CO.LABS pořádá první ročník konference věnované podpoře žen v umění!

23. května proběhne v zóně nezávislého umění CO.LABS první ročník konference w♀men in art věnované podpoře žen v umění. Konference chce upozornit na nepoměr v zastoupení žen a mužů v kulturních institucích a na nerovné pracovní podmínky.

Kulturní centrum CO.LABS připravuje historicky první konferenci w♀men in art věnovanou podpoře žen v umění. Pestrým programem nabitý konferenční den proběhne 23. května v zóně nezávislého umění CO.LABS v Brně. Ve znamení podpory žen v umění se nese koncept celé stávající sezóny kulturního centra, a právě konference bude jejím vrcholem. Konference vzešla z poslání zóny nezávislého umění CO.LABS, které reflektuje současné potřeby umělecké sféry. w♀men in art si klade za cíl propojení českých a zahraničních umělkyň a odbornic s odbornou veřejností, dále také propojení umělců a umělkyň z nezávislé i zřizované sféry navzájem. Nabídne svým hostkám prostor pro prezentaci své tvorby, ale také pro sdílení zkušeností, potřeb. Konference je určena jak pro odbornou, tak širokou veřejnost, podmínkou účasti je registrace prostřednictvím registračního formuláře z důvodů omezené kapacity. Hlavní konferenční část pilotního ročníku je součástí doprovodného programu mezinárodního brněnského festivalu Divadelní svět Brno.

Tématem prvního konferenčního ročníku je „Nepoměr“. Ambicí konference je konečně otevřít otázky zabývající se problémy a fenomény týkajícími se žen v umění. Program konference bude pracovat s tématy jako např. ženy a leadership, mateřství a výkon povolání, status umělkyně/umělce, pay gap, ženy v kolektivech, umělecké vzdělávací instituce a následný nástup do praxe. Tato a jim příbuzná témata budou v hlavní konferenční části představena prostřednictvím 9 konferenčních příspěvků – hostka PhDr. Lenka Simerská hlavní gestorka systémového projektu „Rovná odměna“ z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se bude věnovat tématu pay gapu, ředitelka organizace Aperio PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D. představí neviditelné paradoxy mateřství, společně s režisérkou a matkou Julií Rázusovou, ředitelka networkové platformy Nová síť Adris Světlíková se bude věnovat tématu žen a leadershipu ze své perspektivy odbornice z praxečlenky kolektivu SdruŽeny, Olga Wawracz a Hana Drštičková, společně představí téma ženských aktivistických a uměleckých kolektivů a jejich vzájemné prostupování se; zakladatelka hnutí Čtvrtá vlna, vizuální umělkyně a pedagožka Marie Lukáčová se bude věnovat problematice uměleckých vzdělávacích institucí, členka Slovenské akademie věd a pedagožka na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě Veronika Valkovičová představí koncept tzv. institucionální zrady; nezávislá expertka v oblasti kulturní politiky a managementu kulturních a kreativních odvětví Mgr. Blanka Marková, Ph.D představí koncept připravovaného návrhu statusu umělkyně/umělce v ČR, tanečnice a choreografka Mgr. Barbora Hřebačková představí výsledky svého výzkumu, kde zkoumá genderizaci trhu práce a romantizaci práce v kulturním sektoru; filozofka, matematička, pedagožka a proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost na pražské DAMU Doc. Alice Koubová PhD., PhD. se bude věnovat diferenciaci umění na tzv. mužské a ženské.

Součástí programu bude i networková platforma Open Mic, v jejímž rámci odprezentuje svoji tvorbu několik umělkyň a uměleckých kolektivů z Česka a Slovenska. Diváci a divačky se mohou dále v rámci konference těšit na uvedení dvou inscenačních projektů, které vznikly v koprodukci kulturního centra CO.LABS s platformou Averze_—katalyzátor_stability tematizující regulaci interrupcí na Slovensku a v Česku, dále na inscenaci IF zabývající se tématem mechanismů moci a manipulace v uměleckém prostředí. Následovat bude také diskuse s tvůrci a tvůrkyněmi inscenací.

Konference reaguje na současné podmínky a situaci týkající se žen působících v oblasti umění v našem geopolitickém prostoru. „Ženy v umělecké sféře a napříč různými profesemi se potýkají se stereotypizací na základě genderu, diskriminací, často musí řešit, že umělecké prostředí není připravené na to, že ženy umělkyně jsou zároveň matky a mají děti. O genderových rozdílech v odměnách za odvedenou práci ani nemluvě. Chceme všechny problematické body, se kterými se ženy v umění potýkají, nahlas pojmenovat a začít o nich veřejně diskutovat. Cílem je rovněž zapojit do této diskuse kulturní instituce – zřizované i ty nezřizované, které by měly s umělkyněmi ve společné diskusi začít hledat cesty, jak tyto problémy řešit, či hledat mechanismy, jak výše nastíněným jevům předcházet,“ říká o konferenci režisérka a jedna z organizátorek konference Alexandra Bolfová.

 

CO.LABS zóna plná žen je ……………..

 

.…rozechvívá…

…..zapojovanější.…

….letounová……

…protimonopolová…

……..dojízdná….

…vyrušující…

….předtříděná….

….omračovaná….

  

Harmonogram konferenčního dne: 

10:00- 11:00 – registrace účastnic a účastníků konferenční přehlídky

11:00 – 12:30 – možnost sebeprezentace – prezentace umělkyň, uměleckých kolektivů OPEN MIC

12:45 – 13:45 – představení inscenace IF

13:45 – 15:30 – pauza (oběd; networking nebo chill)

15:30 – 18:30 – konference za účasti speciálních hostek

18:30 – 19:15 – pauza (večeře; networking nebo chill)

19:30 – 21:30 – představení inscenace katalyzátor_stability

21:45 – 23:00 – diskuse s tvůrci a tvůkyněmi inscenace katalyzátor_stabilityIF

 

CO.LABS – zóna nezávislého umění 

Jsme COllaboration, COproduction, COwork

Jsme art LABoratory

Jsme Zóna nezávislého umění

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Vznikla v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému zřizovaných repertoárových divadel v Brně.

 

www.colabs.cz

https://www.facebook.com/colabs.zona

https://www.instagram.com/colabs_zona/

#colabs_zona

Čtěte dále