Dublinský kampus Trinity College v táborovém obležení studentstva za podporu Palestiny

Pět dnů studentstvo okupovalo kampus slavné Trinity. Poté vedení univerzity ustoupilo.

V pátek 3. května 2024 studentstvo irské univerzity Trinity College Dublin obsadilo kampus a vybudovalo zde dočasný tábor solidarity s Gazou. Ve středu 8. května 2024, tedy po pěti dnech poklidného protestu, byl oznámen konec tohoto obležení. Vedení univerzity se všemi požadavky studentstva souhlasilo. Na Trinity College Dublin se tedy odehrála první úspěšná akce na podporu Palestiny tohoto typu („encampment“). Jako „encampment“ lze chápat protest formou táborového obležení.

Co studentstvo požadovalo? V příspěvku na své stránce na Instagramu skupina pro bojkot, divestici a sankce na Trinity College v Dublinu (dále TCD BDS) večer první den protestu zveřejnila své požadavky na univerzitu. Žádala, aby Trinity College Dublin, která úzce spolupracuje s mnoha investory, „zpřetrhala všechny vazby s izraelskými institucemi“, „učinila jednoznačné prohlášení solidarity odsuzující pokračující genocidu, ničení infrastruktury, osadnický kolonialismus, apartheid a okupaci Palestiny“ a „aby se zavázala k odškodnění, které by plně podpořilo sto palestinských vědců při studiu na naší univerzitě.“

Mezi zdůrazňované požadavky také patří „zpětná amnestie“ pro protestující studenty a „zrušení sankce ve výši 214 tisíc eur, která byla vystavena studentské unii“ (dále TCD SU) několik dní před protestem jako varovné gesto a reakce na několik poklidných protestů.

Začátek „encampmentu“

TCD BDS zahájila 3. května „tábor solidarity s Gazou“ na náměstí Fellows‘ Square před budovou Arts Building v kampusu Trinity College. Krátce po osmé hodině večer tato skupina postavila stany a vztyčila propalestinské transparenty. Šlo o první „encampment“ v historii Irska a první „encampment“ v Evropě na podporu Palestiny. Skupina TCD BDS na svém Instagramu spolu s výše zmíněnými požadavky napsala: „Založili jsme tábor v kampusu Trinity. Trinity uzavřela kampus pro všechny kromě studentů a zaměstnanců. Potřebujeme veškerou podporu studentů a zaměstnanců.“

Protestující z tábora, kteří strávili pět nocí v táboře na Fellows‘ Square, přijali vyjádření zastupitelů univerzity, kteří se zavázali přerušit jakékoli styky s izraelskými organizacemi a institucemi.

Kampus Trinity tak byl dva dny zcela uzavřen pro veřejnost. Pro kontext je důležité vysvětlit, že Trinity kampus je pýchou Dublinu a že návštěvy turistů, zvláště pak prohlídky starodávné „Book of Kells“ (Knihy z Kellsu) ve Staré knihovně jsou významným finančním příjmem univerzity. Už dekády mezi vedením univerzity a akademiky/vyučujícími/studenty vládne válka o to, komu má kampus patřit: turistům nebo studentům? Obležení kampusu stany a obecně blokáda přístupu na výstavu Knihy z Kellsu jsou nejúčinnějším způsobem, jak donutit vedení univerzity k činům, které budou reprezentovat přání studentstva.

Průběh protestů

Protest byl celou dobu nejen klidný a pokojný, ale také ukázal sílu solidarity a komunity v rámci Trinity. Společný kampus, studentská unie (fungující jako odbor a sociální zázemí, zároveň i jako akademický senát), spolky a sportovní kluby jsou základní pilíře komunity na irských univerzitách a zvlášť na Trinity, která se pyšní starým, krásným, ale velice uzavřeným kampusem přímo ve středu města.

Na začátku protestů několik účastníků akce hovořilo s University Times (jedny z nejdůležitějších školních novin spolu s Trinity News) pod podmínkou zachování anonymity. Přáli si zůstat v anonymitě kvůli potenciálním rizikům, která hrozila identifikovaným osobám, jako je možné vyloučení, a/nebo pokuta.

Jeden z protestujících v rozhovoru pro University Times označil „encampment“ za „nevyhnutelnou eskalaci“. TCD BDS již dříve podnikla rušivé protesty při blokádě výstavy Knihy z Kellsu a při protestech proti schůzím vyšších správních orgánů. I v minulosti byly tyto protesty úspěšné; například cena ubytování na kampusu se tento rok nezvedla jen díky blokádě výstavy. Jiný protestující prozradil, že skupina Akademici pro Palestinu poskytla táboru jídlo při jeho rozmisťování v pátek večer.

