Nekonečný cyklus čtyř prezidentských typů

V USA začal rok prezidentských voleb, a tak si v Rednecku dovolíme trochu novoročního věštění. Co se dá vyčíst z cyklů, v nichž se střídají američtí prezidenti?

Americký politolog Stephen Skowronek přišel s pozoruhodnou teorií o cyklech, v nichž se střídají prezidenti USA. Podle něj existují čtyři základní typy prezidentů: prezident ustavující, předjímající, kontinuální a rozkládající. Jak do této teorie zapadají Joe Biden a Donald Trump? Byl Trump opravdu prezidentem, který tolik bořil paradigma? Může jím být napodruhé? Anebo se ukáže, že Skowronekův model už nefunguje a potřeboval by aktualizovat?

Čtěte dále