Studenti z hnutí Fridays for Future oznámili další stávku za klima. Požadují ukončení těžby na dole Bílina

Fridays for Future chystají další stávku za klima. Napsali otevřený dopis premiéru Fialovi, v němž vyzývají vládu k rychlejšímu řešení klimatické krize, ukončení těžby na dole Bílina a zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v dole Turów.

Studenstvo, sdružené v české odnoži globálního ekologického hnutí Fridays for Future, bude zase stávkovat za klima. Důvodem je rozhodnutí prodloužit těžbu na dole Bílina i alarmující situace kolem dolu Turów. Studentstvo apeluje na vládu, aby se situací začala zaobírat a předešla tak apokalyptické budoucnosti.

„Před dvěma týdny se v médiích objevila zpráva o prodloužení těžby v hnědouhelném dole Bílina do roku 2035. Zároveň společností rezonovaly nejnovější zprávy IPCC, které hovoří o opačných krocích – tedy o ukončení těžby, ne jejím prodlužování. Jak jinak se máme cítit než zmateně a zklamaně? Jak si máme vyložit, že se Obvodní báňský úřad v Mostě rozhodl jít přímo proti Vašemu programovému prohlášení, a vláda mlčí? V tak těžké situaci, jako jsme teď, nemáme prostor pro chyby – z poslední zprávy IPCC plyne, že máme přibližně 10 let na to, drasticky změnit přístup k řešení klimatické krize, a to primárně tím, že přejdeme na obnovitelné zdroje energie. Prodloužení těžby uhlí je pravý opak toho, co bychom měli dělat pro to, aby mladí lidé měli naději na lepší než apokalyptickou budoucnost,“ píší mluvčí Klára Bělíčková a Lukáš Skála v otevřeném dopise premiérovi.

Fridays for Future svolalo stávku v rychlé reakci na zatím nepravomocné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě povolit prodloužení těžby na dole Bílina až do roku 2035. To je však v rozporu s programovým prohlášením vlády, v němž je uvedeno, že rok 2033 bude konečné datum pro těžbu a spalování uhlí v České republice. Na rozhodnutí báňského úřadu upozornilo Greenpeace ČR, které se proti němu chystá odvolat.

„S příchodem nové vlády jsme měli naději, že se o klimatické krizi začne nejen mluvit, ale že bude vláda dělat konkrétní kroky k jejímu řešení. Hned na začátku jejího volebního období jsme však viděli netransparentně podepsanou dohodu o dole Turów, kde je nyní plánovaná těžba do roku 2044. Teď jsme svědky ticha v situaci, kdy báňský úřad rozhodl prodloužit povolení těžby na dole Bílina do roku 2035. Vláda mlčí. To nemůžeme nechat bez odezvy. 21. dubna půjdeme stávkovat za zodpovědný přístup k řešení klimatické krize,“ uvedli studenti.

O prodloužení těžby na Bílině sice neusiluje samotná vláda, ale společnost Severočeské doly spadající pod skupinu ČEZ, kde má stát podíl téměř 70 procent. Studenti proto požadují, aby vláda vydala pro státní úřady závazné stanovisko proti prodloužení těžby. Po premiérovi České republiky Petru Fialovi také chtějí zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v dole Turów, kde se Fiala před rokem podpisem dohody s Polskem vzdal práva české strany se vůči těžbě bránit až do roku 2044 s vědomím, že těžba uhlí kontaminuje vodu pro Liberecký kraj.

Čtěte dále