křetínský. S jejich spolupracemi jsou spojené obavy o nezávislost univerzit. Právě na tyto „špinavé“ peníze a s nimi spojené kontroverze upozornila včerejší studentská demonstrace pořádaná spolkem Univerzity za klima.

Univerzity za klima považují spolupráci některých univerzit s fosilním průmyslem za nezodpovědnou. Taková spolupráce je podle nich „v rozporu s vědeckým poznáním, které varuje před vážnými dopady klimatické krize, stejně jako s hodnotami, které univerzity samotné deklarují,“ jak uvádí v tiskové zprávě k akci. „Univerzity musí sloužit veřejnému zájmu a stát za vědeckým poznáním, které nás před klimatickou krizí varuje. Nikoli vylepšovat image či vychovávat právníky špinavému fosilnímu průmyslu, který je hlavní příčinou krize klimatu a její řešení sabotuje,“ říká členka Univerzit za Klima Linda Antoňová.

Nejvíce pozornosti poutá spolupráce Křetínského s právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Ta funguje i přes výhrady tamního akademického senátu už od roku 2018.

Nejvíce pozornosti poutá spolupráce Křetínského s právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Ta funguje i přes výhrady tamního akademického senátu už od roku 2018. Nejproblematičtější má být pak skutečnost, že na právnické fakultě vyučují přímo lidé z Křetínského firmy EPH. Už samotné otevření Křetínským finančně výrazně podporovaného výzkumného Institutu energetických studií vzbudilo obavy a vyvolalo diskusi o správnosti takového postupu na akademické půdě.

„Právnická fakulta se dosud v oblasti energetického práva neprofilovala. Na tomto poli by logicky měla nejprve mít hvězdné postavení. Takhle ale došlo k obrácení posloupnosti,“ prohlásil v roce 2018 ke kauze pro iDNES Petr Lavický, senátor a pedagog zaměřený na občanské právo.

Okolo 250 studentů a absolventů Masarykovy univerzity podepsalo otevřený dopis, který univerzitu vyzývá k ukončení této spolupráce. „Považujeme za nepřijatelné, aby ve 21. století, v době eskalující klimatické krize univerzita vstupovala do vzájemné spolupráce s fosilním průmyslem devastujícím klima, lidské zdraví a životní prostředí,“ stojí v něm například.

Mezi další kritizované univerzity patří i pražská Univerzita Karlova. Její právnická fakulta má taktéž za partnera uhlobarona Daniela Křetínského a jeho EPH. ČVUT zase spolupracuje s uhlobaronem Pavlem Tykačem, navíc velmi netransparentním způsobem, kdy podrobnosti spolupráce tají.

„Požadujeme, aby tyto univerzity nezodpovědnou spolupráci s fosilním průmyslem neprodleně ukončily a daly tak jasně najevo, že je pro ně ochrana klimatu prioritou. Kdo jiný než právě univerzity, by se měl postavit za vědecké poznání, ze kterého jasně plyne nutnost spalování fosilních paliv v nejkratším možném čase opustit?“ uvádí v tiskové zprávě člen Univerzit za klima Marek Soška k požadavkům akce.

Čtěte dále