Ještě ve středu ráno bylo na kampusu postaveno něco přes sto stanů, které byly obklopeny lavičkami vedle centrálního altánu, kde protestující uchovávali potraviny a další zásoby. Jiní malovali transparenty. Na vnější stranu stanů lidé psali texty na podporu Gazy i texty kritizující vedení TCD. Organizovaly se zdravotnické stany, edukativní přednášky, studenti, absolventi a lidé podporující protest do kampusu nosili jídlo a zásoby.

Na jedné z betonových zdí před budovou Arts Building je také křídou napsaný vzkaz. Stojí na něm: „Lindo Doyleová, nemůžeš se skrývat, přestaň financovat genocidu.“ Linda Doyleová je provostkou Trinity College, což je funkce vyšší než český rektor. Provost TCD bydlí v kampusu v obrovském sídle, dostává výplatu více než 200 000 euro za rok a reprezentuje jednu z nejprestižnějších univerzit světa. Vědecký výzkum a společenské postavení Trinity mají nepopiratelný vliv.

Názory protestujících a širšího studenstva

Průzkum Trinity News, kterého se zúčastnilo 1 360 studentů, ukázal, že 80,44 procent z nich „encampment“ podporuje, zatímco 78,31 procent uvedlo, že souhlasí s reakcí TCD SU na situaci v Gaze. Dále průzkum ukázal, že popularita provostky Lindy Doyleové značně klesla. Respondenti byli dotázáni, zda Doylovou v její funkci prorektorky schvalují. Pouze 15 procent respondentů řeklo, že jsou spokojeni s Lindou Doyleovou v její funkci provostky (varianty rektora specifickou pro Trinity College).

Conor Reddy, současný předseda Irské organizace postgraduálních pracovníků (PWO; tedy převážně doktorandů a postdoktorandů) a zástupce organizace People Before Profit (Lidé nad zisk) pro Ballymun-Finglas (oblast Dublinu), řekl University Times: „Lidé tu už dlouho budují hnutí, které by skutečně zpochybnilo vedení univerzity.“ Teprve teď je však takové hnutí viditelné i v očích mezinárodních médií.

Stejně jako na jiných propalestinských táborech po celém světě existoval na začátku „encampmentu“ potenciál pro spolupráci univerzity s úřady. S vědomím této skutečnosti jeden z protestujících prozradil University Times, že TCD BDS uspořádala pro účastníky tábora školení „Poznej svá práva“ (Know Your Rights).

„Snažíme se, aby se všichni cítili bezpečně,“ uvedl. Školení „Poznej svá práva“ se zaměřuje na to, aby se člověk dozvěděl, jaká má ústavní práva, když podniká přímé akce nebo se účastní protestů a demonstrací.

Tento krok byl důležitý kvůli eskalaci protestů na amerických kampusech, kde došlo k policejní brutalitě. Přestože Irsko nemá stejný problém s policejní brutalitou jako USA, bylo nutné chránit protestující před případnými sankcemi nebo pokutami. Žádná forma státní represe nebyla aplikována a protesty byly klidné. Účastníci akce se nemuseli potýkat s policií, státními složkami ani kampusovou ochrankou, která hlídá pořádek na kampusu dvacet čtyři hodin denně.

Úspěch protestů

Ve středu 8. května 2024 protestní tábor po pěti dnech skončil; vedení Trinity College Dublin souhlasilo se všemi požadavky studenstva. TCD BDS a TCD SU uvítaly prohlášení univerzity, v němž se zavázala přehodnotit své vazby na izraelské instituce.

Protestující z tábora, kteří strávili pět nocí v táboře na Fellows‘ Square, přijali vyjádření zastupitelů univerzity, kteří se zavázali přerušit jakékoli styky s izraelskými organizacemi a institucemi. Současný prezident TCD SU László Molnárfi a nově zvolená prezidentka TCD SU Jenny Maguireová ve středu 8. května ve 13 hodin táboru sdělili, že se TCD rozhodla přistoupit na jejich požadavky.

S transparenty a plakáty v rukou protestující pochodovali ke kanceláři děkana nižšího stupně a požadovali, aby byly podmínky jednání formálně přijaty. Uvedli, že dokud TCD nevydá vlastní oficiální prohlášení, tábořiště na Fellows‘ Square neopustí. V táboře, který studenti začali jednotně nazývat „Free Trinity“, tedy „Svobodná Trinity“, bylo možné vidět protestující, jak oslavují prohlášení TCD. Lidé tancovali, zpívali a plakali dojetím.

