Pomalé pochody Prahou. Poslední generace požaduje snížení maximální rychlosti ve městě na 30 km/h

Ve středu 1. března uspořádalo hnutí Poslední generace na pražské magistrále „pomalý pochod“ za omezení rychlosti podobně jako v Paříži, Bruselu a dalších evropských městech.

Praha se stala dějištěm nových klimatických protestů. Tentokrát se jedná o taktiku „pomalých pochodů“, během kterých jde průvod pomalou chůzí vozovkou a zpomaluje tak dopravu. Tato metoda je známá například z nedávných protestů ve Velké Británii, kde ji používá hnutí Just Stop Oil, které se proslavilo mimo jiné kontroverzním potřísněním uměleckých děl rajčatovou omáčkou. Aktuální protesty v Praze jsou součástí celoevropské vlny protestů hnutí, které je v zahraničí známé pod názvem Last Generation (Poslední generace).

Chápeme, že náš protest mohl řidičům způsobit určité nepříjemnosti, ale věříme, že je načase, aby Praha upřednostnila zdraví a blaho svých občanů.

„Zajištění vyšší průjezdnosti ulicemi a zvýšení bezpečnosti pohybu v městském prostoru je možné pouze tak, že omezíme maximální povolenou rychlost, a zpomalíme tak automobilovou dopravu. Nejenže srážka s pomalu jedoucím vozidlem je významně méně riziková, ale dojde také k tomu, že se ostatní způsoby dopravy stanou výhodnějšími a lidé sami začnou preferovat cyklistiku, hromadnou dopravu či chůzi,“ vyjádřil se za Poslední generaci Arne Springorum.

Aktivisté a aktivistky poukazují na to, že podle dostupných statistik z loňského roku bylo jen v listopadu usmrceno na silnicích osm chodců a pět cyklistů. Snížená rychlost jízdy by podle nich mohla tuto bilanci významně zlepšit. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace ve svém Manuálu rychlosti řízení, při 50 km/h je nejméně osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že chodec při střetu s vozidlem zemře. Při rychlosti 30 km/h se ale pravděpodobnost smrtelného zranění snižuje přibližně na 10 procent.

Praha navíc schválila vlastní klimatický závazek, v němž se hlásí mimo jiné k podpoře pěší a hromadné dopravy a k omezení aut. Tento závazek však město nedodržuje. „Jsem opravdu naštvaný, že Praha není městem pro všechny, ale primárně městem pro auta. Někteří řidiči si pak myslí, že mohou svými auty blokovat ulice nevhodným parkováním nebo když stojí v zácpách. Jezdí příliš rychle a ohrožují životy lidí včetně malých dětí. Navíc znečišťují ulice a nutí nás dýchat prach a dehet. Parkují na chodnících a nenechávají místo matkám s kočárky nebo lidem na vozíku,“ vyjádřil svou frustraci jeden z účastníků pochodu.

„Chápeme, že náš protest mohl řidičům způsobit určité nepříjemnosti, ale věříme, že je načase, aby Praha upřednostnila zdraví a blaho svých občanů před pohodlím aut,“ doplnil Springorum. „V pořádání podobných protestů a akcí budeme pokračovat, dokud město nepodnikne konkrétní kroky k řešení tohoto problému.“

Čtěte dále