Hrdinové kapitalistické práce 2 jdou do tisku. Pořiďte si knihu Saši Uhlové v předprodeji na Doniu

Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce 2 jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Uhlové – tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy.

Saša Uhlová se znovu vrhla do koloběhu špatně placených prací. Postupně pracovala v Německu na farmě, pak v Irsku v hotelu a nakonec se ve Francii starala o seniory v jejich domácnostech. Zemědělství, služby i péče, to jsou sektory, které na Západě fungují především díky levné práci lidí z jiných zemí. Výsledkem této dlouhé a náročné reportážní práce je druhá kniha Nakladatelství Alarm.

Téma pracovních podmínek lidí z východu a jihu Evropy, kteří se neuživí v zemích svého původu, je zde zpracováno formou deníku. V něm autorka popisuje, jak se nechala zaměstnat v různých odvětvích, která jsou na levné pracovní síle cizinců často postavena. Oproti reportážím, které vycházely na Alarmu a které byly značně zkrácené, podává kniha mnohem komplexnější obraz životních trajektorií lidí, kteří opouštějí své domovy, aby se uživili. Detailněji je zde také popsáno, jaký vliv má jejich zranitelnost na trhu práce na pracovní podmínky, včetně porušování nejen zákoníku práce, ale i lidské důstojnosti.

Hrdinové kapitalistické práce 2 názorně ukazují, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci.

Kniha vzniká ve spolupráci s ilustrátorem Janem Šrámkem, který se podílel i na vizuálu stejnojmenného reportážního projektu, který znáte z webových stránek Alarmu. O grafickou úpravu a sazbu se opět postaral designer a typograf Von Saten.

Nejlepší způsob, jak si pořídit jeden z prvních výtisků a zároveň podpořit vznik knihy, je její koupě v předprodeji na Doniu. Těšit se můžete na krásnou publikaci s ilustracemi Jana Šrámka, plakát nebo zážitkové setkání, které pro čtenáře připravila autorka knihy Saša Uhlová. Samozřejmě nechybí ani možnost zakoupit výtisk s osobním věnováním.

Nakladatelství Alarm vzniká od základu v rámci naší redakce. Tato kampaň je reakcí na podobu českého knižního trhu, jehož pravidla do velké míry určuje hrstka velkých distributorů. Svojí účastí v kampani tak podpoříte nejen vznik a vydání konkrétní knihy, ale také alternativu k zaběhnutým podmínkám současného knižního trhu. Tuto publikaci najdete jen na pultech knihkupeckých sítí a obchodů, které nastavují autorům a malým nakladatelům důstojné podmínky.

Čtěte dále