V prohlášení označily TCD SU a TCD BDS své setkání s vedením univerzity za „první proaktivní jednání univerzity se skupinou BDS na akademické půdě za poslední roky“ a uvedly, že je to „přímý důsledek tlaku a síly, kterou protesty studentů a zaměstnanců na akademické půdě mají.“

Jde o Palestinu

Předsedkyně TCD BSD Isobel Duffyová uvedla, že doufá, že „studenti tento dílčí úspěch využijí jako hnací sílu pro pokračování v přímé akci,“ a dodala, že „nesmíme přestat tlačit na univerzitu, aby ukončila veškerou svou spoluúčast na genocidě v Gaze.“ TCD BSD a TCDSU také poděkovaly studentům, zaměstnancům a široké veřejnosti za podporu a vyzvaly „k zapojení všech studentů a zaměstnanců do našeho tábora“ a „ostatní k pokračování pohybu mimo kampus“.

Mluvčí těchto dvou organizací se vyjádřili k dalším cílům: „Zatímco pokračujeme v našem táboření, je důležité neztratit ze zřetele to, co je hnacím motorem tohoto protestu, tedy probíhající genocidu v Gaze a 75 let trvající okupaci Palestiny. Reagujeme na globální výzvu, která zazněla z Palestiny, a je důležité, aby lidé po celém světě udělali totéž.“

Předseda TCD SU László Molnárfi uvedl, že protestující sice vítají ústupky, které dnes večer učinila vysoká škola, ale „zatím nemohou přestat“. „Nikdy se nespokojíme s polovičatými opatřeními. Sjednocení studenti nebudou nikdy poraženi,“ pokračoval.

Trinity v pondělí ráno 6. května 2024 oznámila, že akce studentů a zaměstnanců budou povoleny a sportovní centrum bude znovu otevřeno. Knihovny přejdou na letní otevírací dobu, budou tedy otevřené od 9:30 do 17:00, přičemž Kinsella Hall a „čítárna“ pro magistry a doktorandy zůstanou otevřeny 24 hodin denně. Kampus se však vrací do normálu pouze v tomto smyslu.

Trinity College Dublin je navždy změněna prvním „encampmentem“ v historii Irska, a uvědoměním si, že přímá akce má smysl. Tyto úspěšné protesty na Trinity College Dublin mohou českým studentům a obecně české akademické půdě sloužit jako příklad „přímé akce“.

Zároveň komunikace mezi univerzitou a jejím studentstvem a akademickými pracovníky může sloužit jako příklad pro české univerzity. Irsko a zejména Trinity jsou proslulé tím, že považují své studenty za hodné naslouchání. To se týká výuky ve třídách, konferencí, spolupráce se studentskou unií i společenského a politického klimatu na kampusu. Na rozdíl od České republiky to platí i pro bakalářské studenstvo. Jakkoli může tato přímá akce sloužit jako příklad pro studenty a aktivisty, měla by především sloužit jako příklad pro instituce, které mají ve společnosti moc a prestiž. Takové instituce by měly reprezentovat názory svých studentů a naslouchat jejich obavám.

Události na Trinity College v Dublinu dokazují, že úzká komunita v pulzujícím kampusu umožňuje rychlou mobilizaci studentstva. Po zahájení „encampmentu“ v pátek večer se studenti, absolventi a zaměstnanci rychle shromáždili, aby přinesli jídlo, zásoby, založili zdravotnické stany a poskytli prostor palestinským řečníkům pro vzdělávací rozhovory a debaty.

Na rozdíl od Irska je česká podpora Izraele neochvějná. Nedokázala jí otřást ani genocida, kterou izraelská armáda páchá na palestinském obyvatelstvu, jehož domovinu už 75 let okupuje.

Po vzoru Trinity College Dublin nyní následují další evropské anglofonní univerzity. „Encampment“ se začíná stavět jak na univerzitě v Oxfordu, tak v Cambridgi ve Velké Británii. University College Dublin (UCD), nejvýznamnější Irská univerzita spolu s Trinity College, je od soboty 11. května večer také plně v „encampmentu“. Další důležité Irské univerzity se k této formě protestu přidávají po celý týden.

Autorka je absolventka a odborná pracovnice Trinity College Dublin.

Čtěte dále