Odborářky a odboráři zaměstnaní v Alzheimer Home uzavřeli kolektivní smlouvu

Odborová organizace Alice uzavřela se soukromým poskytovatelem dlouhodobé péče Alzheimer Home kolektivní smlouvu o nárůstu mezd v průměru o šest až osm procent.

Smlouva zaručuje nárůst mezd v závislosti na profesi pro 1 473 lidí. Do kampaně za její podepsání se zapojily stovky zaměstnankyň a zaměstnanců a získala i širokou podporu veřejnosti.

V úterý podepsala odborová organizace zaměstnanců a zaměstnankyň v sociálních službách (známá jako Alice) kolektivní smlouvu s největším poskytovatelem soukromé pobytové péče společností Alzheimer Home patřící pod skupinu Penta Hospitals. Po několikaměsíčním vyjednávání se obě strany dohodly na průměrném navýšení mezd o šest až osm procent v závislosti na profesi. Kolektivní smlouva platí do 1. dubna roku 2025.

„Jednání bylo složité, ale korektní. Započalo sice v době, kdy na naše zařízení tvrdě dopadly důsledky prudkého růstu cen energií a dalších vstupů, ale přesto se společně podařilo dojít k vzájemné shodě. Tedy ke kompromisnímu řešení, které neohrožuje ekonomickou stabilitu našich domovů, a přitom umožňuje důstojný růst mezd zaměstnanců. V tomto ohledu bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na vyjednávání podíleli, za velmi konstruktivní přístup,“ uvedla Alice Švehlová, personální ředitelka skupiny Penta Hospitals k uzavření smlouvy.

„Jedná se tak o průlomovou kolektivní smlouvu uzavřenou v České republice v sektoru soukromé péče. Výsledek považujeme za úspěch. Ten by nebyl možný bez odvahy a společného úsilí stovek pečovatelek i pečovatelů, sester, pradlen, recepčních a dalšího personálu. Chci také poděkovat za právní pomoc a velkou podporu Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. Jsem ráda, že vyjednávání se zaměstnavatelem probíhalo v konstruktivním duchu a podařilo se nám dospět ke kompromisu,” komentovala uzavření kolektivní smlouvy předsedkyně odborové organizace a pečovatelka z Alzheimer Home Jihlava Dana Búriková.

Búriková vidí jako velký úspěch skutečnost, že se během dvou měsíců zorganizovalo téměř 300 lidí. „Naše práce nekončí, ale naopak začíná, další kolektivní smlouva musí být víc ambiciózní. Kromě toho, že budeme chtít větší navýšení mezd, je potřeba, aby v Alzheimer centrech bylo více zaměstnanců, což je ale právě propojené s těmi mzdami. Když je málo zaměstnanců, nemůžeme poskytovat kvalitní péči, a dokud nebudou adekvátní mzdy, bude zaměstnanců pořád málo,“ vysvětlila pro Alarm předsedkyně odborové organizace.

O významu podpisu této kolektivní smlouvy svědčí i skutečnost, že se ho osobně zúčastnil také Jesse Wilderman, Senior Coordinator světové odborové organizace UNI Global. Ta sdružuje 20 milionů členů a reprezentuje také zaměstnance v sociálních službách. „Jako globální odborová organizace UNI, která sdružuje více než dva miliony zaměstnanců v sociálních službách po celém světě, jsme hrdí na to, že můžeme podporovat členky a členy Alice v České republice. Zasazují se o zlepšení podmínek pro pečující i pro klienty. Přestože je práce v oblasti péče nesmírně důležitá, lidé pracující v sociálních službách v celém světě čelí řadě problémů, jako je nedostatek personálu, nízké mzdy a vysoká fluktuace. Díky spolupráci se zaměstnavatelem Alzheimer Home je tato dohoda prvním krokem k řešení naléhavých problémů v odvětví péče,“ uvedl Jesse Wilderman.

Obě strany se dohodly na další spolupráci, především pokud jde o řešení personálního obsazení jednotlivých zařízení. V průběhu nadcházejících měsíců tak bude docházet k pravidelným schůzkám mezi zástupci odborů a zaměstnavatele, jejichž součástí bude i průběžné hodnocení uzavřené kolektivní smlouvy.

Alzheimer Home je největším soukromým poskytovatelem péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence na českém trhu. Provozuje 32 zařízení, ve kterých zaměstnává asi 1 473 lidí. Odborová organizace Alice, která spadá pod Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), působí v zařízeních Alzheimer Home od roku 2022 a zastupuje několik stovek zaměstnanců skupiny.

Čtěte dále